Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
CHÙA XƯA

Chùa xưa ngập ánh trăng vàng,

Lư trầm hương tỏa quyện tan thuỷ triều.

Bên sông cơn gió hắt hiu,

Thuyền không bến đợi dặt dìu chuông ngân.

Lau thưa xào xạc xa gần,

Cây nghiêng bóng đỗ ngoài sân che thềm.

Nhẹ nhàng từng bước chân êm,

Không môn tịch tịnh, gót mềm thơ rơi…

 


Vào mạng: 1-12-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang