Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
XUÂN THIỀN HÀNH

Hôm nay đi Thiền hành
Từ nhà lên đồi xanh
Vạn vật cùng tưng-bừng
Nhớ ngày Phật đản sanh
Nam Mô A-Di-Đà.
Trời trong xanh bát-ngát
Gió dịu-dàng tươi mát

Cỏ hoa hớn-hở cười
Trong nắng hồng ấm-áp
Nam Mô A-Di-Đà.

Đường thênh-thang rộng mở
Theo bước chân tiến tới
Tâm cảnh hằng tỉnh-thức
Trong từng nhịp hơi thở
Nam Mô A-Di-Đà.
Từng bước chân nối tiếp
Thở vào thật dài sâu
An trú trong chánh niệm
Thở ra thật dài lâu
Nam Mô A-Di-Đà.

Niệm từng câu rành-rõ
Không chậm cũng không mau
Hòa lẫn trong hơi thở
Thật dài sâu, thật lâu
Nam Mô A-Di-Đà.
Tâm tự-tại an lạc
Là tại thế Niết-Bàn

Thân thanh-tịnh giải thoát
Là Cực-Lạc thế-gian
Nam Mô A-Di-Đà...

***

            - Hơi thở là cốt yếu, vì thở ra mà không có vào, mạng người dứt. Cần dụng công đắc lực điều-hòa thân tâm, dứt trừ loạn tưởng, đối trị hôn trầm.
            Thế nên: Lúc niệm Phật, ngồi tham-thiền, không thể thiếu thở vào ra.

            - Niệm Phật là khẩn thiết, vì bể khổ mênh-mông mù-mịt, không lối về. Phải tín-thành tha-thiết biến đổi cảnh uế-trược khổ đau thành thạnh-tịnh an vui.

            Vậy hay: Khi kinh hành, thở vào ra, chẳng hề quên câu niệm Phật.

******

Công-viên BREN MAR (Alexandria, VA.)
Phật Đản:15-04-2545 (2001)

 


Cập nhật: 5-9-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang