Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tuyển Tập 10 bài - Thơ Mặc Giang - 74

(Từ bài số 731 đến số 740)


31. Cát bụi lên ngôi                           731

32. Xin cảm ơn lòng                          732

33. Từ tạ Ơn Thầy                             733

34. Phật Pháp trường tồn                  734

35. Bóng Thầy vi tiếu niêm hoa         735

36. Hình bóng tôn thờ                       736

37. Phát nguyện hồi hướng               737

38. Nửa vầng trăng                           738

39. Sao khác năm xưa                       739

40. Chiếc xe vô thường                      740

 

Cát bụi lên ngôi

                   Tháng 3 – 2007

 

          Hai tay ôm lấy tầng không

Tâm tư gởi chốn mênh mông chưa về

          Leo đồi, mới thấm sơn khê

Xuống sông, mới thấm bốn bề biển khơi

          Trường đời mấy nẻo chơi vơi

Dương gian mấy chốn rã rời hồn đau

          Hèn chi tan tác bờ lau

Hèn chi xơ xác biển dâu bẽ bàng

          Chưa qua đến cửa Đèo Ngang

Mà nghe nền cũ điêu tàn tịch dương

          Chưa dừng bên bến Hiền Lương

Mà nghe tiếng quốc kêu sương đêm trường

          Trăng mờ ngả bóng Sông Tương

Sao mờ nhấp nháy Sông Thương Sông Cầu

          Lưa thưa mấy giọt mưa ngâu

Đeo trên đỉnh trắng bạc đầu gió bay

          Vành khô ươn ướt cay cay

Vách rêu âm ẩm cho dày phong sương

          Ngày chưa lên nắng tỏ tường

Đêm dài phủ xuống thê lương nữa rồi

          Mịt mờ cát bụi lên ngôi.

 

  ******

Xin Cảm Ơn Lòng

                    Kính cảm ơn Nhà thơ Kiên Giang

                              Và Thi Nhóm Bèo Mây

                                    Ngày 28-3-2007

                                     

          Cảm ơn thi bá Kiên Giang

Có lòng nhắn gởi Mặc Giang góp phần

          Bèo Mây phố thị cao ngần

Còn tôi như thể phù vân cuối trời

          Thơ tôi, cạn ý khô lời

Biển Đông bạc sóng, núi đồi bụi bay

          Mắt mờ đã mỏi hai tay

Bút cùn mựt cạn đọa đày trang thơ

          Thơ tôi, phiêu bạt dại khờ

Khi trên chóp đỉnh khi bờ đại dương

          Khi về cuối nẻo quê hương

Khi đi khắp chốn đau thương đốn hèn

          Thơ tôi, tắt lửa lên đèn

Từ trong mảnh tối, vén rèm sao khuya

          Nhìn trông tinh tú chia lìa

Nhìn trông đoài đoạn tình kia nỗi nầy

          Cảm ơn Thi Nhóm Bèo Mây

Có lòng như thế, tôi đây quí rồi

          Tiếc rằng trời đất xa xôi

Hẹn nhau một thoáng trong đời, thế thôi.

 

Từ Tạ Ơn Thầy

Tháng 3 – 2007

 

Thầy là sứ giả Như Lai

Thầy mang hành trạng Như Lai

Nơi Thầy đến, gọi là trụ xứ

Nơi Thầy đi, gọi là về chốn nhà xưa

Cõi vô thường, rày đây mai đó

Cõi chơn thường, tánh thể thường chơn

Thầy ra đi, chúng con thương nhớ

Đi tìm Thầy, có có không không

Sông kia, nào phải dòng sông

Núi kia, nào phải tương đồng sơn khê

Đi đi, mà chẳng có về

Biển khơi, mà chẳng bốn bề biển khơi

Chân dung Thầy, trang nghiêm nơi bàn Tổ

Hình ảnh Thầy, vắng bóng chốn già lam

Lòng chúng con còn nhung nhớ miên man

Thường, vô thường, cỡi phiêu bồng mấy nẻo

Vầng trăng tàn, nghiêng nghiêng bên bờ suối

Đêm xa mờ, le lói ánh sao thưa

Trời không mưa, mà sao giọt nhỏ mưa

Con không khóc, mà sao nhòa mi mắt

Tình Thầy trò, rẽ đôi bờ thi thiết

Sắc với không, lìa hai ngả cách xa

Đâu là chơn đế

Đâu là tục đế

Tánh là như thế

Tướng là như thế

Bào ảnh mịt mờ

Vạn hữu trùng ba

Chúng con xin chắp tay

Từ tạ, nhớ ơn Thầy.

 

Phật Pháp trường tồn

Tháng 3 – 2007

 

Nhớ ngàn xưa Đức Phật hoằng dương

Kế thế truyền Tổ Tổ Tông Tông

Đạo Từ Bi nơi nơi bừng sáng

Đến ngàn sau, mạng mạch tuôn dòng

 

Lời của Thầy, như pháp âm triều sóng

Lời của Thầy, như pháp cổ ngân vang

Cho chúng con hòa reo ánh đạo vàng

Đem đuốc tuệ, rạng soi muôn đường tăm tối

 

Xe tam thừa lồng lộng

Thuyền bát nhã thênh thang

Gieo khắp lòng nhân thế

Hòa vui ánh đạo vàng

 

Biển thệ từ bi lớn

Biển tuệ trí rộng sâu

Cho chúng sanh thoát khổ

Hòa vang ánh đạo mầu.

 

Cuộc đời Thầy, là đồi cao núi cả

Hành trạng Thầy, là biển thệ đại dương

Cho chúng con, lên đường tứ thánh

Đi khắp bốn phương, đưa mọi người về bến thanh lương

 

Hình ảnh Thầy, là cây cao bóng mát

Phong cách Thầy, là tùng bách từ nghiêm

Cho chúng con, tựa nương qui hướng

Đi khắp năm châu, cho nhân gian, thấm nhuần đạo thiêng.

 

Bóng Thầy, vi tiếu niêm hoa !

Tháng 3 – 2007

 

Hôm nay về dưới mái chùa

Cổng tam quan rộng mở

Chúng con nhìn chữ tam vô

Chắp tay thầm niệm Nam Mô

Tìm hình bóng Thầy, cõi chơn thường đâu đó

Nhìn quanh sân chùa, rồi nhìn ra đầu ngõ

Nhìn bốn hàng hiên, rồi đến áng hương thờ

Chúng con tìm Thầy, như đi tìm giấc mơ

Cõi thường chơn, mắt trần làm sao thấy

 

Nhớ ngày nào Thầy dạy : Thấy, không thấy

Nhớ ngày nào Thầy dạy : Tiếng vô thinh

Bóng còn mơ, làm sao thấy được hình

Chơn không nhận, làm sao tìm vô tướng

 

Đâu là con đường bất nhị

Một không phải là một, hai không phải là hai

Có nghe không tiếng vỗ bàn tay

Chợt bừng tỉnh, đi tìm trong chữ nhất

 

Nhất không phải là nhất

Như chẳng phải là như

Trên tòa cao, Đức Từ Phụ mỉm cười

Cầm trên tay, niêm hoa vi tiếu

 

Con chắp tay, quì dưới Phật đài

Tìm hình bóng Thầy, niêm hoa vi tiếu

Con chắp tay, thắp nén hương trầm

Tìm hình bóng Thầy, vi tiếu niêm hoa.

 

Hình bóng tôn thờ

Tháng 3 – 2007

 

Chúng con xin nhớ ơn Thầy

Dạy con từ lúc sơ cơ

Tập sống cuộc đời tỉnh thức

Khuyên răn từ đó đến giờ

 

Thầy là biển thệ thâm sâu

Dạy con ánh đạo nhiệm mầu

Bước đi trên đường giải thoát

Người người đón ngọc minh châu

 

Khoác lên mảnh áo nâu sồng

Kệ kinh sớm tối chiều hôm

Đêm ngày sáu thời chung sống

An vui thanh thoát tâm hồn

 

Thầy là núi cả non cao

Nhà xưa mở cửa ra vào

Chúng con nguyền theo chí hướng

Xa lìa nghiệp cảnh trần lao

 

Thầy là bóng cả tình thương

Dạy con đạo lý chơn thường

Bước đi trên đường Tứ Thánh

Đưa người về bến thanh lương

 

Cuộc đời quán trọ hư vô

Tử sinh dù có mấy bờ

Ngàn trùng dù xa mấy nẻo

Chúng con mãi mãi tôn thờ.

 

*****

Phát nguyện Hồi Hướng

 

Xưng dương Chư Phật

Đại giác nhiệm mầu

Xưng dương Bồ Tát

Biển thệ thâm sâu

Xưng tán Thánh Tăng

Suối nguồn vạn hạnh

Nguyện khắp hồi hướng

Pháp giới chúng sanh

Mười phương ba cõi

Phàm Thánh đồng về

Đạo lý huyền vi

Từ bi thấm nhuận

Phật nhựt tăng huy

Pháp luân thường chuyển

Pháp thân bất diệt

Phật pháp trường tồn

Nhất niệm, vô ngôn

Dung thông tam thế

Lậu thô vi tế

Tình dữ vô tình

Trí giác quang minh

Đồng đăng hoa tạng

Đáo đầu bỉ ngạn

Vô lượng pháp môn

Vũ trụ càn khôn

Hóa đài lân thể

Năm châu bổn bể

Bảo sở hoàn nguyên

Đồng hóa hữu duyên

Đồng thành Phật Đạo.

 

     Nửa Vầng Trăng

                     Đêm 06-06-07

 

          Đời tôi mang nửa vầng trăng

Để tôi sánh bước diễm Hằng rong chơi

          Đã mang từ thuở chào đời

Như hình với bóng, không rời phút giây

          Nửa vầng son thắm đong đầy

Nửa vầng ấp ủ niềm tây ửng hồng

          Đêm trăng dạo gót bờ sông

Chị Hằng giỡn sóng bềnh bồng ra khơi

          Vi vu gió gọi không lời

Nao nao nước chảy buông lơi giữa dòng

          Sông dài biển rộng nhớ trông

Núi cao rừng thẳm chờ mong trăng về

          Nước lên vỗ nhịp ven đê

Nước ròng  hồi vọng ước thề mai sau

          Dừng chân đôi ngả bên cầu

Chị Hằng tiếc nuối, canh thâu chưa tàn

          Nửa vầng chị giữ trên ngàn

Nửa vầng tôi giữ trên đàng tôi đi

          Nét son mỉm nụ thầm thì

Nguyên trinh dấu ngọc diệu kỳ ai hay !!!

 

Sao khác năm xưa

                 Tháng 4 – 2007

 

Hỏi, năm này sao khác năm xưa

Bóng thời gian chuyển biến chưa vừa

Sỏi đá, bào mòn phơi bụi gió

Đất trời, còn đổi nắng thay mưa

 

Hỏi, năm này sao khác năm xưa

Có lạ không, hỏi thế, dư thừa

Mỗi phút giây, trùng trùng biến động

Cây lá còn ru gió đong đưa

 

Hỏi, năm này sao khác năm xưa

Mỗi một năm còn có bốn mùa

Tháng ngày qua, trăng tròn trăng khuyết

Thức đêm dài, góp nhặt sao thưa

 

Sống năm này, ta nhớ năm xưa

Những ngày qua, trở lại, nằm mơ

Những ngày mai, xa vời, chưa đến

Ta riêng ta, nào khác bao giờ

 

Ta đứng lại bên bờ

Nhìn dòng sông nước chảy

Nước bềnh bồng trôi nổi

Giọt nước nào, từ thuở ban sơ !

 

Ta nhìn lại hôm nay

Chiều tàn trôi bóng xế

Đua nhau về dĩ vãng

Hỏi năm nào, là lúc năm xưa !!!

 

Chuyến xe vô thường

                      Tháng 4 – 2007

 

Xe vô thường chạy trên đường chuyển hóa

Chuyên chở người nhân thế cõi phù sinh

Đẩy và đưa, xây xát mọi bóng hình

Thành, trụ, hoại, kéo về không, hư huyễn

 

Xe vô thường không bao giờ dừng chuyến

Khách lữ hành xuôi ngược cửa vào ra

Cuộc tử sinh thống thiết nỗi ta bà

Còn vay trả biết bao nhiêu nghiệt ngã

 

Vẽ châu ngọc treo đầu sương ngọn cỏ

Dệt diễm huyền vắt bóng gió trăng sao

Hạn hán lâu, lất phất ngọn mưa rào

Làm khô cứng tính thạch nham nhân ngã

 

Ai cũng nói cuộc đời này là giả

Rồi một mai nhắm mắt, sẽ buông tay

Khi nào buông, thì lúc đó hẵn hay

Chưa hắt hơi, vẫn kéo trì, thúc thủ

 

Xe vô thường, hụ lên rồi, hớt hãi

Mắt trợn tròng, miệng há hốc mở ra

Nghĩa địa kia, thêm một nấm mồ ma

Người đưa tiễn, trầm ngâm trong giây lát

 

Rồi tiếp tục cuộc hồng trần tan tác

Phóng lao mình tàn tạ nẻo trầm luân

Hỡi hư vinh, đeo nghiệp dĩ vào thân

Lại trách cứ kiếp nhân sinh khốn khổ !!!

 

 

 


Vào mạng: 02-02-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang