Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mừng Tuổi Mẹ

Đêm giao thừa

Con xin mừng tuổi mẹ

Thịt da nầy thương suốt mấy mươi năm

Tờ lịch cuối trên tường rơi vội vã

Và đêm nay mẹ thêm tuổi trần gian.

Đêm giao thừa

Con xin mừng tuổi mẹ

Mỗi một ngày liên tưởng lá đầy sân

Người già nhất cũng đã thành thiên cỗ

Nên hoàng hôn trong mắt mẹ xa gần

Đêm giao thừa

Con xin mừng tuổi mẹ

Thắp cả đời tim lụn khó đường khêu

Mẹ - ngọn nến trong đêm về bão nổi

Sợi chỉ mành bên gió tạt mưa xiu

Đêm giao thừa

Con xin mừng tuổi mẹ

Tám mươi năm vét tình hết cho con

Trên vai mẹ oằn nghiêng ngàn vết khổ

Cuối cuộc đời chưa một tiếng thở than

Đêm giao thừa

Con xin mừng tuổi mẹ

Lạnh ngoài trời con vẫn ấm trong tim

Nhìn thấy mẹ hiện cả trời Bồ tát

Đang trên cao ban bố miết niềm tin

Đêm giao thừa

Con xin mừng tuổi mẹ

Cầu năm nay mẹ cũng sẽ bình yên

Con rất sợ những phủ phàng xảy đến

Con mồ côi vì mẹ đã trường miên

Đêm giao thừa

Con xin mừng tuổi mẹ

Mừng bởi vì mẹ rất Phật trong con

Mừng bởi vì mẹ rất thiêng Bồ Tát

Khiến cho con hạnh phúc nhất trần gian

Ất Dậu 2005

 


Vào mạng: 4-02-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang