Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
VỀ THĂM QUÊ MẸ MÙA XUÂN !

Bao năm lỡ sống xa nhà

Về thăm quê Mẹ, vỡ òa mùa Xuân !

Chưa về lòng đã rưng rưng,

Nghe từng tia máu, nở bừng muôn hoa !

Quên cho rồi chuyện hôm qua ,

Nhắc làm chi chuyện …mưa sa giữa trời !

Tay cầm tay nói thay lời ,

Khóc đi cho ướt nụ cười đoàn viên !

Xóa đi em những ưu- phiền

Bên nhau ta sống an nhiên từng ngày .

Mùa Xuân đẹp lắm ai hay ?

Thương người ta nối vòng tay bên người !

Đau thương ngày cũ xa rồi …

Thắp niềm tin mới sáng trời mùa Xuân !


 


Vào mạng: 01-02-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang