Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

THU

Thiện Anh Lạc
Vàng thu lá rụng bên hiên
Nhắc con bướm trắng lặng yên tiếc thầm
Nước va ghềnh thác ì ầm
Thời gian phiêu bạt thăng trầm cuốn trôi
 
Vàng thu lá rụng trên đồi
Gợi con chim én bồi hồi nhớ thương
Lìa cành còn đọng hơi sương
Dần tan theo nắng, vấn vương ánh hừng
 
Vàng thu lá rụng giữa rừng
Nhắn con sâu nhỏ đếm từng chiếc rơi
Còn lại vài chiếc chơi vơi
Cũng nghiêng theo gió cố chờ tiết đông
 
Vàng thu lá rụng ven sông
Tiễn đưa một kiếp mênh mông chập chùng
Biển khơi sóng lớp muôn trùng
Dập vùi thân xác tận cùng bể dâu
 
Vàng thu lá rụng lòng sầu
Bốn mùa thay mãi còn đâu hình hài
Áng trăng trí tuệ ai cài
Sáng soi vằn vặt, trải dài đất tâm.

 


Cập nhật: 1-3-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang