Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
NÓI VỚI TRANG KINH
Đoàn Văn Khánh

Hiện tiền như huyễn mộng thôi

Vầng trăng chênh chếch khi vơi khi đầy

Ngọn nguồn ở chính tầng mây

Xé rời rụng xuống làm cây vô thường

Băng ngàn vượt rú qua truông

Nẩy bao chồi lộc đoạn trường bấy nhiêu

Quán từ giọt lệ trong gieo

Quán ra biển cả quán vèo mưa bay

Biết là xuân sớm tàn phai

Dám đâu ép một nhành mai xa rừng

Biết là hạnh phúc vô cùng

Khổ đau vô tận lao lung kín trời

Có chăng tiếng khóc chào đời

Đã làm lưng vốn cuộc chơi vật vờ

Chiều nay … chợt nẩy tứ thơ

Ướp hương sen ngát mấy tờ bút hoa

Bên bờ hay nhánh sông xa

Dẫu cho bèo dạt vẫn là sắc xanh

Nhấp nhô gọn sóng dỗ dành

Thương con cá nhỏ loanh quanh giống mình

Chìm trong sâu thẳm trang Kinh

Bỗng nghe chỗi dậy chút tình ngẩn ngơ

 


Vào mạng: 1-8-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang