Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

KHÓC  QUÊ  !

 Maica


 Quê ơi, Quê ở đâu rồi ?!

Rưng rưng nến khóc, rụng rời lòng anh

Kề vai nhau tuổi còn xanh

Ai hay nguyện nước đã thành thề non

Trăm năm giấc mộng chưa tròn

Còn non còn nước, đâu còn người xưa !

Trời cao Người biết hay chưa ?

Ai xui chớp bể lại mưa đầu nguồn !...

Hồn anh gởi nén tâm hương

Nguyện theo em tới mười phương Phật Trời

Ngày mai từ giã cõi đời

Chờ anh em nhé cuối trời thong dong !

 


Vào mạng: 1-6-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang