Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
DỖ EM ĐỪNG KHÓC !
 Maica

Này em! Đừng khóc nghe không

Chim hoang cuối biển mà lòng bên em!

Tình em thơm ngát hương sen

Mong sao sen trắng đừng hoen bụi hồng .

Ngày về ! Xa lắm đừng trông

Gởi câu lục bát tạ lòng tri- âm !


 


Vào mạng: 1-05-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang