Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Mưa

Thanh Hà
Hương thời gian níu sao thưa
Hương chiều đông níu cơn mưa đổ ào
Làm cho cánh vạc nghiêng chao
Rớt muôn giai điệu bên rào dậu thưa
Chiều đan tay hứng giọt mưa
Lời xưa quyện với lời chưa thành lời
Ngữ ngôn còn cách xa vời
Nên cung đàn cũ chẳng mời thi nhân
Từ trong giọt nước trắng ngần
Mưa về ghép lại nửa vần thơ suông.

 


Cập nhật: 1-12-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang