Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Ngắm Trăng

Thiện Anh Lạc
Ngắm Trăng quên cả chị Hằng
Quên luôn cả tiết tháng năm đoạn trường
Nhìn trăng chỉ một con đường
Ý không dao động, tâm thường rỗng không.

 


Cập nhật: 1-3-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang