Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ÁNH SÁNG VƯỜN NAI
 
Rừng cây thưa mặt trời du ngoạn
Bờ cỏ non mơn mởn sương hồng
Bên dòng suối nhỏ rì rào đổ
Trong ngần suối ngọt hiện trời xanh
Chú rắn nhỏ lưỡi dài liếm nước
Hòn đá chim con chíu chít kêu
Gió thoảng mây bay mát khung trời
Thong dong nhẹ gót nai vàng hiện
Nai gạc, nai tơ ngơ ngác trông
Đây vườn Nai, đây Lộc dã uyển
Đây thiên đàng của chốn rừng hoang
Đây đạo tràng năm vị Trần Na
Kiều Trần Như năm kẻ xuất gia
Năm người chuyên tâm tu chăm chỉ
Qua bao năm tháng đạo còn xa
Chưa hay ra được nguồn đạo cả
Khắc khoải hành trì dạ chẳng yên
Hôm nay trời đẹp lòng thư thả
Nhác thấy bóng vàng thoáng xa xa
Dáng người trông giống đức Thích Ca
Ấy quả là Sa môn Cù Đàm
Năm anh em định lánh xa người
Nhưng không được, ánh vàng thu hút
Đức Thích Ca hiển hiện uy nghi
Hào quang chói sáng quyện chân người
Ngài thanh tú ba mươi tuổi ngọc
Manh áo bạc màu tơi tả bay
Phất phơ gió nắng buổi mai hồng
Đạo vàng rực sáng chiếu vườn Nai
Nai tơ, chim, rắn đều long mắt
Ngơ ngác êm đềm mây vương vương
Rừng thiêng tỏa ngát hương đồng nội
"Lộc dã uyển" thành pháp hội đầu
Vườn Nai mầu nhiệm vươn vai lớn
- Đức Cù Đàm sau khi thành đạo
Nhớ lời nguyền ước thuở xa xưa
Rằng: ai thành đạo tìm nhau độ
Thực hiện ước nguyền Phật đến đây.
Không gian sáng lạng huy hoàng tỏa
Chào đón Cha lành của thế gian
*
*   *
Nai vàng ngơ ngác trông người lạ
Không lạ đâu nào, Đức Thế Tôn
Phật đà đỉnh đạc từng tấc bước
Thong dong ôm bát thoát trần ai
Đầu trần chân đất lòng không rỗng
Ánh sáng chan hòa khắp thế gian
Vườn Nai tỏa rạng Kiều Trần Như
Năm người kính cẩn ân cần đón
Thỉnh Phật vào ngồi dưới cội cây
 Là chỗ tôn nghiêm vào đệ nhất
Qua dung nghi đức Phật Cù Đàm
Kiều Trần Như biết ngài thành đạo
Trần Như kính cẩn cúi đầu thưa:
Cù Đàm hãy vì chúng tôi nói.
*
*   *
Vì bạn Thế Tôn nói đạo mầu
Mở đầu Ngài chỉ đời người khổ
Khổ sanh, già, bệnh, chết vân vân
Bước hai, Ngài dạy nguyên nhân khổ
Tham, sân, si, mạn, nghi... các não
Bước ba, Ngài khai nguồn tịch diệt
Chỉ chỗ không nhân không cảnh khổ
Cái chỗ lặng trong trong lặng rỗng
Chỗ mà không một niệm dấy sanh
Cái chỗ xưa nay không một vật
Chỗ vắng bặt tuyệt cùng trong tâm
Cái chỗ xưa nay chưa từng diệt
Sanh diệt hoàn toàn vắng mất tiêu
Cái chỗ không già bệnh chết sinh
Cái chỗ không dơ sạch não phiền
Không thiên đường, địa ngục, Trời người
Không ba cõi, sáu nẽo luân hồi
Không ta, không người, không chúng sanh
Không thương, không ghét, không vui buồn...
Không và không, không lặng hoàn toàn
Cõi bất động mênh mông trùm khắp
Rộng tợ hư không, không mé bờ
Là chơn không, rỗng sáng vô biên
Là cõi Tâm vắng lặng diệu huyền
Là cõi tuyệt đối dứt khổ đau
Là cõi an cư, vui trọn vẹn
Cõi Niết Bàn, Tịch mặc - Mâu Ni
Ấy là cõi Phật, là đạo cả...
*
*   *
Anh em Kiều Trần Như lắng lặng
Lời Như Lai lọt đến óc tim
Gây xúc chạm tận cùng lòng dạ
Tâm xưa bùng vỡ, tánh tỏ thông
Hoát nhiên bật dậy cõi Chơn không
Năm Tôn giả hay ra cõi mầu
Liền giác ngộ chỗ mà Phật chỉ
Quả đúng như lời Phật dạy bày
Cõi Tịch diệt, thật là tịch diệt!
Vắng lặng, bằn bặt, hết khổ đau
An vui thật sự, an vui lắm!
Khắc khoải bao ngày tan biến bay
Năm Tôn giả mừng vui lễ Phật
Phật cười nhẹ nhỏm, việc mình xong
Phật đà dạy tiếp bước thứ tư
Bước bốn đạo ấy pháp hành trì
Là bước bảo nhậm, hộ trì tu
Lá Tứ Niệm Xứ gìn bốn chỗ
Quán Tâm, Thân, Thọ, Pháp suốt xuyên
Và sáu nhóm nữa cùng phụ gia
Nghe qua pháp Phật dạy đà xong
Các vì Tôn giả lòng thông suốt
Chứng vào cõi Thành thành Tăng bảo.
*
*   *
Bao nhiêu phiền não xưa nay mất
Mới biết pháp mầu của Như Lai
Là pháp hay, pháp thật hay thay
Là Tứ đế là Tứ diệu đế
Pháp đưa thành thánh - Tứ thánh đế
Pháp hay chỉ có một thời thôi
Năm vì Tôn giả khai chánh trí
Trở thành bậc Thánh trong Phật đạo.
Vườn Nai thơm ngát pháp Như lai
Từ đây thành tựu ba ngôi báu
Là Phật, là Pháp, là Tăng bảo
Là ba báu quí nhất thế gian...
*
*  *
Vườn Nai, Nai đã thôi ngơ ngác
Nai tơ, nai gạc, nai vàng vui
Chim, rắn, trời xanh trong lòng suối
Tắm mát, uống no nước suối lành
Suối lành tuôn chảy khắp Ta Bà
Người Trời sáu cõi đều cùng tắm
Cùng uống no lòng suối ngọt trong
Ai hay sự việc hôm này
Bước lên trời đất, bước rày thong dong...
(Trích dẫn: Ánh sáng Vườn Nai, Tứ Diệu Đế)
Vía Phật Thích Ca thành đạo
15-02-2546 (2002)
Sưu tầm: Thanh-Sơn

 


Vào mạng: 1-4-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang