Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Chùa Trung Hòa

Ta đã về thăm lại chùa xưa

Thăm tháp Sư Ông

Năm hai ngàn lẽ một

Thăm ngôi chùa Trung Hòa

Do Sư Ông (T.T. Thích An Thống) sáng lập

Có cỏ cây hoa lá

Hương thơm ngát tõa bốn mùa ...

0O0

Ngày hai mươi tám tháng hai

Năm hai ngàn lẽ hai

Tròn một năm ngày Sư Ông viên tịch

Chuẩn bị hành trang

Về quê vào dịp tết

Ðể kịp ngày giáp năm

Nhưng trước khi đi không thể quên

Ðêm Văn Hóa hằng năm nhiều tiết mục

0O0

Ðón giao thừa thật là đêm trừ tịch

Về đến nhà sau mười hai giờ đêm

Nhưng sáng mồng một

Năm giờ ba mươi

Phải có mặt tại phi trường

Với chuyến bay Quantas

Và Việt Nam Airlines

Ba chặng bay :

Sydney - Melbourne - Saigòn - Ðà nẵng

Một chặng xe hơi

Về đến nơi Mộ Ðức …

0O0

Mồng hai tết chẵn

Thăm lại ngôi chùa

Ôi đây rồi hàng cây đứng thẳng

Ðón người về trong trời chiều rợp nắng

Trước tấm bia đề

Sư Ông Thích An Thống

Mọi người vây quanh

Tôi lặng người nghe niềm đau trống vắng !

o0o

Cây cao và bóng mát

Hương hoa đưa ngào ngạt mái hiên chùa

Hương trầm bay bãng lãng áng mây thưa

Chợt ảnh hiện trên tòa sen Phật ngự

Quỳ cả xuống những người con xa xứ

Và dâng lên tràn ngập một niềm tin

Vẫn còn đây ánh sáng chân như

Là chân lý soi đường

Cho chúng con bước tới ...

o0o

Ôi mái chùa xưa

Mái tranh cũ đã thay bằng mái ngói

Cột kèo tre thay bằng gổ lâu rồi

Bụi chuối hàng cau

Dường đứng đợi khôn nguôi

Giếng nước cũ vẫn còn nguyên

Bên hàng dừa ngóng đợi

Bắp lên xanh đầy vườn cao phất phới

Ðường trong làng

Nắng đứng giữa ban trưa

Rợp bóng mát bên bờ tre trúc cũ

Mùi hương lúa xa bay

Tiếng gà trưa khắc khoải

Vườn đào đây, bia mộ đã xây rồi

Ông bà nằm, hai nấm mộ song đôi

Cha mẹ đó, mồ tiếp mồ vắng lặng ...

o0o

Mãnh đất vườn quê

Người hiền như đếm

Lối mòn xưa

Mươn nước cũ còn nguyên

Tiếng chim quen

Hoa bưởi nỡ bên thềm ...

o0o

Mộ Ðức, Quảng Ngãi
16-2-2002

 


Vào mạng: 1-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang