Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Pháp Âm

Từ Pháp

 

Lời Phật dạy – từng lời thơ kết nụ
Tỏa hương thơm, đem mật ngọt cho đời.
Tự ngàn xưa vẫn vang rền tiếng gọi
Bao cánh chim đơn - lạc giữa đường đời.
 
Pháp Tứ Đế mở đầu trang kinh sử
Giúp sanh linh mở mắt Tuệ nhìn đời
Trong số ấy có con – thân chim nhỏ
Đủ duyên tìm về nương cõi An vui.
 
Này là Khổ – Người chỉ cho con rõ
Bao đau thương cho lệ nhỏ bời bời.
Này là Tập – Người dạy cho con hiểu
Nguyên nhân nào gây khổ lụy muôn nơi.
 
Trong ngu ngơ con gây nhiều oan trái
Đưa con qua bao bến bãi luân hồi
Dòng sinh tử miệt mài xa tít tắp
Lúc gặp Người, con mới được yên vui.
 
Nhân đã gieo, quả con xin vui nhận.
Trong niềm tin, con vượt thoát lụy phiền
Tâm bình yên nhận rõ lời Người dạy :
" Vạn pháp sinh thành đều bởi nhân duyên".
 
 Lý duyên sinh – càng thấm sâu càng tỏ !
Có ai hay – con chim nhỏ ngày nào
Mất mẹ, tủi buồn, từng đêm lệ đổ
Giờ trưởng thành, tung cánh vỗ bay cao.
 
Lời Người dạy : Tâm là nguồn gốc khổ !
Chư Tổ khai : Ngay đó rõ Lý mầu !
" Tâm có mặt khi pháp trần hiện hữu,
Pháp diệt rồi, tìm tâm ở nơi đâu ?"
 
Trong bình yên, Người ơi, con nhận rõ :
Tâm theo duyên – tâm vọng – gốc khổ sầu !
Các pháp không còn, tâm có diệt đâu !
- Cái gì biết pháp trần đang khởi diệt ?
 
Đời vẫn vậy, sinh thành rồi tử biệt.
Vô thường vẫn trôi, nhân quả vẫn hiện hành.
" Cảnh dường như động, mà vẫn êm thanh.
Như trôi chảy, mà vẫn yên lặng mãi".
 
Kể từ đó con vơi niềm khắc khoải,
Thôi hỏi vì sao vốn thanh tịnh bản nhiên
Lại còn "hốt sanh", gây bao nỗi lụy phiền !
Con đã hiểu, Người ơi, con đã hiểu :
 
" Trăng vẫn sáng", dù mây giăng khắp nẻo.
" Trời vẫn xanh", dù mây kéo màn che.
Trăng sáng, trời xanh vẫn lồng lộng tư bề,
Duyên sinh pháp, cái Chơn thường nào mất !
 
Dễ thương sao dòng Pháp Âm bất tận !
Trải mấy ngàn năm còn vọng đến vô cùng,
Ướp hương đời bao sanh chúng lao lung,
Dòng suối mát Từ Bi nhuần gội khắp.
 
Tâm tư con nhẹ nhàng bao vướng mắc,
Sống hồn nhiên nhìn vạn pháp sinh thành.
Người ơi con nguyền khắc cốt ghi tâm
Trong con trẻ – dòng Pháp Âm chảy mãi...

 


Cập nhật: 1-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang