Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
THEO DẤU CHÂN XƯA
 
Chiều Đông lạnh đứng trên thềm gạch cũ
Lòng nao nao nhớ lại thuở huy hoàng
Khi Đức Phật và Tăng đoàn tựu đủ
Từ nơi này, Phật truyền Đạo nhân gian.
 
Bao mùa Hạ nơi Trúc Lâm Tịnh Xá
Phật vẫn thường lui tới ngụ, dưỡng an
Một tịnh cảnh nằm giữa thành Vương Xá
Dòng nước trong tưới mát cả không gian.
 
Đỉnh Linh Thứu như vẫn còn ẩn hiện
Bóng Từ Tôn thấp thoáng mỗi sáng chiều.
Lòng rung động khi nghe câu tụng niệm
Liên Hoa Kinh giữa hang núi cô liêu.
 
Động Ca Diếp giờ vẫn còn lưu dấu
Cho những ai phát chí cả tu hành
Trên đường Đạo hãy không ngừng phấn đấu
Để độ mình và độ cả quần sanh.
 
Ngài A Nan trong một đêm nỗ lực
Chứng quả mầu để vào Động, xướng kinh
Giờ đến đây con nghe lời di chúc
Cần phải tu chứng nghiệm suốt hành trình.
 
Na Lan Đà mãi còn in dấu tích
Làng hai Ngài: Xá Lợi Phất, Mục Liên
Ánh sáng toả từ hai viên ngọc bích
Quyện tháp Ngài toạ lạc giữa đất thiêng.
 
Đây học viện đầu tiên về Phật giáo
Kể từ thời Long Thọ với Thế Thân
Đến Huyền Trang đều thành danh, tỏ đạo
Lưu tiếng thơm vạn đại thảy xa gần.
 
Nhưng cũng chính xứ này thường chứng kiến
Bao trái ngang bạo nghịch cảnh vô thường.
Phật đối trị voi say và đá tảng
Ngục Tần Bà giết hại đấng quân vương.
 
Quân Hồi giáo với độc tàn gươm giáo
Đã đến đây đốt sách với giết Tăng
Ôi Thánh địa chỉ còn lênh láng máu
Biết đau thương mất mát ở đâu bằng?!
 
Là Ni trẻ đủ thuận duyên phước đức
Noi gương xưa được tu học tại đây
Bao ngày tháng dốc toàn tâm toàn sức
Để   dồi trau phần tu học trọn đầy.
 
Giờ vui thấy Na Lan Đà sống lại
Chư Tăng Ni nhiều nước tựu về đây
Xin cầu nguyện pháp âm ngân vang mãi
Và Từ quang chiếu rọi khắp Đông Tây.
(Na Lan Đà, trước thềm thiên niên kỷ mới)

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang