Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nhớ về Tiền kiếp

Có một đêm mơ

Nhớ về tiền kiếp

Thuở ấy tôi là con chim

Bay qua vùng núi tuyết

Tìm cỏ hoa dưới chân núi sườn đồi

Bay đi hoài và bay mãi không thôi

Tôi kiệt sức té lăn vào khe núi

Sức tôi nặng vẫy tan vùng cát bụi

Khi tĩnh ra vừa thấy cỏ hoa cười

o0o

Có một kiếp tôi là con ngựa khỏe

Ghét tiếng reo lục lạc trên cổ mình

Phi nước đại tránh tiếng ồn réo rắt

Nhưng càng phi tiếng réo lại càng tăng

Tôi kiệt sức té nhào bên suối vắng

Trong mơ màng

Không còn tiếng leng keng

o0o

Có một kiếp tôi là con nai nhỏ

Gặm cỏ non và uống vũng nước tù

Trời bỗng dậy cơn giông cát bụi

Tôi lạc đường đến cạnh mé sông sâu

Tôi khát lắm nhưng sông hùng vĩ quá

Làm sao tôi uống hết nước sông đây !

Vừa ngất xỉu mẹ tôi vừa chợt đến

Ðem tôi ra lại uống nước sông nầy

o0o

Lúc còn bé tôi muốn nhìn đôi mắt

Là vật gì có thể thấy mẹ tôi ?

Tôi vẫy nước cho bùn văng tung tóe

Và nhìn xem có thấy mắt mình chăng

Một tấm kiếng, đồ chơi bụi bám

Lấy bùn nhơ lại đắp đắp thêm vào

Mẹ la rầy rồi bắt tôi rửa sạch

Tôi tình cờ nhìn thấy được mắt tôi

Ôi vui sướng từ nay tôi được thấy

Cả mắt tôi và điệu bộ tôi rồi

o0o

Ghi nhớ ngày mẹ Nguyễn Thị Tía qua đời
1-3-1996 tại Mộ Ðức, Quảng Ngãi

 


Vào mạng: 1-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang