Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
THƠ BỐN CÂU

1.

Ngắt một đoá đêm

Cắm vào bình minh rực sáng

Cầm một chút tôi

Thả vào lặng im –Chánh Pháp

2.

Những cánh mai vàng bay trong gió

Như bàn tay vẫy tiễn Xuân đi

Thời gian như lữa vùi trong trấu

Sẽ chợt bừng lên chẳng ai ngờ

3.

Thương chiều là ngọn gió reo

Tím lòng là một cánh bèo xanh trôi

Hỏi lòng chỉ thấy mây thôi

Nắng mưa giông bão vai tôi nhẹ hèo

 


Vào mạng: 1-8-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang