Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

NHỎ GIỌT

Dương Hoài


Tử sanh về níu bờ môi
Làm đôi mắt biếc nhỏ lời đớn đau
Nhỏ đi cho vỡ giọt sầu
Cho sơ nguyên mộng lên cầu khói sương.

 


Cập nhật: 1-11-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang