Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Về chùa
Ngày bé
Tôi thường hay vào chùa nghịch ngợm
Gãi, cù hoài
Phật chẳng nhột bàn chân
Phật tọa thiền
Tôi sục sạo lung tung
Vẫn gặp Mẹ Quán Âm mắt nhìn êm ả
Trộm bánh trái no nê
Ngủ khoèo động đá
Tiếng chuông rền dắt giấc mơ đi chơi xa
Hôm nay
Cuộn nửa đời mình
Về trải sân chùa xưa
Quỳ trước Mâu Ni
Gặp ánh nhìn reo lục lạc
Tâm thái bình
Chùa vút cong tiếng hát
Mướt hồn tôi tròn trịa bước hạt lần        
Thấp thoáng
Hạc đội đèn nghếch nghếch cười
 
Nghếch nghếch ngó ra sân !

 


Vào mạng: 1-11-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang