Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hỏa Hoạn Điêu Tàn


 

Lửa !

Lửa cháy dữ dội

Lửa cháy kinh hoàng

Ngọn lửa bạo tàn

Đốt cháy tan hoang.

Lửa !

Lửa chảy dữ dội

Lửa cháy một vùng

Rừng lửa mịt mùng

Đốt cháy thành than

Trong phút chốc hỏa thần trào lộng

Cháy phủ đầu không sót thứ chi

Từ nhà cửa, đồ đạc, không thiếu một cái gì

Đến cỏ cây, rác rưới cũng không chừa một món

Hỏa hoạn một cơn tóm gọn

Cháy bùng một trận tiêu tan

Cháy cho một trận tan hoang

Cháy cho một trận điêu tàn thảm thương

Cháy cho hết nẻo cùng đường

Cháy cho tan nát đoạn trường tâm can

Ngún cho tất cả thành than

Chỉ còn một đống tro tàn điêu linh

Ngún cho tất cả tội tình

Chỉ còn một đống chình ình khói bay

Thần hỏa ơi ! Sao ngươi nỡ nhẫn quá tay

Vậy mà bảo là hỏa thần đâu được !

Ngươi chỉ là thần ma thần chước

Ngươi chỉ là thần đốt thần thui

Đốt ngấu đốt nghiến đốt nhùi

Thui đen thui đủi thui vùi thui điên

Tội tình bao nỗi oan khiên

Lây lan khạt lửa ngốn liền chẳng tha

Còn chăng cát bụi sương sa

Còn chăng vụn vỡ của nhà nhân gian

 

 

Bao của cải gian nan mới có

Bao công trình gian khó mới nên

Khi ngươi viếng, chẳng ai đáp ai đền

Ngươi cướp hết, còn hai bàn tay trắng

Nhà của chị ra sao, khá nặng !

Nhà của tôi, một thứ không còn !

Nhà của anh, một đống tan hoang !

Nhà của em, may vừa mới sém !

Những nạn nhân nhìn nhau, ngao ngán

Sức còn đâu làm lại từ đầu

Khổ đau hơn bãi ưu sầu

Tang thương hơn bãi biển dâu điêu tàn

Tệ hơn một cảnh phù tang

Bạc hơn một cảnh phũ phàng nát tan

Lửa cháy mà chi !

Lửa đốt mà chi !

Vô tình, cố ý mà chi !

Tai hại hở trời !

Cháy tiêu sạch, cạn lời than thở

Cháy tiêu ma, một mớ tro tàn

Đày chi bao nỗi gian nan

Đọa chi bao nỗi bẽ bàng đắng cay

Bàn tay, tay trắng bàn tay

Còn bàn tay trắng đêm ngày lơi bơi

Đôi bờ giọt lệ đầy vơi

Từ nay vá đắp cuộc đời trần ai

Một trận hỏa hoạn, cả cuộc đời cháy sạch

Một trận bạo tàn, sỏi đá cũng tiêu ma

Nói chi là cửa là nhà

Nói chi là thịt là da con người

Bạo tàn chi lắm lửa ơi !!!

------------------------------

Cảm thương trận đại hỏa hoạn kinh hoàng tháng 02-2009 tại Victoria, nước Úc Đại Lợi.

 

 

 


Vào mạng: 15-02-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang