Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 MƯA THÁNG 10 !

Tháng 10 chưa cườì đã tối,

Tan trường về vội nghe em!

Má đang âm thầm ngóng đợi,

Mập mờ con mắt lem nhem !

Tháng 10 mưa dầm lầy lội,

Đèn vàng, ngõ vắng quanh co

Tan trường em ơi về vội!

Có ngườì xa lắm… thầm lo !

Mưa đêm tháng 10 lạnh lắm

Đừng quên ủ ấm nghe em

Đóng cửa, cài then bỏ ngõ

Má già từng bửõa ho hen !

Tháng 10 năm nào xa lắc !

Tan trường đứng đợi trong mưa

Che nhau chung tàu lá chuối

Đâu rồi ! Ơi hỡi người xưa ?!

Tháng 10 năm này biệt xứ !

Nhớ trường ,nhớ chị ,nhớ em

Nhớ bàn chân ai lấm đất!

Mưa làm con mắt ướt mem !


 


Vào mạng: 16-11-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang