Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
CA MÁY MÙA ĐÔNG !
Gởi Diệu-Hương !

Mùa Đông anh vào nhà máy

Trời mưa ướt lạnh bờ vai

Âm thầm dây chuyền lăn mãi

Về đâu năm tháng mệt nhoài ?!

 

Đời anh tay kềm ,tay búa

Còn tay nào nữa ôm em ?

Bàn tay học trò chai cứng

Nụ cười thôi cũng lấm lem !

 

Cuộc đời phải đâu là mộng

Cày sâu cuốc bẩm từng ngày

Tha hương đời anh trống rổng

Bao lần tròng mắt nghe cay !

 

Chiều mưa em còn tựa cửa ?

Buồn chi cho ướt mùa Đông!

Lâm râm Má còn khấn khứa ?

Biển trời lòng Má mênh mông !

 

Biết hẹn ngày nào trỡ lại?

Bên Người –Nghe kể chuyện xưa

Bên em –Rộng vòng tay ấm

Tình yêu biết nói sao vừa !

 

Có con chim tròn se sẻ,

Chiều qua lạc bước tìm ai ?

Có anh lăn vào ca máy

Mơ mình thành cánh chim bay !


 


Vào mạng: 1-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang