Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ở PHÍA BÊN NẦY QUẢ ĐẤT

1-Anh  ở  bên này  quả đất,

Quê người buồn lắm em ơi !

Xa em  mịt-mùng  biển rộng

Tình mình xích -đạo ngăn đôi.

2-Ba năm chưa lần  gặp mặt,

Tình nồng nên mãi chia ly !

Nụ hôn gởi đầu ngọn gió ,

Ngậm ngùi hai chữ tương- tri !

3-Mùa Đông bên này lạnh lắm

Bên nhà trời đã sang Thu ?

Đêm đêm anh vào ca máy

Nhớ em  hồn đẫm sương mù !

4-  Ai chia làm chi sông núi ?

Đời chia làm chi lứa đôi

Tha hương sống đời buồn tủi

Thương em- Hồn gởi bên trời !

5-Ba năm chưa về gặp mặt

Anh về !Còn  nhớ anh không ?

Trang thư  còn đang viết dỡ

Chút lòng gởi với mênh mông !

 


Vào mạng: 1-12-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang