Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

BÔNG HỒNG CÀI ÁO !

 Maica


Áo em cài một bông hồng

Áo anh bông trắng, đau lòng anh  chưa !

Em theo chân Mẹ tới chùa

Anh theo em đã. . . mấy mùa Vu Lan !

 

Em hiền đẹp áo màu lam

Mẹ hiền như tượng Phật vàng chùa trong

Có chàng cùng- tử long đong

Thương em, thương Mẹ . . . thương ông Phật vàng!

 

Hương hoa thơm ngát đạo tràng

Lời kinh Bát nhả nghe man mác lòng !

Đã đành vạn nẻo về không

Bên em , lòng vẫn nghe lòng ngẩãn ngơ ! 

 

Có chàng cùng- tử bơ vơ

Đêm Vu Lan bỗng thầm mơ mái nhà

Nam mô Quán Âm Phật bà

Xin cho bông trắng đổi ra bông hồng !

 


Vào mạng: 1-8-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang