Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Vô thường ca

Phạm Thư Cưu
Chạy suốt rừng xanh mờ vó ngựa
Nằm nghe lá cỏ mọc da sương
Rền trong đá tiếng sóng vang bờ bãi
Ới trời trăng chớp mắt giữa vô thường.

 


Cập nhật: 1-11-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang