Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Mẹ sanh con cha đặt tên

văn pháp thi tài nết lão thông
nho sĩ rạng danh tiếng thanh-hồng (1)
thị pháp rõ thông giềng mối đạo
bốn phương hành xử hạnh thanh-chơn (2)
Mẹ sanh ra đời bảy người con
Cha đặt tánh danh hạnh vuông tròn
Sanh thành dưỡng dục ơn phụ mẫu
Báo đáp phụng thờ phận cháu con.
kim bằng đạo cả khắp gần xa
đồng  nghĩa tương giao luyến đậm-đà
công-lý đạo trời dành sẳn để
khanh-hầu vương-tước chẳng hề ngoa
hồng phúc đẹp hòa màu tươi sáng
chương-đài rạng-rỡ ánh duyên hoa
bích-câu sơ ngộ dường nên kiếp
phượng thắm tươi hồng nhạc ý ca
ánh sáng thanh-bình lan khắp ngõ
nguyệt óng gương vàng tợ nét mơ
hằng nên hương sắc đợi chờ
nga-đồng, Khổng-tước hội giờ hoan ca
ngọc-ngà châu báu như hoa
thố, cầm, long, phụng một nhà thiện sinh.
******
            Ghi chú:
                        (1) văn nho, thanh-hồng là tên, pháp danh Cha.
                        (2) thị bốn, thanh-chơn là tên, pháp danh Mẹ.
                        Các chữ hoa, nghiêng là tên bảy người con.
Cảm tác: Thanh-Sơn
(Mùa Báo Hiếu: 22-07 âl. 2545 (2001)

 


Cập nhật: 13-9-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang