Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Người là Tất Cả
Nguyệt Nguyễn
Pomaia May 05th 2009

 

Ngưi là Bu Tri trong xanh,
Ngưi là Mt Tri chiếu sáng,
Ta ri tình thương nhân sinh.
 
Ngưi là Đi Bàng tung bay, 
Giang rng dài đôi cánh ln,
Th hin nét t do.
 
Ngưi là Bông Hoa xinh tươi
Reo rc nét đp tươi xinh,
Đến mi loài chúng sinh.
 
Và Ngưi là Đa Tng Trân Châu, 
Nhn lãnh tt c nơi thiên nhiên
Ly đi nim thương đau.
 
Ngưi Là Diu Âm Vương
Hát cho vũ tr nhân thiên
Đem đến bao nim tươi vui,
Hnh phúc cùng vui sưng.
 
Này anh em thân thương,
Này ch em thân thương,
Chúng ta hãy cùng hát,
Tht vui tươi!

 

Xin Kính Dâng lên Tam Bảo nhân mùa Phật Đản

(Bài thơ/bài nhạc này được viết phỏng tác theo điệu nhạc của một bài hát không rõ tên)

 

 


Vào mạng: 9-5-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang