Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
SÔNG NƯỚC LÊNH ĐÊNH

Ngọn đèn chài ủ rũ

Tiếng còi tàu hoàng hôn ly biệt

Lời gì ai vừa gọi tự nhìn cao

Giữa trời đêm huyền hoặc

Đi qua – đi qua những dòng sông

Ngàn bóng mộng giạt về theo chân bước

Đi qua – đi qua những bờ ga

Sống như đang từ biệt.

 


Vào mạng: 1-8-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang