Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Lòng còn Ngoảnh lại


Từ Úc qua đây

Mấy chục nghìn cây số

Nam bán cầu mưa

Giữa mùa Ðông lạnh giá

Lòng hân hoan đến Hạ, Bắc Bán Cầu

o0o

Lá vẫn xanh, hoa cỏ nhiều màu

Nơi ta đến líu lo chim vẫn hót

Nước sông chảy rì rào như điệu nhạc

Sớm chiều nghiêng mây nước lững lờ đi

Bướm vàng bay trên luống cỏ xanh rì

Trong lớp học , nắng vàng khe khẻ đến

o0o

Hội ngộ nhau

Từ ngàn vạn dặm trời

Người nói, người nghe

Ðã trở thành đồng điệu

Và ngày mai ta xa nhau vời vợi

Có còn chăng giây phút đã qua rồi …

o0o

Bãng lãng chiều qua

Mộng cũng qua

Hoàng hôn nhuộm tím

Hoa trên lá

Não nuột ve sầu

Một giấc xa…

o0o

 *Thân tặng tất cả học viên

Tại khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ 9

từ 31 tháng 7 đến 9 tháng 8

năm 1997 tại Pfaffenhofen, Ðức Quốc.

Tác giả đã phụ trách giảng dạy

Lịch Sử Phật Giáo Nhật Bản.


 


Vào mạng: 1-1-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang