Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hẹn với cố nhân

Hẹn lòng về với cố nhân,

Chao ơi ,năm tháng bên song rụng đầy !

Phương người vẫn cách trời mây

Nhớ thương thôi đã đong đầy mắt ai !

Ðêm sao ngắn, giấc mơ dài ?

Nhắc câu hẹn cũ, thẹn ngày đoàn viên .

Cũng toan rũ sạch ưu phiền ,

Quên thân viễn xứ ,vui miền Trúc -Lâm

Ai hay nỗi nhớ âm thầm

Dẫu thân cát vẫn ,mưa lầm nào phai !

Tha hương tủi phận lưu đày

Hồn quê theo bóng mây bay ngậm ngùi !


 


Vào mạng: 1-11-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang