Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thơ Mặc Giang - Quyển 11

01.  Hoa Ngũ Giới

02.  Hoa Bát Chánh Đạo

03.  Hoa Tứ Diệu Đế

04.  Hoa Diệu Liên

05.  Hoa Thanh Tịnh

06.  Hoa Thập Nhị Nhân Duyên

07.  Hoa Thập Thiện

08.  Hoa Lục Độ

09.  Hoa Niệm Phật

10.  Hoa Sám Hối

11. Hoa Quy Y

12.  Hoa Tam Bảo

13.  Hoa Ăn Chay

14.  Hoa Bát Phong

15.  Hoa Lục Hòa

16.  Hoa Tứ Nhiếp Pháp

17.  Hoa Ngũ Căn

18.  Hoa Ngũ Lực

19.  Hoa Tứ Niệm Xứ

20.  Hoa Tứ Chánh Cần

21.  Hoa Tứ Như Ý Túc

22.  Hoa Thất Giác Chi

23.  Hoa Cứu Khổ

24.  Hoa Phước Đức

25.  Hoa Hạnh Phúc

26.  Hoa Lục Thân

27.  Hoa Tổ Tông

28.  Hoa Luân Hồi

29.  Hoa Lục Phàm

30.  Hoa Xuất Gia

31.  Hoa Nhập Thế

32.  Hoa Tứ Thánh

33.  Hoa Năm Hạnh

34.  Hoa Màu Cờ Phật Giáo

35.  Hoa Lục Thông

36.  Hoa Bát Khổ

37.  Hoa Tứ Ân

38.  Hoa Tha Nhân

39.  Hoa Xá Lợi

40.  Hoa Nghiệp Báo

41.  Hoa Nhân Quả

42.  Hoa Tam Vô

43.  Cửa Chùa

44.  Chuyến Xe Tam Thừa

45.  Gợn sóng tuyền đài

46.  Cuối bờ rêu thiên cổ

47.  Cơn bão thảm khốc Nargis

48.  Khua sỏi đá

49.  Bên đồi vắng

50.  Rùng rợn con tàu

51.  Ta xếp bút !

52.  Niềm vui chưa vẹn

53.  Hiến máu cứu đời

54.  Cho giọt máu hồng

55.  Cảm tạ ơn người

56.  Một chuyến ra đi

57.  Giọt lệ sầu mầu nhiệm

58.  Người và tôi đã thấy

59.  Cuộc đời nào đau khổ !

60.  Trên đường ta đi

61.  Tôi tìm em

62.  Vì em, nên tôi

63.  Em từ nay thôi khóc

64.  Sẽ biết làm gì

65.  Tọa thị phương đài

66.  Không mộng hoa gầy

67.  Có đổi gì không

68.  Tiếng chim gọi đàn

69.  Tỉnh mộng hồn đau

70.  Cánh chim bạt gió

71.  Xin mẹ chờ con

72.  Nhớ bóng hình cha

73.  Có một ngày

74.  Từ giã con tàu

75.  Hành trình lữ thứ

76.  Cùng ta xuyên vũ trụ

77.  Tử Thần lên tiếng !

78.  Chuyển trao thế hệ

79.  Trắng bạc úa màu

80.  Gió thoảng đêm dài

81.  Khép lại khung trời

82.  Cái thế phù sinh

83.  Mẹ tóc trắng – Cha bạc đầu

84.  Sao lại làm thơ

85.  Còn trống trang thơ

86.  Một bọc tình quê

87.  Đẽo gọt lòng ta

88.  Viết một trang thơ

89.  Ưu Đàm vô nhiễm

90.  Tìm em cho đến vô cùng

91.  Mai tôi đi rồi

92.  Kết tòa thiên thu

93.  Khép cửa đêm dài

94. Thời kỳ tin học

95. Tiếng gõ cô liêu

 

Hoa Ngũ Giới

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Ngũ Giới, nở năm màu sắc thắm

Cho mọi người trên khắp cõi trần gian

Đi đến đâu đều tỏa ánh đạo vàng

Thương cuộc đời, hòa tin yêu, sự sống

 

Hoa Ngũ Giới, thuở ban sơ qui ngưỡng

Bước đầu tiên, và là nấc sau cùng

Dù vào ra muôn kiếp đến vô chung

Vẫn không ngại chốn tam đồ bát nạn

 

Được thân người, tuy rằng thật rất khó

Chỉ cần mang Hoa Ngũ Giới, là được thân người

Mười lần một là mười, trăm lần một hay mười mươi

Hơn đinh đóng cột, không trật mảy may tơ tóc

 

Hoa Ngũ Giới, quyết nâng niu em nhé

Dễ như chơi, ăn ớt vẫn còn cay

Em biết không, hoa ngũ giới đây này

Em gìn giữ cho trọn đời tươi đẹp

 

Không sát sanh, là không giết, không tán đồng sự giết

Đã có thân, có mạng, sao không đau

Dù con người, con vật, cũng thế thôi

Lớn hay nhỏ, vẫn mang danh một kiếp

 

Không trộm cắp, vật chất có gì mà trộm cắp

Ai không nghe, vật chất của ngoài thân

Ngay cái thân, còn gìn giữ không xong

Thì vật chất chỉ là phương tiện sống

 

Không tà dâm, để làm đẹp chánh hạnh

Sống trong đời, hạnh phúc, ai không mong

Thì tà dâm như bèo bọt trôi sông 

Tội tình chi mà nổi chìm sóng gió

 

Không nói dối, thật dễ, đâu có khó

Đời có sao nói vậy, chẳng ba hoa

Chẳng nói thêm, nói bớt, thêu dệt, chua ngoa

Hoa ái ngữ, nằm trên đầu môi chót lưỡi

 

Không uống rượu, là không say sưa lúy túy

Không tạc thù lựa nhựa sớm tối lê thê

Gục ngã trong nhà, mà lè nhè không biết đường về

Bất cứ chất men gì, cũng làm mờ trí tuệ

 

Hoa Ngũ Giới, tức : sát, đạo, dâm, vọng, tửu

Một rằng không, mà hai cũng rằng không

Ba rằng không, mà bốn cũng chẳng mong

Năm biến mất, hũ chìm không mở nắp

 

Hoa Ngũ Giới tặng cuộc đời tươi đẹp

Chuyển con người thành mẫu mực noi gương

Giàu lòng nhân, mở từ ái yêu thương

Mang hạnh phúc, trao tin yêu nhân thế.

 

Hoa Bát Chánh Đạo

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Bát Chánh Đạo, nở trên đường bát chánh

Toát thanh hương, vượt ba thế, tam đồ

Cỡi chơn không vờn vũ trụ hư vô

Có nghĩa gì Dục giới - Sắc giới - Vô Sắc giới

 

Chánh kiến, là thấy không hư dối

Chánh tư duy, một nghĩ chẳng sai lầm

Chánh ngữ, một lời nặng ngàn cân

Chánh nghiệp, thân này không tác phạm

 

Kiến, tư, ngữ, nghiệp : làm nền tảng tiến tới

Chánh mạng, một đời này quyết làm nên

Chánh tinh tấn, đi đi mãi vô cùng

Niệm và Định, không mông lung thất tán

 

Có khó không, mà chần chừ hứa hẹn

Hèn chi, từ vô thỉ đã trầm luân

Đến hôm nay, còn lần lữa bâng khuâng

Con đường đạo, tuy bằng, song khó dắt

 

Là chánh đạo, không có con đường tắt

Không nói xuôi, không nói ngược, dọc ngang

Giữa thanh thiên bạch nhựt, thật rõ ràng

Không mê hoặc ỡm ờ ru bóng tối

 

Hoa Bát Chánh Đạo, muôn đời diệu vợi

Đức từ bi, muôn thuở, ngát thơm hương

Cứu chúng sanh trên sáu nẻo ba đường

Khi tới đích, đều dung thông quy nhất

 

Hoa Bát Chánh Đạo, em gắn lên mái tóc

Sen tám cánh, chị gắn trên nụ cười

Đường chánh đạo, xin hiến tặng mọi người

Cho đến lúc không còn ai thống khổ.

 

Hoa Tứ Diệu Đế

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Tứ Diệu Đế bắt đầu vườn Lộc Uyển

Xoay bánh xe chánh pháp, chuyển pháp luân

Độ năm anh em Ông Kiều Trần Như

Dần lan rộng thành Ba rừng Giáo Lý

 

Đây là khổ, đây là khổ đế

Đó là tập, đó là tập đế

Đây là diệt, đây là diệt đế

Đó là đạo, đó là đạo đế

 

Khổ là gì, cuộc đời tại sao là biển khổ

Bởi nhiễm ô, huân tập tự xưa nay

Tập càng huân, thì khổ lại càng dày

Như bóng theo hình, như vang theo tiếng

 

Diệt là gì, cái gì là diệt đế

Đạo là đường, do kẻ quyết lòng đi

Khi đã đi, đừng có móng cầu chi

Đi đến chỗ không đi, sẽ không còn hỏi nữa

 

Mười phương tam thế, Ba đời Chư Phật, cũng thế

Lục phàm, Tứ Thánh, vốn chẳng khác chi nhau

Khi bắt đầu tu, thì có trước có sau

Nhưng khi chứng ngộ, thì không sau không trước

 

Hoa Tứ Diệu Đế, không tìm cầu, vướng mắc

Không tam đồ, bát nạn khổ cu ly

Biết nhận chân trước mắt, cứ như thế mà đi

Hoa Tứ Diệu Đế thơm hương đường giải thoát.

 

Hoa Diệu Liên

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Diệu Liên giữa hằng sa pháp giới

Không nơi nào, không hiện hữu pháp thân

Không nơi nào, không tánh thể toàn chân

Bất luận thượng hạ, đông tây, nam bắc

 

Hoa Diệu Liên nở giữa đầm lầy nước đọng

Giữa sông sâu, biển cả, ao hồ

Giữa núi rừng, sa mạc, đồng khô

Xuân hạ thu đông, bốn mùa thơm ngát

 

Hoa Diệu Liên, không giàu nghèo tiểu tiết

Không sang hèn, học vị, quan dân

Diện mục xưa nay, ai cũng có phần

Không thưởng phạt, xin cho, ban phát

 

Hoa Diệu Liên, chứng đạo ca, gió hát

Ngát hương lành vi diệu bóng từ quang

Thoát lằn ranh giới tuyến, phủ ba ngàn

Ao báu hay Liên Trì, chỉ là ngôn từ tùy thế

 

Em vốn có một bông hoa chơn thể

Anh vốn có một bông hoa chơn thường

Chị vốn có một bông hoa ngát hương

Đó chính là Hoa Diệu Liên hằng hữu

 

Đừng tìm kiếm nơi thâm sơn cùng cốc

Đừng kiếm tìm giữa phố thị giàu sang

Chỉ cần trụ tâm, phản kỷ hồi quan

Là đã ngự Đài Diệu Liên vô nhiễm.

 

Hoa Thanh Tịnh

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Thanh Tịnh mọc trên đầm lầy tam thế

Không nhiễm ô triền phược những vô thường

Không phiêu trầm hôn ám những tang thương

Vẫn an nhiên tỏa thanh hương bát ngát

 

Hoa Thanh Tịnh vào tam đồ bát nạn

Làm tấm gương vạn hữu rọi chân như

Dẫm phù sinh, lộ chân tướng thật – hư

Trang trải hạnh độ tha reo pháp giới

 

Hoa Thanh Tịnh vượt không thời ba cõi

Không giảm tăng, cũ mới, trong ngoài

Không biển sông, cát đá, núi đồi

Vô nhiễm trước nhân ngã, kệch thô, vi tế

 

Hoa Thanh Tịnh hằng châu viên tánh thể

Vốn chơn thường miên viễn tự xưa nay

Bởi phù sinh quên bẵn mất mặt mày

Nên lặn lội tìm bản tâm vô trụ

 

Hoa Thanh Tịnh ngát hương tòa điều ngự

Tỏa thường lạc ngã tịnh tánh Như Lai

Trùm pháp giới, vốn tịch tịnh, không hai

Không bỉ thử giữa mất còn, sinh diệt

 

Hoa Thanh Tịnh, rộ Liên Trì, ao báu

Mỗi hành giả đều có sẵn diệu liên

Tùy căn cơ, tạm gọi vàng, đỏ, trắng, xanh

Đưa tất cả chúng sanh, về Lạc Bang pháp giới.

 

Hoa Thập Nhị Nhân Duyên

Tháng 5 – 2008

 

Nhân duyên, thập nhị, mười hai

Nhân sinh, vũ trụ, kéo dài vô biên

Mười hai móc xích oan khiên

Đã từ vô thỉ, nối liền vô chung

Vô minh, tự thuở vô cùng

Hành, vi tác tạo, điệp trùng trầm kha

Thức, như tâm ý là nhà

Danh sắc, tên gọi vào ra luân hồi

Lục nhập, cứ thế lên ngôi

Xúc, khơi mộng mị tô bồi lợi danh

Thọ, nhận, thụ hưởng tranh giành

Ái, yêu, nhân ảnh, treo cành tầm không

Thủ, thừa bèo bọt trôi sông

Hữu, không với có, bềnh bồng trôi đi

Sanh, dù bất cứ thân gì

Lão tử, cát bụi, tư nghì hồn ai

Nhân duyên, thập nhị, mười hai

Trầm luân biển khổ miệt mài xưa nay

Chỉ cần một móc, lìa ngay

Mười hai đứt đoạn, tỏ bày nào hơn

Cánh hoa Thập Nhị điểm son

Như trăng mười sáu vuông tròn nhân duyên

Tinh anh nét ngọc tay tiên

Phiêu du cỡi hạc khắp miền tử sinh

Kìa ai đứng đó vương hình

Nhân duyên thập nhị như mình với ta.

 

Hoa Thập Thiện

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Thập Thiện nở trên đường thiên giới

Hưởng thanh nhàn tiên cảnh chốn thiên thai

Sống lạc an thượng thặng cõi phương đài

Kiếp kiếp thọ cho đến khi phước tận

 

Hoa Thập Thiện phát sinh từ cội gốc

Thân có ba, miệng bốn, ý cũng ba

Mười nấc thang, ôi là lá là hoa

Ai thực hiện, được người người thương mến

 

Thân có ba, đi tới bờ tới bến

Không sát đạo dâm, làm cây hạnh tu thân

Mang tin yêu hòa ái cho thế nhân

Không còn những tương tàn, thương đau, đổ nát

 

Miệng có bốn, là cung đàn ca hát

Vút cao ngần, bốn âm hưởng triệt tiêu

Nói dối, nói ác, thêu dệt, hai chiều

Không động tới, là thanh âm vi diệu

 

Ý có ba, chính là nguồn căn đồng điệu

Tham sân si, cội gốc để phát sanh

Chặt đứt rồi, không còn một tơ mành

Cả nhơn thiên đều xưng dương tán thán

 

Hoa Thập Thiện, anh vẫy vùng bốn biển

Chị cưu mang, đem trang trải cho đời

Em tươi cười tô thắm khắp nơi nơi

Cõi trần gian sẽ an lành muôn thuở

 

Hoa Thập Thiện, xin người người ghi nhớ

Thân có ba, miệng bốn, ý cũng ba

Thì thế nhân không còn thống nỗi ta bà

Nẻo thiên thai vén khung rèm mở cửa.

 

Hoa Lục Độ

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Lục Độ nở trên đường Bồ Tát

Kết tinh hoa vạn hạnh cứu muôn loài

Dong thuyền từ trên vạn lý trùng khơi

Đưa tất cả chúng sanh về bờ giác

 

Hoa Lục Độ, trên thượng cầu Phật đạo

Mang hạnh nguyền, dưới hạ hóa chúng sinh

Càng giác tha, càng tự độ chính mình

Hai công hạnh, duyên tròn đầy viên mãn

 

Bố thí độ, không còn người nhận người cho, mới là bố thí

Trì giới độ, nhiếp luật nghi, thiện pháp, nhiêu ích hữu tình

Nhẫn nhục độ, lửa càng nung, vàng càng sáng lung linh

Ba độ tựu, chuyển thành sen ba cánh

 

Ba độ nữa, thành lục độ vạn hạnh

Tinh tấn đi, không còn đích sau cùng

Thiền định chuyên, không còn điểm mông lung

Trí tuệ chiếu khắp ba ngàn thế giới

 

Hoa Lục Độ kết đài sen sáu nẻo

Ngát hương thơm, tỏa diệu lý ba đường

Phủ đức từ, ban pháp nhủ thanh lương

Chúng sanh vô số lượng đều bạn lữ

 

Hoa Lục Độ gắn châu thân kỳ tú

Trụ tâm như, tròn thể tánh châu viên

Ta bước đi trong diệu hữu vô biên

Reo tiếng hát vô ưu Bồ Tát đạo.

 

Hoa Niệm Phật

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Niệm Phật nở vườn tâm em nhé

Nở ngày đêm, sáng tối, đủ sáu thời

Nở mọi nơi, dù đi đứng nằm ngồi

Bỏ chữ quên, chỉ còn một chữ nhớ

 

A Di Đà, gắn liền theo hơi thở

Phật A Di, niệm niệm trên làn môi

Nhớ trong tâm, trong lời nói tiếng cười

Niệm vô niệm, đó là tâm thất tán

 

Anh niệm tiếng Di Đà trên ghềnh ráng

Chị niệm tiếng Di Đà giữa bờ dâu

Em niệm tiếng Di Đà buổi kinh cầu

Là kết tạo duyên lành sen chín phẩm

 

Hoa Niệm Phật nở một đời tinh tấn

Một kiếp này xin gìn giữ nâng niu

Thật trong lành và tròn vẹn tin yêu

Ta bà khổ biến thành Tây Phương cảnh

 

Hoa Niệm Phật ươm trong vườn thể tánh

Chỉ một câu : lục tự Di Đà

Là xa lìa phiền não trần sa

Thoát sinh tử, liễu sanh bờ bỉ ngạn

 

Hoa Niệm Phật tựu liên trì ao báu

Cùng Bồ Tát bạn hữu kết đài sen

Hởi chúng sanh trên khắp nẻo mọi miền

Hoa Niệm Phật, chắp tay hoa đồng niệm

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

A Di Đà Phật

A Di Đà Phật, Nam Mô …

 

Hoa Sám Hối

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Sám Hối, nở trên cây nghiệp chướng

Ba gốc phần căn cội tự xưa nay

Không sám năng, hối quá, tội càng dày

Sâu thăm thẳm khởi từ thân miệng ý

 

Hoa Sám Hối, tỏa hương thơm tàm quý

Đời, không biết tàm biết quý, khổ lắm thay

Người, không biết tàm biết quý, oan nghiệt thay

Lương tâm đã dày vò, nghiệp báo tránh đâu thoát

 

Sao không biết gieo nhân là gặt quả

Sao không lường nghiệp dĩ vốn đeo mang

Khói theo lửa, bóng theo hình, tiếng theo vang

Đã gây tạo, chạy trời, sao khỏi nắng

 

Mình gây ra thì tự mình phải gánh

Không ai mang, ai gánh thế, được đâu

Dù thân sơ, cũng không thể mong cầu

Đến khi trả, đành khoanh tay đứng ngó

 

Đừng cho rằng tội lỗi mình không có

Từ xưa nay vốn chồng chất hằng sa

Lại còn gây bao thống nỗi ta bà

“Thiện ác, đáo đầu, chung hữu báo”

 

Xin chắp tay, nâng đóa Hoa Sám Hối

Tội tâm làm, xin sám hối từ tâm

Sám hối miệng, rồi sám hối đến thân

Ba cửa ngõ sáng ngần trăng mười sáu

 

Hoa Sám Hối kết liên trì ao báu

Tâm tịnh rồi. tội chướng tất liền tiêu

Một đài sen vút trên đỉnh nguyên siêu

Cao đẹp quá, ôi đài sen mầu nhiệm.

 

Hoa Quy Y

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Quy Y nở trên núi vi diệu

Đỉnh Linh Sơn chót vót khỏi ba ngàn

Đỉnh Diệu Cao tỏa rạng ánh đạo vàng

Đỉnh Tu Di trùm hằng sa thế giới

 

Quy y Phật, Đấng Cha Lành muôn loại

Quy y Pháp, ngời đuốc tuệ pháp vương

Quy y Tăng, hòa đại chúng tựa nương

Reo ánh Đạo Từ Bi đường chuyển hóa

 

Hoa Quy Y nở trên thuyền bát nhã

Đưa chúng sanh vượt thoát biển trầm luân

Không còn mang những phiền não nghiệp duyên

Bờ bỉ ngạn kết đài sen bát ngát

 

Quy y Phật, chặt đứt đường địa ngục

Quy y Pháp, lánh xa đường ngạ quỉ

Quy y Tăng, chấm dứt nẻo súc sanh

Ba Quy Y đoạn lìa ba đường dữ

 

Hoa Quy Y tỏa sắc màu rực rỡ

Màu vô nhiễm đẹp nhất cõi trần gian

Ngát hương thơm trong sắc thể đạo vàng

Mang gương hạnh vào ra trong ba cõi

 

Hiến cuộc đời chân thiện mỹ

Tặng người người biết yêu thương

Hoa Quy Y đẹp phi thường

Hướng về ba ngôi Tam Bảo

 

Không còn bi thương áo não

Không còn ai oán sầu đau

Nắm tay dìu dắt qua cầu

Biển khổ sông mê tan biến

 

Em hãy mang Hoa Quy Y, lên thuyền từ hóa chuyển

Chị hãy mang Hoa Quy Y, đi phụng hiến cho đời

Anh hãy mang Hoa Quy Y, đi khắp mọi vòm trời

Cùng gieo rắt Ánh Đạo Vàng cho khắp lòng nhân thế.

 

Hoa Tam Bảo

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Tam Bảo ngát hương Ba Ngôi Báu

Khắp mười phương pháp giới đều tôn thờ

Khắp nhân thiên đều hướng vọng Nam Mô

Đồng rung chuyển trên ba đường sáu nẻo

 

Hoa Tam Bảo, gắn trên tòa Điều Ngự

Phật, từ bi hàm tiếu đóa vô ưu

Pháp, con đường chánh đạo mãi truyền lưu

Tăng, tập thể của những ai quay về tỉnh thức

 

Phật, tự giác giác tha giác hạnh, qui nhất 

Pháp, ba rừng giáo lý tuyệt diệu, pháp vương

Tăng, tứ thánh lục phàm ngưỡng nguyện, lên đường

Tự độ, độ tha, châu viên quả mãn

 

Hoa Tam Bảo, mười phương ba cõi tán thán

Hoa Tam Bảo, sáu nẻo ba đường đồng quy

Phật Pháp Tăng, ba ngôi báu vô nghì

Không một bông hoa nào trên trần gian có thể sánh

 

Quỷ dữ, ma vương, còn đê đầu đảnh lễ

Thiên thần, quỉ vật, còn khuất phục quy y

Tam đồ, bát nạn, nào có nghĩa lý gì

Hỡi chúng sanh, hãy mau mau tỉnh ngộ

 

Vì bất giác, nên khổ đau từ độ

Khởi vọng tâm, vọng niệm thuở vô minh

Đã quên mình, quên mất cả tánh linh

Nổi chìm mãi trên dọc đường sinh tử

 

Vì bất giác, khổ đau từ vô thỉ

Không biết nghe, đau khổ đến vô chung

Không biết tu, đau khổ đến vô cùng

Nghiệp dĩ gây, chạy trời sao khỏi nắng

 

Xin tặng đời, một bông hoa sen trắng

Xin tặng người, một đóa ngát diệu liên

Xin trao nhau Hoa Tam Bảo châu viên

Ba Ngôi Báu kết đài vô thượng giác.

 

Hoa Ăn Chay

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Ăn Chay, không vương mùi thịt cá

Tỏa đức từ, ban hương vị hiếu sinh

Mạng sống của ai, cũng giống như mình

Không vì nuôi thân, vô tình xúc phạm

 

Hoa Ăn Chay, dù núi sâu rừng thẳm

Dù biển sông, ao lạch, ruộng đồng

Cái nghiệp sát, sẽ đứng lại, quay lưng

Người và vật, xin ngừng tay vấy máu

 

Hoa Ăn Chay lan xa qua bờ dậu

Mang tin yêu hòa ái đến mọi nhà

Toát hương lành dịu ngọt khắp gần xa

Ai ai cũng thấm từ bi đức độ

 

Hoa Ăn Chay, Thân, tỏa đức từ cứu khổ

Miệng, tỏa đức từ, ái ngữ, hiền lương

Ý, tỏa đức từ, cam lộ pháp vương

Làm động lực trên hành trình thánh đức

 

Xin cho em một bông hoa đẹp nhất

Xin cho anh một bông hoa dấu yêu

Mỗi tháng đều chưng, cẩn trọng nâng niu

Dù hai, bốn, sáu, hay càng nhiều càng quý

 

Hoa Ăn Chay, đưa em về thiện mỹ

Đưa anh về, tìm lại mái nhà xưa

Đã lâu rồi để nắng đổ dầm mưa

Dắt dìu nhau, ôi, nhà xưa ta đó !

 

Hoa Bát Phong

Tháng 5 – 2008

 

Ngọn bát phong trước tám chiều lộng gió

Làm ngửa nghiêng, điên đảo cõi trần gian

Mang tỵ hiềm, cừu hận khắp nhân gian

Chỉ những ai trượng phu mới thoát khỏi

 

Cao quý thay, bát phong không động tới

Hạnh phúc thay, bát phong thoảng hư không

An lành thay, bát phong tựa lông hồng

Thọ lạc thay, bát phong, hoa đom đóm

 

LỢI, đứng ngoài cửa, không móng cầu chào đón

SUY, giảm thiệt thua, không cất bước vào nhà

HUỶ, bán sau lưng, mất hút tự ngàn xa

DỰ, khen sau lưng, như bèo mây nhân ảnh

 

XƯNG, khen trước mặt, gởi bên bờ rau đắng

, chê trước mặt, nằm lại cuối vườn cay

KHỔ, đau có gì đâu, như gió thoảng mây bay

LẠC, vui có gì đâu, như bèo trôi mây nước

 

Ngọn bát phong sẽ quy đầu bái phục

Trên đồi cao, ca hát gió bát phong

Cuộc đời ta sẽ thánh thoát đẹp trong

Giữa lồng lộng trăng vàng, ngàn sao lấp lánh

 

Hoa Bát Phong không bán

Hoa Bát Phong không mua

Thong dong khắp bốn mùa

Như trời xanh mây trắng.

 

Hoa Lục Hòa

Tháng 5 – 2008

 

Lục Hòa, sáu pháp mở ra

Bảo ban tứ chúng trong nhà Như Lai

Tăng Ni thanh thoát phương đài

Thiền môn nghiêm tịnh, thiện tai thời thời

Thân Hòa Đồng Trụ, một nơi

Nâu sồng áo vải, mặn mòi tương chao

Giới Hòa Đồng Tu, đẹp sao

Giữ gìn tánh thể thanh cao trong ngần

Khẩu Hòa Vô Tránh, tương lân

Hư danh giả tướng, phong trần bụi bay

Kiến Hòa Đồng Giải, tỏ bày

Trao nhau, đón nhận lời hay trau mình

Ý Hòa Đồng Duyệt, quang minh

Vị thân không nệ, vị tình không câu

Lợi Hòa Đồng Quân, cơ cầu

Hạt muối cũng sẻ, hạt châu cũng đồng

Sáu điều, như tiếng chuông ngân

Hỷ hoan tứ chúng, dự phần tiến tu

Lục Hòa, như cánh thiên thư

Vô nhiễm trần cấu, vô dư niết bàn

Phật Đà răn dạy bảo ban

Thượng hoằng Phật đạo, hạ hoằng chúng sanh

Một phương thế giới an lành

Mười phương thế giới thanh thanh vô cùng

Lục Hòa, tứ chúng chia chung

Trên đường giải thoát tương dung Thánh – phàm

Trao nhau một đóa hoa Đàm

Ngàn năm rực sáng Đạo Vàng Từ Bi.

 

Hoa Tứ Nhiếp Pháp

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Tứ Nhiếp Pháp, tuyệt vời

Thăng hoa đạo lý, thuyền đời đơm bông

Đẹp như nước chảy muôn sông

Trong như nắng sớm, hoa đồng ngậm sương

Một là BỐ THÍ, vô lường

Tài thí, pháp thí, tỏ tường thâm sâu

Còn Vô Úy Thí nhiệm mầu

Đến đi không ngại thuẫn mâu ta bà

Hai là ÁI NGỮ, tinh hoa

Nhất ngôn ký xuất, hằng sa vui mừng

Pháp âm, pháp vũ, pháp vân

Một cơn mưa pháp, đức ân vô vàn

Ba là LỢI HÀNH, chứa chan

Đói no, ấm lạnh, cơ hàn, phồn vinh

Sợi tơ, cũng sẻ đồng tình

Sợi tóc, cũng sẻ cho mình cùng ta

Bốn là ĐỒNG SỰ, gần xa

Đồng thuyền, đồng đội trong nhà Như Lai

Khi thời, nhập thế chẳng phai

Khi thời, xuất thế hoa cài điểm son

Hoa Tứ Nhiếp Pháp vẹn toàn

Hỡi người hành giả, trăng tròn thiên thu.

 

Hoa Ngũ Căn

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Ngũ Căn, gốc đây rồi

Nếu không có gốc, sóng mòi biển đông

Hỏi rùa, thử có mấy lông

Hỏi thỏ, thử có sừng không, lạ kỳ

Ngũ căn, năm gốc là chi

TÍN, vững chắc, không có gì đổi thay

TẤN, cột trụ, không lung lay

NIỆM, kiên cố, không mảy may hôn trầm

ĐỊNH, nhất tâm, đến vô tâm

HUỆ, tự chiếu, tỏa sáng ngần hư vô

Vũ trụ kia, vẫn hằng mơ

Trăng sao kia, vẫn trông chờ, từ lâu

Hoa Ngũ Căn, thật nhiệm mầu

Mười phương thế giới bắc cầu lại qua

Hoa Ngũ Căn, chính là nhà

Khởi từ nguồn cội, vào ra vô cùng

Hoa Ngũ Căn, vượt thỉ chung

Đến khi khép cửa muôn trùng hư vô

Ngũ Căn xếp gốc tàn khô

Rụng rơi năm cánh, vô bờ Tạng Hoa.

 

Hoa Ngũ Lực

Tháng 5 - 2008

 

Ngũ Lực, sức tỏa tinh hoa

Ươm mơ, kết nụ, phát lòa, thơm hương

Chính là động lực lên đường

Một phương không ngại, mười phương không màng

Nội công thâm hậu điểm trang

Muôn trùng thiên lý, băng ngàn sá chi

TÍN LỰC, sắt đá vô nghì

Kim cương chẳng bể, thau chì chẳng hoen

TẤN LỰC, dũng mãnh vô song

Núi cao không khuất, biển đông không sờn

NIỆM LỰC, dấu ấn sắt son

Vòng tròn còn thẹn, trăng tròn còn e

ĐỊNH LỰC, bất động im re

Chín năm diện bích, nín khe núi rừng

HUỆ LỰC, phổ chiếu vô cùng

Cửa tùng mở toát muôn trùng thiều quang

Bông Hoa Ngũ Lực, óng vàng

Ngàn năm xưa cũng như ngàn năm sau

Kinh qua vạn lý tinh cầu

Hằng sa pháp giới trên đầu hạt sương

Rạng soi đạo lý chơn thường

Du thuyền bát nhã thanh lương tuyệt vời

Dâng Hoa Ngũ Lực độ đời

Trầm mê biển khổ, hỡi người thế nhân.

 

Hoa Tứ Niệm Xứ

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Tứ Niệm Xứ nhiệm mầu

Bao trùm vũ trụ, gồm thâu ta bà

Mười phương thế giới hằng sa

Sắc không còn mất sương pha đầu cành

Lậu thô vi tế mong manh

Ba đường sáu nẻo loanh quanh luân hồi

Bông Hoa Niệm Xứ nhiệm mầu

Nhận chân tỉnh ngộ bắc cầu lại qua

Quán Thân Bất Tịnh, trầm kha

Bao nhiêu cấu uế đẫy đà bi thương

Lại đeo Tâm ý Vô Thường

Tâm viên ý mã, biết lường sao đây

Quán Pháp Vô Ngã, gió bay

Muôn phương ngàn hướng lay lay vô chừng

Quán Thọ Thị Khổ, điệp trùng

Vô thỉ cũng thế, vô chung khác gì

Đóa hoa Niệm Xứ vô nghì

Gắn trên chơn thể đến đi vô cùng

Không còn trước mặt sau lưng

Không còn vọng niệm mông lung hão huyền

Cỡi trên sóng bạc du thuyền

Vào ra bốn biển, chim chuyền xa đưa

Bức thềm vũ trụ mành thưa

Đeo Hoa Niệm Xứ còn thừa không gian

Ngàn xưa pháp cổ âm vang

Ngàn sau ngân vọng đạo vàng từ bi.

 

Hoa Tứ Chánh Cần

Tháng 5 – 2008

 

Chánh Cần thẳng tắp lên đường

Bước trên đại lộ lo lường mà chi

Chánh Cần thăng tiến cứ đi

Muôn phương ngàn hướng một ly không màng

Con đường Tứ Thánh thênh thang

Con đường cứu khổ mênh mang vô bờ

Chánh Cần đừng có vật vờ

Điều ác tận diệt từ thời đã sanh

Đến thời có thể sẽ sanh

Cũng đem cắt đứt chỉ mành treo chuông

Căn lành vốn ở tình thương

Đã, đang, và sẽ vun trồng tinh chuyên

Đò ngang, sẵn có con thuyền

Tay chèo bát nhã trùng tuyên vô cùng

Chánh Cần rực sáng sắt nung

Tuy một mà bốn viên dung châu toàn

Thời gian sắc thể hao mòn

Tâm như pháp trụ không sờn một ly

Trên đường thánh đạo từ bi

Chánh Cần ghi nhớ, không gì đổi thay

Chánh Cần hoa quý trao tay

Kết tinh châu thể tháng ngày thơm hương

Chánh Cần hoa quý thanh lương

Dấu son điểm ngọc trên đường ta đi.

 

Hoa Tứ Như Ý Túc

Tháng 5 – 2008

 

Người xưa có nói :

“Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc

Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn”

Thế gian còn thế, huống chi xuất thế gian

Ba nẻo sáu đường, bước vào ra, như ý

 

Dục như ý túc, thật vô cùng tuyệt mỹ

Đủ và đúng, còn gì nữa mong cầu

Ngày có nắng, đêm đến có canh thâu

Hè oi bức, đông về sao bảo lạnh

 

Ý như ý túc, đường bay chim vỗ cánh

Phương trời xa, tổ ấm biết nẻo về

Ở trên cao, còn hỏi đỉnh sơn khê

Thương biết mấy phong trần bao cuộc lữ

 

Tấn như ý túc, đã từ lâu du thủ

Bởi lầm mê, không biết khổ trầm luân

Hoa trên tay, lại mong mỏi mùa xuân

Nên sáu nẻo ba đường lênh đênh mãi

 

Định như ý túc, vũ trụ trong hạt cải

Vẫn còn dư, nhiều chỗ trống chưa đầy

Bởi vì không, không đến cả mảy may

Không không hữu, lấy gì mà để có

 

Tứ Như Ý Túc, treo trên đầu ngọn gió

Nhìn phướng bay, bởi gió hay phướng bay

Chùy trên tay, vỗ cái đét, im ngay

Biết mặt mũi rồi, niêm hoa vi tiếu.

 

Hoa Thất Giác Chi

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Thất Giác Chi, cây bồ đề bảy nhánh

Vô lượng pháp môn, duy chỉ một mà thôi

Đường đi vô cùng, nhưng đến chỉ một nơi

Muôn hướng ngàn phương, nhưng điểm về không khác

 

Hoa Thất Giác Chi, bất luận cao thấp

Tùy căn cơ thích hợp để mà đi

Đừng loanh quanh lẩn quẩn chẳng ra gì

Loay hoay mãi, như dậm chân một chỗ

 

Hoa Thất Giác Chi, bảy cánh hoa bừng nở

TRẠCH PHÁP, là cánh chọn lựa rõ ràng

TINH TẤN, là cánh vượt vạn đèo ngang

HỶ, vui lên đi, cỡi sóng bạc mây ngàn

KHINH AN, nhẹ ru giữa cánh bèo không sắc

 

NIỆM, ghi nhớ mãi, đưa ta lên bờ giác

ĐỊNH, không một giây, chìm đắm bến sông mê

XẢ, đã đến nơi, hỏi chi nữa đường về

Thất Bồ Đề Phần, hay Thất Giác Chi, là thế

 

Xin tặng em, một bông hoa muôn thuở

Xin tặng anh, một bông hoa trọn đời

Ta còn nhau, trong mọi chốn mọi nơi

Bởi vì ta, còn pháp thân bất hoại

 

Hoa Thất Giác Chi, nhập thế vô cấu

Hoa Thất Giác Chi, xuất thế vô cầu

Đêm tàn, trăng rụng nơi đâu

Cành hoa trước ngõ kê đầu gối trăng !

 

Hoa Cứu Khổ

Tháng 6 – 2008

 

“Chúng sanh khổ, nguyền xin cứu khổ

Chúng sanh khổ, nguyền xin tự độ”

Mang tin yêu giúp ích cho đời

Mang thân thương từ ái cho người

Nơi nào thiếu vắng nụ cười

Bước đi cứu khổ cho người được vui

Nơi nào gió táp mưa vùi

Bước đi chia sẻ ngậm ngùi lầm than

“Sao vui được khi trần gian còn khổ

 Người nhân gian vui trước, ta vui sau”

Một câu thâm thúy thật sâu

Người nghe rung cảm cơ cầu tương lân

Phong trần đãi lọc phong trần

Tương ái nắng gội tương thân mưa nhuần

Đêm dài vang vọng tiếng chuông

Đá vàng cơ cảm tròn vuông vuông tròn

Cứu nhân lòng trải không sờn

Độ thế đức tỏa không mòn từ tâm

Ba mươi lại đến trăng rằm

Còn trăng mười sáu trên ngàn thanh thanh

Cuộc đời nhân ngã treo cành

Dòng đời phù phiếm bức tranh úa màu

Đi vào cửa ngõ thương đau

Dịu xoa bãi biển nương dâu bẽ bàng

Đi vào những chốn lầm than

Lắng nghe tiếng nói cơ hàn trần lao

Bông hoa cứu khổ vươn cao

Đỡ tia nắng hạn, mưa rào xót thương

Bông hoa cứu khổ bên đường

Phất phơ chiếc lá mùi sương nặng tình.

 

Hoa Phước Đức

Tháng 6 – 2008

 

Hoa Phước Đức thơm hương lành diễm phúc

Cho những người trồng căn cội thiện duyên

Đức đã gieo từ thuở trước châu viên

Phước tiếp nối trong hiện tiền không dứt

 

Hoa Phước Đức thoảng hương bay ngào ngạt

Cây sum suê chim đậu hót reo cành

Dù nắng mưa che bóng mát tươi xanh

Ngọn cỏ non đỡ sương sa gió táp

 

Thiếu phước đức như cỗi cằn sỏi đá

Trông khô khan hạ nắng cháy điêu tàn

Trông lạnh lùng buốt giá kéo mùa đông

Nhựa khô cây chai sần da nức nẻ

 

Hoa phước đức tự nhiên hương lướt gió

Làm đơn sơ kết quả dễ tựu thành

Trải phong ba chẳng mấy lúc nhọc nhằn

Những nạn tai chẳng mấy khi tan tác

 

Chợt nhớ ca dao ai hát

“Người trồng cây hạnh người chơi

Ta trồng cây phúc để đời mai sau”

Người vui nước chảy qua cầu

Ta vui đức độ đêm thâu không tàn

Người đưa khách đợi đò ngang

Ta đưa cô lữ trên đàng phù sinh

Người reo phố thị phồn vinh

Ta reo thôn vắng tự tình hồn quê

Người trông lối cũ đi về

Ta trông đường mới bốn bề đi qua

Người hong sưởi ấm mái nhà

Ta hong mưa nắng ta bà thế nhân

Bông hoa phước đức ai trồng

Cội căn gốc rễ có phần thế thôi.

 

Hoa Hạnh Phúc

Tháng 6 – 2008

 

Hoa Hạnh Phúc nở trên cây hạnh phúc

Cho những người diễm phúc cõi trần gian

Hưởng an vui trong cuộc sống nhân gian

Không đau khổ úa tàn pha sắc tím

 

Hoa Hạnh Phúc, không tự nhiên mà có

Phải do người biết bảo bọc dựng xây

Biết thắm tô, biết vun vén, từng ngày

Câu “Nhất sân, chi hỏa năng thiêu

vạn khoảnh công đức chi sơn”, nên nhớ

 

Hoa Hạnh Phúc, trải thời gian khốn khó

Nhưng đánh đổ, chốc lát, thế là xong

Còn nhanh hơn nước cuốn chảy trôi sông

Còn bèo hơn lục bình phơi sóng gió

 

Hoa Hạnh Phúc, trăm năm, đẹp nhỉ                 

Biết hổ tương, biết trân quý, nâng niu

Một cũng thế, dù cho đến chín chiều

Đừng quá quắc, đèn nhà ai nấy sáng

 

Hoa Hạnh Phúc, có khi đeo ghềnh ráng

Có khi vượt sườn dốc quanh co

Sông cách ngăn, mới quí những chuyến đò

Chèo đưa đẩy, con thuyền reo bến nước

 

Hoa Hạnh Phúc nở trên cây hạnh phúc

Ai là người diễm hạnh cõi trần gian

Ai là người bất hạnh chốn nhân gian

Tự thân mình biết vun trồng tô thắm.

 

Hoa Lục Thân

Tháng 6 – 2008

 

Hoa Lục Thân nở trên cây quyến thuộc

Từ ông bà, kế đến tới mẹ cha

Từ mẹ cha, mới có anh em ta

Rồi, một đàn cháu con mai sau nữa

 

Thương biết mấy, nơi chôn nhau cắt rốn

Nhớ biết mấy, nơi tổ ấm một nhà

Vì trường đời, nên muôn nẻo chia xa

Nhưng ấm lạnh từng cơn tình ruột thịt

 

Dưới mái nhà, thuở chào đời, mở mắt

Em đã kêu tình máu mủ “u…oa”

Anh đã kêu tình cốt nhục “má…ba”

Nên đi đâu, cũng nhớ nhau khúc ruột

 

Dòng sông kia, có khi ròng khi siết

Từ đầu nguồn cho đến tận cuối sông

Em thấy không, vẫn nước một dòng sông

Anh biết không, vẫn một dòng tuôn chảy

 

Ông Bà, ngồi trên ngôi cao thờ tự

Mẹ Cha, đêm đêm xin thắp hương nguyền

Anh Em, nhiều khi trời nắng sao đêm

Mong ước sao cho con hiền cháu thảo

 

Hoa Lục Thân, ôi vô cùng quý báu

Biết bao nhiêu người tứ cố vô thân

Họ thắp đuốc tìm khắp cõi hồng trần

Tìm một người thân, không bao giờ có được

 

Thế thì anh, đừng nhìn sau ngó trước

Thế thì em, đừng ngại thiệt e hơn

Xin trọn lòng, miễn sao được vuông tròn

Hoa Lục Thân, phát tâm nguyền bồi đắp.

 

Hoa Tổ Tông

Tháng 6 – 2008

 

Hoa Tổ Tông nở từ cây nguồn cội

Làm người, ai không có tổ có tông

Gỗ đá kia, chưa hẳn ở dưới đất chui lên

Cát bụi kia, chưa hẳn ở trên trời rớt xuống

 

Chim bạt gió bay về tìm tổ ấm

Lá phất phơ, còn diệp lạc quy căn

Làm con người mà quên tổ quên tông

Đánh dấu hỏi cho những ai mất gốc

 

Hoa Tổ Tông, khởi cội nguồn đẹp nhất

Từ ngàn xưa thừa tiếp đến hôm nay

Từ hôm nay lưu lại đến ngày mai

Xin gìn giữ, nâng niu, phụng thờ, trân quý

 

Ải Nam Quan, từ ngàn xa xưa ấy

Mũi Cà Mau, cũng đã mấy trăm năm

Dòng Lạc Hồng ươm mộng đẹp tơ tằm

Giống Rồng Tiên chuyển trao bao thế hệ

 

Anh hát khúc ngàn đời trên núi nhớ

Em ca lời muôn thuở bến sông thương

Tình đồng bào, nghĩa ruột thịt quê hương

Ngân vang mãi vạn lời ca tình tự

 

Làm người, ai không có Tông có Tổ

Thì em ơi, uống nước phải nhớ nguồn

Thì anh ơi, thấm nhuận mảnh giang sơn

Bao gấm vóc son vàng thêu lịch sử

 

Hoa Tổ Tông, xin dâng lên Quốc Tổ

Cúi đầu về, xin lạy Đức Hùng Vương

Ôi, Mẹ Âu, Cha Lạc, đấng nghiêm đường

Xin phủ phục trước hồn thiêng sông núi.

 

Hoa Luân Hồi

Tháng 6 – 2008

 

Luân hồi mới có thăng hoa

Xuống lên qua lại kết tòa thiên thư

Nếu không, chết dí một nơi

Dậm chân tại chỗ, muôn đời biết không

Thế, sao lại sợ hồi luân

Bởi mê, nên sợ điệp trùng trầm kha

Ba đường sáu nẻo là nhà

Không tu, nên mới ta bà thế thôi

Đã từ vô thỉ nổi trôi

Vô chung biết mấy lở bồi chờ ta

Biết tu, chỉ một sát na

Hốt nhiên có mặt trong nhà Như Lai

Luân Hồi, mang hạnh hoa cài

Vào ra sinh tử kết đài độ sanh

Luân Hồi, mang hạnh tinh anh

Ba đường sáu nẻo reo cành thùy dương

Luân Hồi, cam lộ pháp vương

Ban ân tế độ thanh lương vô cùng

Khi nào khép cửa thỉ chung

Thì ta kết thúc điệp trùng hư vô.

 

Hoa Lục Phàm

Tháng 6 – 2008

 

Lục Phàm, biết nở tâm hoa

Thì không còn nữa tam đồ khổ đau

Vô minh cuốn mất bờ dâu

Đọa đày cắt đứt nhịp cầu tử sinh

Tự mình có sẵn tánh linh

Bởi không tỉnh giác, quên mình thế thôi

Trên cao, dù mấy Từng Trời

Một khi phước tận, rụng rơi phiêu trầm

Dưới kia, Địa Ngục mấy tầng

Một khi giác ngộ, thoát vòng điêu linh

Ngạ Quỷ, ráo mán cạn tình

Bởi đeo thống hận tranh giành mà ra

Vì đâu mà có Tu La

Ma đầu biện xảo, thật thà lãng quên

Thế nào mang kiếp Súc Sinh

Hẹp hòi ích kỷ tơ tình nhỏ nhen

May mà mang kiếp Phàm Nhân

Nhờ tu năm giới được thân con người

Lục Phàm nên nhớ, ai ơi

Còn hơn cát bụi dập vùi xưa nay

Biết tu, khai ngộ hiển bày

Bản lai diện mục có ngày trổ bông

Biết tu, giải tỏa sắc không

Hai bờ không có, sắc không có gì

Bởi vùi biển khổ mê si

Nên không biết được đường đi lối về

Bờ giác nằm cạnh bến mê

Lục Phàm - Tứ Thánh cận kề tấc gang

Bên này, thống khổ lầm than

Bên kia, thanh thoát băng ngàn vô sinh.

 

Hoa Xuất Gia

Tháng 6 – 2008

 

Hoa Xuất Gia nở trên đường tứ thánh

Ngát hương lành dưới bóng cả từ quang

Mang hương thơm thấm nhuận ánh đạo vàng

Gieo rắc khắp cõi ta bà kham nhẫn

 

Hoa Xuất Gia tùy căn cơ kiếp trước

Còn nếu chưa, tạo duyên hợp kiếp này

Chí xuất trần cao đẹp quá, thương thay

Đường thánh đức rộng thênh thang tiến bước

 

Xuất Thế Tục Gia, căn nhà ô trược

Đã từ lâu chìm đắm biết bao lần

Tranh hư huyễn vẽ ảo ảnh phù vân

Dây ái dục buộc ràng vô số kiếp

 

Xuất Phiền Não Gia, trùng trùng oan nghiệt

Cõi hồng trần tan tác bụi trần sa

Thì làm sao không thống nỗi trầm kha

Có thấy không, rùa mù trong biển lớn

 

Xuất Tam Giới Gia, lên bờ bỉ ngạn

Giã từ nghe bát nạn với tam đồ

Mở tung rồi cánh cửa của hư vô

Hoa chân lý nở vô sanh pháp nhẫn

 

Hoa Xuất Gia, vào nhà Như Lai tự tánh

Chứng pháp thân, nhập hoa tạng huyền môn

Trăng rằm kia, còn mười sáu trăng tròn

Thanh thoát quá, bóng đêm dài đâu nữa.

 

Hoa Nhập Thế

Tháng 6 – 2008

 

Hoa Nhập Thế vào trần gian hư huyễn

Cứu muôn loài trong biển khổ phù sinh

Nhuộm phong sương dục nhiễm quên tánh linh

Lênh đênh mãi giữa bọt bèo mây nước

 

Hoa Nhập Thế vào dòng đời uế trược

Cho người người biết bến đục bến trong

Nhân ảnh kia, như bèo dạt trôi sông

Đừng vùi dập giữa bùn nhơ quện cáu

 

Đừng dễ duôi mà hẹn lần hẹn lữa

Đừng móng cầu mà mai đợi mốt trông

Cuộc tử sinh còn mất có rồi không

Đầu bạc hếu biết bao lần tóc trắng

 

Nghĩa địa kia, trông hoang mờ giá lạnh

Đêm đêm dài, vất vưởng bóng hồn ma

Thương sinh linh, thương cả đến thân ta

Họ với ta, cách lằn ranh bé nhỏ

 

Hoa Nhập Thế vào cuộc đời tế độ

Sống an lành trang trải vạn tình thương

Dìu dắt nhau trên thiên lý đường trường

Một khi biết quay đầu là bỉ ngạn

 

Hoa Nhập Thế vào trần gian cứu khổ

Đưa người người mất hút nẻo đường xa

Đã từ lâu lưu lạc bỏ quên nhà

Đưa nhau về, mái hồng tươi bếp lửa.

 

Hoa Tứ Thánh

Tháng 6 – 2008

 

Hoa Như Lai, kết tòa vô thượng giác

Khắp mười phương tam thế đến vô cùng

Đạo nhiệm mầu, bất luận vô thỉ vô chung

Độ độ tận chúng sanh, là bản hoài Chư Phật

 

Hoa Bồ Tát, cứu muôn loài giải thoát

Mang lục độ vạn hạnh đi muôn phương

Cứu chúng sanh không còn tiếng kêu thương

Đáo bỉ ngạn, vượt qua thuyền bát nhã

 

Hoa Duyên Giác, tự chứng ngộ, vô học

Quán duyên sinh độc chiếu vô thượng thừa

Mây chập chùng trĩu nặng tự nhiên mưa

Bóng đêm tắt, vầng dương bừng tỏa nắng

 

Hoa Thanh Văn, sống độc cư, thiền quán

Từ hữu tâm, thấu suốt đến vô tâm

Đêm mười lăm, còn hỏi chi trăng rằm

Nghe thanh thoát tiếng bài ca chứng đạo

 

Hoa Tứ Thánh, cửa huyền vi uyên áo

Chứng lục thông, vượt sáu nẻo ba đường

Thương hữu tình bao triền phược nhiểu nhương

Nên ẩn hiện vào hữu dư miên viễn

 

Hoa Tứ Thánh nở trên đường Tứ Thánh

Lục Phàm kia, cũng có thể bước đi

Đã bước đi, đừng có ngại ngùng gì

Quyết lòng đi, một ngày kia tới đích

 

Hoa Tứ Thánh, đều dung thông quy nhất

Tùy căn cơ, bổn tánh, bổn hoài

Kết chung tòa, chỉ một mà thôi

Hỡi chúng sinh, phụng thờ chí hướng.

 

Hoa Năm Hạnh

Tháng 6 – 2008

 

Hoa Năm Hạnh, hỡi những ai là người Phật tử

Biết tiến tu, ngào ngạt thơm hương

Nhuần pháp âm, đạo lý chơn thường

Tỏa đức từ, trang trải tình thương

 

Hoa Năm Hạnh, hỡi những ai là người Phật tử

Hãy tiến tu, ngày đêm sáu thời

Sống vị tha, nội lực tô bồi

Mang hạnh nguyền đi khắp nơi nơi

 

Hạnh thứ nhất, không ngừng Tinh Tấn

Thăng tiến lên, tới đích vô cùng

Dù phong ba biển khổ muôn trùng

Không chùn lòng phút giây sơ tán

 

Hạnh thứ hai, Thanh Tịnh trong sáng

Trong đầm kia, mới có bông sen

Sống trong bùn, không chút hôi tanh

Vào trong bếp lửa hồng không cháy

 

Hạnh thứ ba, sống đời Hỷ Xả

Biết vị tha, từ ái, chan hòa

Đi đến đâu, là lá là hoa

Sông biển rộng, thuyền từ chuyên chở

 

Hạnh thứ tư, rạng ngời Trí Tuệ

Đốt vô minh, phiền não xưa nay

Tâm nhất như hoa tạng tỏ bày

Đã đánh mất từ khi bất giác

 

Hạnh thứ năm, Từ Bi thơm ngát

Chuyển hóa đời, cam lộ pháp vương

Muôn đường trường vạn lý tình thương

Đạo từ bi bản hoài dung nhiếp

 

Hoa Năm Hạnh, một bông hoa năm cánh

Tinh Tấn, Thanh Tịnh, Hỷ Xả, Trí Tuệ, Từ Bi

Người Phật tử tiến tu, cứ như thế mà đi

Đi đi khắp muôn phương ngàn hướng

 

Hoa Năm Hạnh, một bông hoa năm cánh

Ngát hương lành tỏa chiếu trần gian

Đâu đâu cũng thấm nhuận đạo vàng

Quốc độ này là cõi Lạc Bang.

 

Hoa Màu Cờ Phật Giáo

Tháng 6 – 2008

 

Năm màu Cờ Phật Giáo

Tượng trưng  cho năm màu hào quang Đức Phật

Dùng ngũ căn xuất phát, ngũ lực tới đích sau cùng

Vũ trụ, nhân sinh, từ vô thỉ, đến vô chung

Tất cả là một, mà một là tất cả

 

Năm Màu Cờ Phật Giáo

Tượng trưng cho năm hạnh người con Đức Phật

Tinh tấn, hỷ xả, thanh tịnh, trí tuệ, từ bi

Chúng sanh vô biên, thì Bồ Tát hạnh vô nghì

Chúng sanh thống khổ, ta quyết lên đường cứu khổ

 

Năm Màu Cờ Phật Giáo

Tượng trưng cho năm châu trên thế giới

Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Âu

Nhân loại tương lân, dù sống bất cứ nơi đâu

Khác tiếng nói, màu da, nhưng chung tình người nhân thế

 

Thuyền Bát Nhã vượt trùng khơi bốn bể

Đạo Từ Bi chiếu rọi khắp muôn phương

Sống tin yêu, hiểu biết, hòa ái, thanh lương

Không chỉ thương con người, mà còn thương vạn loại

 

Cờ Phật Giáo tung bay khắp cùng thế giới

Ánh từ quang tỏa chiếu khắp nẻo đường

Bóng Cha Lành tỏa rạng Đấng Pháp Vương

Đưa chúng sanh thoát ba đường sáu nẻo

 

Cờ Phật Giáo, năm màu cờ ngũ sắc

Huy hoàng thay, vi diệu bóng từ quang

Hạnh phúc thay, Phật quốc độ lạc bang

Thanh thoát thay, lục phàm lên tứ thánh

 

Màu cờ Phật Giáo tung bay

Màu cờ ngũ sắc lành thay

Chúng sanh bốn phuơng tám hướng

Hoan hân chào đón vui vầy

 

Màu cờ Phật Giáo nơi nơi

Màu cờ ngũ sắc tuyệt vời

Nhân loại cùng nhau quy hướng

Dựng xây sức sống cuộc đời

 

Màu cờ Phật Giáo thanh lương

Màu cờ ngũ sắc thơm hương

Nhất tâm hoằng dương tán thán

Đạo vàng tỏa chiếu muôn phương.

 

Hoa Lục Thông

Tháng 6 – 2008

 

Hoa Lục Thông vượt tam thiên thế giới

Sáng vô ngần chiếu tam thế hằng sa

Tỏa minh châu rọi mấy cõi ta bà

Dãi ngân hà như ngấn sương ngọn cỏ

 

Thiên Nhãn Thông, thấy tận cùng quốc độ

Trên, thượng thượng thiên, dưới đáy vực A Tỳ

Thấy tỏ tường từng thô tế lậu vi

Vượt qua khỏi Dục - Sắc – Vô Sắc Giới

 

Thiên Nhĩ Thông, nghe không còn chỗ nghe nữa

Âm vọng nào không động đến vành tai

Nghe khắp mười phương, nghe thấu tuyền đài

Thời đương đại tinh vi, không thể sánh

 

Túc Mệnh Thông, biết tự thân muôn ngàn kiếp trước

Biết về đâu đến muôn vạn kiếp sau

Không như nhân sinh, hát ngân vang, một cõi đi về

Nhưng hỏi về đâu, thì ngậm tăm bí lối

 

Tha Tâm Thông, chưa nhìn đã biết, không cần thưa gởi

Không cầu cơ, bói toán, đoán quẻ, xin xăm

Biển vô minh tìm kiếm cá lặng tăm

Thế đạo, nhân tâm, tránh sao điên đảo

 

Lậu Tận Thông, nghiệp dĩ nào đưa đẩy

Nghiệp dĩ nào đày đọa tự xưa nay

Còn kéo dài trầm thống đến ngày mai

Chứ không có ai ban bố, định phân, thưởng phạt

 

Thần Túc Thông,

phi thuyền vũ trụ còn nghiêng nghiêng cánh quạt

Phi cơ, phi tiễn, mất hút tận phía sau

Thần Túc Thông, vút một cái đã gồm thâu

Cả pháp giới, nơi nào cũng có mặt

 

Hoa Lục Thông, nâng bước chân chứng đắc

Đỡ những bậc thượng thừa Tứ Thánh mười phương

Phàm con người biết theo dấu chơn phương

Khi cuối đích, sẽ hốt nhiên đại ngộ

 

Hoa Lục Thông, mở thuyền từ tế độ

Đưa chúng sanh vào biển tuệ Như Lai

Ôi đài sen, ngát bửu tọa liên đài

Hỡi hành giả, quyết một lòng thẳng tiến.

 

Hoa Bát Khổ

Tháng 6 – 2008

 

Hoa Bát Khổ trên dòng đời mộng mị

Khách phong trần trong biển khổ sông mê

Trôi lang thang không biết nẻo đường về

Lặn hụp mãi giữa phù sinh ba cõi

 

Bởi Sinh Khổ, vừa chào đời, khóc chóe

Mắt nhắm nghiền, miệng mở toát : khổ qua

Như nhận chân cái thống nỗi ta bà

Sẽ ụp phủ bẽ bàng thêm một kiếp

 

Bởi Lão Khổ, đeo cõi còm tội nghiệp

Cái già nua chồng chất tấm thân tàn

Đi, đứng, nằm, ngồi, thở dốc leo thang

Chống cây gậy còn ngã lên ngã xuống

 

Bởi Bịnh Khổ, không màng đến ăn uống

Muốn nằm yên nhưng đau đớn đọa đày

Còn nói chi cửa nhà, danh lợi bèo mây

Nào có nghĩa bạc vàng, giàu nghèo, phú quí

 

Bởi Tử Khổ, dù trăm năm cuộc lữ

Nghĩa địa kia đã đầy ắp sinh linh

Lại phế thêm chút cát bụi tuyệt tình

Bãi tha ma càng lạnh lùng sương khói

 

Ái Biệt Ly Khổ, ai không thống thiết

Khi thân thương mới thấm thía hợp tan

Những cách ngăn bao đứt đoạn phũ phàng

Sóng xô đẩy trôi dòng, sông mấy khúc

 

Cầu Bất Đắc Khổ, đêm dài thao thức

Thắp xa mờ leo lét ngọn đèn khuya

Càng ước mong càng ray rức nọ kia

Bức nhân ảnh trần gian loang sắc tím

 

Oán Tắng Hội Khổ, gặp nhau chi rứa

Không thích nhau, lại thường gặp, mới đau

Cho cuộc đời càng da thấm thịt thau

Nỗi ta bà chất chồng thêm vôi bạc

 

Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ, còn xa xót

Mảnh tang thương tàn tạ tấm thân gầy

Trong cuộc đời, ai thấu hiểu niềm tây

Người nhân thế, được mấy ai tri kỷ

 

Hoa Bát Khổ, phơi bày, không hoa mỹ

Khách phong trần bạc đãi kiếp phù sinh

Tỉnh ngộ mau, kẻo bi lụy tuyệt tình

Màu sắc úa điêu tàn Hoa Bát Khổ.

 

Hoa Tứ Ân

Tháng 6 – 2008

 

Ân Tam Bảo, muôn đời xin gìn giữ

Đốt tâm nguyền, thế thế mãi truyền lưu

Ba Ngôi Báu, tuyệt tác đến thiên thu

Hương trầm tỏa liên đài vô thượng giác

 

Ân Quốc Gia, nhớ qui căn nguồn gốc

Phàm con người, phải biết Tổ biết Tông

Thời thế kinh qua, lịch sử theo dòng

Đừng mất gốc quên nguồn, thua gỗ đá

 

Ân Cha Mẹ, đấng song đường cao cả

Trời đất kia, không thể sánh được đâu

Vũ trụ kia cũng không thể tìm cầu

Hãy chuẩn mực, phận con hiền cháu thảo

 

Ân Thầy Bạn, không cho ta cơm áo

Nhưng cho ta trang bị để vào đời

Lướt con thuyền khắp biển rộng trùng khơi

Quên thầy bạn, bạc tình hơn triều sóng

 

Hoa Tứ Ân, đẹp vô ngần bất biến

Xin cưu mang trân trọng cả cuộc đời

Luôn đáp đền, tô thắm khắp nơi nơi

Và xuyên suốt mọi không thời miên viễn

 

Hoa Tứ Ân, là núi đồi sông biển

Là thiền môn, thánh thất, giáo đường

Là suối nguồn muôn vạn yêu thương

Xin tận hưởng trao nhau cùng nhân thế.

 

Hoa Tha Nhân

Tháng 6 – 2008

 

Tha nhân mở cõi thương lòng

Nhìn trông thiên hạ khắp trong cuộc đời

Nơi nào khổ ải chơi vơi

Ta xin đến đó cho đời bớt đau

Nơi nào bãi biển nương dâu

Ta xin đến đó bắc cầu lại qua

Đi trong bốn biển là nhà

Người trong nhân loại là ta với mình

Tha nhân tiếng nói tự tình

Reo lên khúc nhạc đăng trình vị tha

Tha nhân tiếng gọi đậm đà

Ngân lên âm vọng lời ca thương người

Lắng nghe tiếng khóc câu cười

Sẻ chia xoa dịu đẹp tươi trong lành

Lắng nghe cơ cảm đoạn đành

Sẻ chia mây trắng trời xanh đong đầy

Tha nhân một đóa trao tay

Từ tâm rộng lượng ngày ngày thơm hương

Tha nhân một đóa tình thương

Lòng vàng trang trải trên đường ta đi

Thương đời ai nhớ ai vì

Thương người ai nhớ ai vì tha nhân.

 

Hoa Xá Lợi

Tháng 6 – 2008

 

Xá Lợi là những tinh anh

Của bậc chứng đạo vô sanh để đời

Xá Lợi là những tuyệt vời

Của bậc thánh đức ba ngôi tôn thờ

Xá Lợi là những tinh hoa

Của bậc liễu ngộ trên tòa pháp vương

Cái thời pháp nhược ma cường

Tôi nghe đủ thứ, xót thương vô ngần

Cái thời nghiệt ngã phiêu trầm

Tôi nghe đủ thứ, lầm bầm mang tai

Mới tu, ngày một ngày hai

Suốt đời tráo đấu miệt mài lợi danh

Mới tu, chưa tỏ ngọn ngành

Suốt đời ma mị tranh giành hơn thua

Lộng ngôn xảo thuật chưa vừa

Chết đi thiêu đốt, hốt bừa bụi tro 

Kêu ầm xá lợi một mo

La lên chí chóe nhỏ to dàn chào

Lạm xưng tán tụng xôn xao

Quảng cáo rao bán, ôi chao xót lòng

Vô tình đánh lận con đen

Ô danh xá lợi, vứt thềm vực sâu

Pháp thân bất hoại nhiệm mầu

Tứ Thánh lưu lại bắt cầu độ sanh

Phàm nhân trong cõi hồng trần

Chớ nên mạo phạm tội phần biết chưa ?

 

Hoa Nghiệp Báo

Tháng 6 – 2008

 

“Đã mang lấy nghiệp vào thân

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Thiện căn ở tại lòng ta

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Có tài đừng cậy chi tài

Chữ tài liền với chữ tai một vần”

“Bắt phong trần, phải phong trần

Sao cho sỉ nhục mấy lần mới thôi”

Đó là nghiệp báo ai ơi

Đã mang thì phải chịu đời chớ sao

Một khi tác tạo tơ hào

Ba mươi sáu chước, chước nào chẳng xong

Nghiệp kia đưa đẩy rối bòng

Báo kia đập dũa xoáy tròng không tha

Cứ xem cái nỗi ta bà

Mỗi người vay trả biết là bao nhiêu

Bởi nghiệp gây nặng chín chiều

Nên báo đón nhận trăm điều đắng cay

Bông hoa nghiệp báo xéo dày

Thân tàn ma dại, mặt mày xác xơ

Nửa đời, đã lắm bơ phờ

Suốt đời, thì hỏi mịt mờ nữa chi

Nghiệp lao nghiệp tác đen sì

Báo đời báo kiếp, có gì mà than

Người khôn trong cõi trần gian

Nhớ nghe, nghiệp báo đa mang chi nào

Cao phi viễn tẩu nan tào

Trời cao đất rộng chỗ nào dung thân

“Bắt phong trần, phải phong trần

Sao cho sỉ nhục mấy lần mới thôi”

Đã gây nghiệp dĩ ngút trời

Khổ đau lận đận suốt đời biết chưa

Chạy trời sao khỏi nắng mưa

Nhân gian biết sợ biết chừa hay không

Khổ đời nghiệp báo đeo gông

Nghiệp ơi, báo hỡi mà bông hoa gì

Từ nay, quẳng gánh trôi đi !!!

 

Hoa Nhân Quả

Tháng 6 – 2006

 

Đã gieo nhân thì làm sao không có quả

Đã có quả thì làm sao không có nhân

Hỡi nhân sinh trong cuộc sống hồng trần

Đừng lẩn thẩn buông lung mà đọa lạc

 

Mỗi hành động trong hành vi tạo tác

Mỗi ý niệm vừa phát khởi trong tâm

Tất cả đều đã gieo một hạt nhân

Mới băng qua là trở thành quá khứ

 

Có quá khứ thì phải có hiện tại

Có hiện tại thì phải có tương lai

Một là ba, ba là một nối dài

Móc thời gian ba thì treo bất tận

 

Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả

Nên Thánh Phàm, từ nơi đó mà ra

Đâu phải riêng chỉ một cõi ta bà

Mà tám hướng mười phương đều như thế

 

Hoa Nhân Quả phát sinh từ vô thỉ

Kết phan duyên hiện hữu đến vô chung

Chúng sanh ơi, cẩn thận, chớ lao lung

Đã tác tạo thì trước sau phải gánh

 

Hoa Nhân Quả biết rồi thì phải tránh

Tặng cho em mang nét đẹp thanh lương

Tặng cho anh mang sắc thắm lên đường

Tặng cho đời vun trồng chân thiện mỹ.

 

Hoa Tam Vô

Tháng 6 – 2008

 

Hoa Tam Vô nở trên thềm giải thoát

Tặng cho người Vô Tác cõi trần gian

Làm không làm như gió mát trăng ngàn

Bước thong dong giữa trời xanh mấy trắng

 

Hoa Tam Vô, cửa thiền môn mở rộng

Tặng cho người Vô Niệm cõi phiêu bồng

Nhớ đến vô, lồng lộng tựa hư không

Tuy trống rỗng nhưng cái gì cũng có

 

Hoa Tam Vô, cửa thinh không bỏ ngỏ

Tặng cho người Vô Trụ hữu – vô dư

Mang pháp thân trùm khắp cả thái hư

Không dính mắc một nơi nào tụ điểm

 

Từ vô thỉ không màu hồng màu tím

Đến vô chung không màu trắng màu xanh

Mà là màu hoại sắc đẹp nguyên trinh

Diệu diệu hữu trong chơn như hoa tạng

 

Vì chúng sanh trùng trùng vô số lượng

Hoa Tam Vô bừng nở khắp ba thừa

Duy một thừa nhưng nói rộng thành ba

Ba thừa chuyển đến tam vô bất hoại

 

Hoa Tam Vô, cửa chùa thân thương quá

Khói hương trầm quyền quyện cứu hàm linh

Tiếng chuông ngân thánh thoát đến vô thinh

“Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ”

 

Hoa Tam Vô, tặng cho người Vô Trụ

Tặng cho người Vô Niệm ngát hoa tâm

Tặng cho người Vô Tác tuyệt thậm thâm

Cùng chuyển xe tam thừa vi diệu pháp.

 

Cửa Chùa

Tháng 6 – 2008

 

Cửa chùa là cánh cửa Không

Vào trong Hoa Tạng trùng trùng huyền vi

Không Tướng, không cả li ti

Ẩn trong diệu hữu tư nghì hồn ai

Không Nguyện, không cả một hai

Trùm lên tánh thể phương đài đơm hoa

Sắc không vô nhị kết tòa

Nương hình gợn bóng giao thoa diễm hằng

Không đêm mà có ánh trăng

Không ngày mà có nắng vàng mênh mang

Thấu trời còn hỏi chi thang

Chạm đất còn hỏi địa đàng làm chi

Cửa chùa là cửa huyền vi

Từ không thành có diệu kỳ ai hay

Cửa chùa, ba cánh hiển bày

Vô môn biến hiện lay lay pháp trần

Cửa chùa, ba cánh tương lân

Vô Nguyện, Vô Tướng, hỏi Không sao tìm

Vụt qua, đâu nữa cánh chim

Tịch chơn, cật vấn nổi chìm phù vân

Cửa chùa, là cửa tam quan

Mở ra, không lối dọc ngang đi về

Cửa chùa, là cửa giải mê

Mở ra, chót đỉnh Tào Khê mỉm cười

Cửa chùa, chào khách ngược xuôi

Bước qua, biến mất, hỡi người thế nhân !

 

Chuyến Xe Tam Thừa

Tháng 7 – 2008

 

Ta ra đi trên chuyến xe Tam Thừa lồng lộng

Khắp muôn phương ngàn hướng cỡi phù sinh

Trên ba đường sáu nẻo kiếp sinh linh

Trong vạn hữu, ai không là bạn lữ

 

Ta ra đi trên chuyến xe Tam Thừa kỳ thú

Xe nhỏ này, ai thích, hãy bước lên

Xe trung này, ai hợp, nhớ đừng quên

Còn xe lớn, rộng thênh thang đại hải

 

Xe Tam Thừa vượt muôn ngàn cửa ải

Băng dốc đèo trên vạn lý sơn khê

Đi bốn phương, nhưng đến, chỉ một lồi về

Rừng hoa tạng chứng đạo ca gió hát

 

Xe Tam Thừa vượt muôn ngàn ghềnh thác

Băng vực sâu, luớt hải lý trùng dương

Khép thỉ chung, im bặt mọi con đường

Hỏi sinh tử, ngại ngùng, không dám thở

 

Đưa nhau về căn nhà xưa ta đó

Đón nhau về trong diệu hữu pháp thân

Mây trắng kia, tiễn biệt nẻo phù vân

Trời xanh kia, vẫy chào màn sương bạc

 

Bờ suối reo, con nai vàng ngơ ngác

Tổ ấm nồng, chim rủ cánh thôi bay

Giữa ngàn cây, hoa khép lá, lung lay

Đêm chấm dứt, không chờ ngày gọi nắng

 

Xe Tam Thừa một chuyến

Thuyền bát nhã thanh lương

Đưa nhau một đoạn đường

Khép đôi bờ sinh tử

 

Xe Tam Thừa một chuyến

Cửa hoa tạng huyền môn

Đưa tay đỡ càn khôn

Vô sanh reo pháp nhẫn.

 

Gợn sóng tuyền đài

Tháng 5 – 2008

 

Được tin Mẹ nhắm mắt

Thôi, thế là cuộc đời con đã hết

Được tin Mẹ buông tay

Thôi, thế là cuộc đời con không còn

Vuông đâu mà nói chi tròn

Sắt đâu mà nói chi son úa màu

Thời gian, da thấm thịt thau

Nỗi niềm đan kín còn đau suốt đời

Vô thường băng giá lên ngôi

Tình thương nhớ mẹ, gởi đồi hoang vu

Một vài năm, còn nay lần mai lữa

Mấy mươi năm, còn gì lữa mà lần

Chín chiều rũ bóng phù vân

Hoàng hôn khuất núi, treo vầng trăng soi

Trèo lên trên đỉnh chơi vơi

Nói lên tiếng Mẹ, không lời vọng vang

Lặn sâu vào đáy suối vàng

Âm linh dậy sóng mênh mang vô bờ

Thôi hết rồi, mái tranh nghèo vợn khói

Thôi hết rồi, bếp lửa ấm hồng tươi

Muốn nghe tiếng mẹ nói

Muốn nhìn mắt mẹ cười

Đi vào cõi không người

Bóng muôn trùng lan tỏa

Muốn nghe tiếng mẹ thương

Muốn nghe tiếng nếp một, mía đường

Đi vào cõi vô thường

Bụi mờ phơi sỏi đá

Tấm hình Mẹ, con muốn nhìn thật rõ

Áng thờ Mẹ, con quyện khói trầm hương

Ngày thì ẩn bóng nghê thường

Đêm thì thấm lạnh ngấn sương canh dài

Sờ lên ảnh tượng thiên thai

Suối vàng gợn sóng tuyền dài thiên thu !

 

Cuối bờ rêu thiên cổ

Tháng 5 - 2008

 

Xin dâng nén hương, quì bên mộ mẹ

Nghe đáy lòng tan nát cõi tâm tư

Đây là chỗ mẹ nằm, giấc ngủ ngàn thu

Nghĩa địa vắng tanh, là da là thịt

 

Còn kia, là mộ phần của Cha ngày trước

Hai đấng sinh thành, bên cạnh song song

Thôi hết rồi, hết cả những chờ mong

Tim quặn thắt giữa lạnh lùng cố quận

 

Nước róc rách ngập ngừng bên bờ suối

Sóng rì rào đập vỗ bến ngân sương

Hoa trắng trôi chìm nổi cuối sông Thương

Con chim nhỏ bơ vơ về tổ Nhớ

 

Cả dĩ vãng xa mờ đường quê cũ

Ký ức chìm hình ảnh lối mòn xưa

Tiếng ve kêu còn sót lại cuối mùa

Chưa đốt cháy những ngày Hè oi ả

 

Nhìn hàng chữ trên mộ bia lạnh giá

Mới biết rằng đây là chỗ của mẹ cha

Cõi đi về nhưng không phải là nhà

Không bếp lửa, không tro tàn sớm tối

 

Khói hương bay nhạt nhòa tan trước gió

Tìm mẹ cha trống rỗng bóng hư vô

Càng hình dung, càng mất hút xa mờ

Im phăng phắc cuối bờ rêu thiên cổ.

 

Cơn bão thảm khốc Nargis

Đổ bộ vào Miến Điện ngày 03-5-08, bao trùm và tàn phá 5 khu vực rộng lớn : Yangon, Bago, Mon, Karen và Ayeyawaddy thuộc vùng châu thổ sông Irrawaddy, có khoảng 24 triệu dân cư, gây ra hơn 100 ngàn người bị chết, hàng trăm ngàn người bị mất tích, cả triệu người sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

 

Ôi, trận bão Nargis !

Trận bão kinh hoàng !

Trận bão thảm khốc !

Trận bão lâm ly !

Đã cướp mất hơn 100 ngàn người, không còn sự sống

Đã vùi chôn hơn 100 ngàn người, chìm vào biển động

Đã làm cho hơn một triệu người, chiếu đất màn trời

Cả một vùng châu thổ tơi bời

Nào phố nào phường

Nào cửa nào nhà

Nào cây nào cối

Nào thịt nào da

Vùi dập, ngửa nghiêng, tan tành, đổ nát

Một đất nước, đã trầm kha, nghiệt ngã, quân phiệt

Một dân tộc, đã cực lòng, ngậm đắng, nuốt cay

Sao Ông Xanh chưa giải cứu nỗi này

Lại đày đọa bạo tàn người dân Miến Điện

Cả trăm ngàn người, sóng vùi lòng biển

Cả trăm ngàn người, không kịp nhắm mắt buông tay

Hơn một triệu người, khóc nỗi thảm thay

Vùng châu thổ mênh mông

Giờ chỉ còn là : sóng vỗ, bụi bay, cát đá

Biển cả ơi, muôn đời thì thầm biển cả

Bão tố ơi, muôn đời trào lộng cuồng phong

Kiếp nhân sinh đã tràn ngập hờn vong

Lại đón nhận những phũ phàng tím ngắt

Đất hỡi đất, có bình yên không đất

Trời hỡi trời, có êm ả trời xanh

Thân người, một kiếp mong manh

Trăm năm chưa hẳn, chỉ mành ngàn cân

Tang thương, nghiệt ngã, phong trần

Đọa đày điêu đứng, cơ phần lựa ai

Nhân tai, thở vắn than dài

Thiên tai, hàng loạt, tuyền đài nát xương

Chết, không kịp tiếng kêu thương

Sống, ôm tức tưởi, đoạn trường đắng cay

Ôi, biết nói sao đây, hỡi người dân Miến Điện ?

Ôi, biết nói sao đây, hỡi nhân loại tình người ?

Ai chia bao nỗi khóc cười !

Một mươi chẳng thấu, mười mươi những là !

Còn chi, là cửa là nhà !

Còn chi, là thịt là da, hỡ trời !

Tấm Lòng Vàng, cho đỡ lòng ấm lạnh

Tiếng kêu thương, cho vá đắp trầm kha

Ngửa bàn tay, chia sẻ những xót xa

Mở từ tâm, dịu xoa tình nhân thế

Được một chút gì, may ra còn đỡ

Vẫn còn hơn, mờ sương khói trống không

Tình thương nhân loại, đèo bòng

Dựng xây sự sống, nối vòng tay hoa

Tương thân tương ái chan hòa

Ươm mơ, hy vọng, kết tòa thiên thư.

 

Ngày 10 tháng 5 năm 2008

Mặc Giang sáng tác, nhằm mục đích kêu gọi cứu trợ.

 

Khua sỏi đá

Tháng 6 – 2008

 

Buông tay lái, nghe thuyền reo sóng nước

Buông mái chèo, bóng con đẩy thôi đưa

Khép bờ mi phiêu bạt kiếp hải hồ

Phơi gió bụi dọc đường khua sỏi đá.

 

Bên đồi vắng

Tháng 6 – 2008

 

Mây thong dong lướt trên ngàn xanh biếc

Gió trong lành thoảng nhẹ giữa rừng mơ

Nước lăn tăn róc rách chảy đôi bờ 

Con nai hiền ngẩn ngơ bên đồi vắng.

 

Rùng rợn con tàu

Tháng 6 – 2008

 

Ta đứng tựa bên bờ rêu hóc núi

Nhìn bụi mờ xây xát nét thời gian

Nhìn phong sương tắm gội vết điêu tàn

Thật rùng rợn cho con tàu huyễn hóa.

 

Ta xếp bút !

Tháng 6 – 2008

 

Một mình ta trong đêm dài cô độc

Thắp đèn mờ nói chuyện của quê hương

Khi non sông hết cay đắng đoạn trường

Ta xếp bút không còn khơi động nữa.

 

Niềm vui chưa vẹn

Tháng 6 – 2008

 

Thương biết mấy, niềm vui chưa trọn vẹn

Bởi phù sinh nên chẳng được tròn đầy

Bóng ngã nhân dày góc cạnh đó - đây

Trên làn môi, nửa mé cười, mé méo

 

Ngoài mặt, rình rang, chào mừng tay bắt

Trong lòng, lầm lì, thủ sẵn dao găm

Nếu lặng yên thì thù tạc lăng xăng

Còn động tĩnh thì ra đòn chí tử

 

Hình ảnh linh thiêng qua tay quỉ dữ

Bóng dáng đạo đức qua tay quỉ vương

Bỏ không đành, còn vướng lại càng vương

Chốn ta bà đẳng đeo bao nghiệp chướng

 

Gió chao động bởi cờ hay bởi phướng

Ta thường nghe : đức trọng quỉ thần kinh

Nhưng nó kinh, thì ta cũng bầm mình

Chưa muốn nói tan hồn, tiêu mất xác

 

Ai có nghe bờ lau reo xào xạc

Ai có nghe sóng nước vỗ rì rào

Và còn kia bèo bọt đẩy lao chao

Thật sống động cho bức tranh phù thế

 

Ai có nghe tiếng chuông ngân pháp cổ

Ai có nghe tiếng nói gọi hùng thiêng

Và còn kia những vùi dập ngửa nghiêng

Tiếng ken két qua bánh xe thời đại

 

Ai có nghe âm linh hồn tê tái

Ai có nghe nhức nhối cõi tuyền đài

Xương thịt tàn nhưng chí khí không phai

Cố khuây khỏa nhưng niềm vui chưa vẹn.

 

Hiến máu cứu đời

Tháng 6 – 2008

 

Hiến máu cứu đời, lòng nhân đạo nghĩa ân

Hiến máu cứu người, lòng nhân ái tương lân

“Thương người, như thể thương thân”

Thương đời trong cõi hồng trần đắng cay

 

Hiến máu cứu đời, lòng nhân đạo đẹp sao

Hiến máu cứu người, lòng nhân ái thanh cao

Thương người, như thể thương ta

Thương đời trong cõi ta bà nhiểu nhương

 

Thế thì anh hãy giàu lòng nhân ái

Thế thì em mở rộng cửa tình thương

Cho bịnh nhân còn có một con đường

Và tử thần quay lưng không thăm hỏi

 

Thế thì anh có tiếc gì giọt máu

Thế thì em nào ngại nhỏ giọt đau

Tình bao la, ta bắc những nhịp cầu

Cho nhân thế bớt sầu thuơng rên xiết

 

Hiến máu cho người, để người còn sự sống

Hiến máu cho đời, để đời còn xanh tươi

Một giọt máu đào, cho một nụ cười

Một giọt máu hồng, cứu một con người

 

Hiến máu cho người, vì người đang thiếu máu

Hiến máu cho đời, vì đời đang cần ta

Một giọt máu đào, nghĩa cử sâu xa

Một giọt máu hồng, ân nặng bao la.

 

Cho giọt máu hồng

Tháng 6 – 2008

 

Ta xin hiến máu cho đời

Cứu cho ai một chút hồng tươi

Ta xin hiến máu cho người

Cứu cho ai một chút nụ cười

 

Ta xin hiến máu cho đời

Cứu cho ai thiếu máu hết hơi

Ta xin hiến máu cho người

Cứu cho ai rên xiết chơi vơi

 

Bởi bịnh đau ngặt nghèo trầm thống

Bởi nạn tai thương tích xanh xao

Bởi đói nghèo thân xơ xác muối

Bởi ông trời ngoảnh mặt trên cao

 

Người cần tiếp máu loại nào

Từ máu hồng cho tới máu đào

Đời cần những loại máu nào

Nhân gian này mở rộng dâng trao

 

Một giọt máu cho người còn sự sống

Thì nhân gian đâu đành đoạn chối từ

Một giọt máu cho đời còn hy vọng

Thì người người xin hiến tặng cho nhau

 

Ta xin tặng giọt máu hồng

Cho người bịnh tật chờ mong

Ta xin tặng giọt máu đào

Cho người bớt nỗi thương đau

Cho đời còn có mai sau.

 

Cảm tạ ơn người

Tháng 6 – 2006

 

Xin cho tôi một giọt máu đào

Cuộc đời tôi bịnh tật xanh xao

Bởi nạn tai dập vùi nghiêng ngửa

Hỡi đất trời ông thấp ông cao

 

Xin cho tôi một giọt máu hồng

Cuộc đời tôi rét buốt mùa đông

Xuân khô khan, thu tàn hạ trắng

Mang bịnh tình, mạng sống không xong

 

Xin cho tôi chút nhựa sống gầy

Trải bốn mùa lõi bọc vỏ cây

Chất xinh tươi xa dần khô héo

Bởi sương sa bão táp xéo dày

 

Cảm ơn ai cho giọt máu đào

Cuộc đời tôi còn thấy trăng sao

Những đêm khuya đèn mờ leo lét

Kiếp sống hờ ác mộng chiêm bao

 

Cảm ơn ai cho giọt máu hồng

Cuộc đời tôi, thần tử viếng thăm

Ôi đớn đau, vang cầu sự sống

Cảm ơn người, mỏi mắt chờ trông

 

Cảm ơn ai cho giọt máu đào

Cho đời tôi hết những thương đau

Cảm ơn ai cho giọt máu hồng

Xin suốt đời, cảm tạ tri ân.

 

Một chuyến ra đi

Tháng 6 – 2008

 

Một chuyến ra đi, một nửa cuộc đời

Quá khứ xa rồi, bỏ lại sau lưng

Gió cuốn bụi bay, mây mờ giăng lối

Theo bóng thời gian, bỏ ngỏ bên đường

 

Một chuyến ra đi, nửa kiếp con người

Phiêu bạt phương trời, đánh đổi buồn vui

Thắp ánh sao khuya, màn đêm giăng mắc

Gốc cội tàn khô, miệng héo môi cười

 

Một chuyến ra đi, mất nửa cuộc đời

Thuyền cuốn xa bờ, bến cũ đầy vơi

Sóng vỗ trùng dương, xạc xào biển nhớ

Tiếng tự tình reo, sỏi đá lên ngôi

 

Một chuyến ra đi, mất nửa kiếp người

Hính bóng quê nhà, biền biệt xa xôi

Thắp ngọn đèn khuya, tâm tư le lói

Mái khói tình quê, đóm lửa ngậm ngùi

 

Một chuyến ra đi, ai khóc ai cười

Muôn ngã trường đời, kẻ ngược người xuôi

Ai biết cùng ai, dọc đường sương gió

Năm tháng dần qua, mòn mỏi phương trời

 

Một chuyến ra đi, một kiếp con người

Một chuyến ra đi, hết cả cuộc đời

Cát bụi rêu mờ, băng giá lên ngôi

Góc biển chân trời, trả lại chơi vơi. 

 

Giọt lệ sầu mầu nhiệm

Tháng 7 – 2008

 

Hãy khóc đi, cho lệ sầu tuôn chảy

Cho sông thương tràn ngập bến bờ đau

Rồi bước lên, hóng gió mát trên cầu

Ta sẽ vơi những nỗi niềm than thở

 

Hãy khóc đi, cho bờ mi đẫm lệ

Kẻo khô khan, ánh mắt bớt long lanh

Khóc để cho những giọt lệ tinh anh

Tô sức sống được hồi sinh đổi mới

 

Đừng nén lòng rồi dập vùi tức tưởi

Ngày tháng dài tê tỉ khép hồn đau

Tội tình chi mà trằn trọc đêm thâu

Hãy nhìn xem những vì sao lấp lánh

 

Trời đổ mưa, hết rồi thì quang đãng

Chứ nếu không vần vũ bóng mây mù

Đó là chân lý ngàn đời, vĩnh viễn, thiên thu

Hai khóe mắt để làm chi không khóc

 

Hãy khóc đi, buồn đau sẽ biến mất

Hãy khóc đi, khô cạn những sầu thương

Khi nhìn lại, đã tan hết chán chường

Muốn khóc nữa, nhưng làm sao khóc được

 

Ta mỉm cười, nhìn về phía trước

Ta nhủ thầm, quay lại phía sau

Ồ, thì ra, đâu có gì đâu

Xin cảm ơn giọt lệ sầu mầu nhiệm.

 

Người và tôi đã thấy

Tháng 7 – 2008

 

Người và tôi đã thấy

Người nhân gian, khi khóc khi cười

Theo thế thường, lúc buồn lúc vui

Khi im lặng, khi huyên thuyên không dứt

 

Người và tôi đã thấy

Người nhân gian, hay oán hay hờn

Theo thế thường, nói thiệt nói hơn

Khi hỷ xả, khi vùng vằng quay quắt

 

Muốn cuộc đời không còn ô trọc

Kiếp nhân sinh không lắm đoạn trường

Cùng ngân vang khúc hát tình thương

Reo cung đàn thử hòa điệu sống

 

Góp bàn tay tin yêu xây dựng

Góp tấm lòng trang trải từ tâm

Cùng dạo chơi dưới ánh trăng rằm

Đêm trần gian không còn tăm tối

 

Người và tôi đã thấy

Người nhân gian, nặng cảm tình người

Nếu biết đeo hoa tuệ xinh tươi

Và dung chứa đức từ bi thanh thoát

 

Người và tôi đã thấy

Thế từ nay nhịp bước qua cầu

Những giã nhân vắng bóng chìm sâu

Chim thánh thiện hòa vui ca hát.

 

Cuộc đời nào đau khổ

Tháng 7 – 2008

 

Cuộc đời nào đau khổ

Nhìn cho cùng, ta có khổ gì đâu

Trời đất kia còn nắng dãi mưa dầu

Vũ trụ kia còn lăn quay nghiêng ngửa

 

Cuộc đời ta, đâu có gì đau khổ

Hết uống ăn, đi đứng, lại nằm ngồi

Mệt ngủ khò, đánh một giấc tinh khôi

Bừng mắt ra thêm một ngày đang tới

 

Những ngày xưa, khi ta còn bé nhỏ

Đến hôm nay, ta vẫn thế cơ mà

Đời có chi đau khổ mà kêu ca

Bởi nhân thế hay thổi phồng lắm chuyện

 

Mùa thu nào là mùa thu tím

Mùa hạ nào nắng cháy điêu tàn

Mùa đông nào lạnh lẽo mênh mang

Mùa xuân nào hoa cười gọi gió

 

Lòng tự hỏi, có gì đau khổ

Đau khổ đâu hãy đưa ra xem

Bóng phù vân vung vãi xuống thềm

Tranh giả huyễn còn đâu nhân ngã

 

Cuộc đời nào đau khổ

Bởi đom đóm hư không

Ta khép lại một vòng

Hình tròn kia đan kín

 

Mùa thu nào thu tím

Mùa hạ nào hạ nồng

Mùa đông nào đêm đông

Mùa xuân nào hoa nở

 

Cuộc đời nào đau khổ

Bởi ta nói sầu đau

Thật mộng mị mơ hồ

Khổ đau không thật có

 

Phải không người nhân thế

Hãy vui sống với đời

Đến lúc ta lìa hơi

Lại đăng trình kiếp nữa.

 

Trên đường ta đi

Tháng 7 – 2008

 

Từ trong thanh vắng trăng sao

Lắng nghe vũ trụ kêu gào hư vô

Từ trong hố thẳm xa mờ

Lắng nghe xác lá tàn khô thì thầm

Từ trong vi diệu thậm thâm

Nhìn trông vạn hữu pháp thân vô cùng

Chắn ngang một nét đường tung

Đường hoành mở cửa điệp trùng hiển sinh

Ta đâu chỉ có một mình

Biết bao khách lữ đăng trình cùng ta

Nên đâu không phải là nhà

Vào ra muôn kiếp ta bà dạo chơi

Lại còn ba nẻo tinh khôi

Sáu đường chào đón tô bồi điểm son

Lo chi nước chảy đá mòn

Ngại chi trăng khuyết trăng tròn đầy vơi

Dù cho nay lở mai bồi

Thác reo sóng vỗ sông ngòi biển đông

Dù cho khô lá rụng bông

Xuân thu đông hạ ngóng trông làm gì

Trên đường ta đã bước đi

Xưa nay vẫn thế tư nghì hồn ai !

 

Tôi tìm em

Tháng 7 – 2008

 

Tôi tìm em, nơi thâm sơn cùng cốc

Núi rừng khuya đánh thức nẻo hoang vu

Tiếng vô thinh gõ cửa chốn mịt mù

Em bừng sáng như minh châu diễm ảo

 

Tôi tìm em, con đường xưa thạch thảo

Cỏ xanh non óng ả ngậm ngân sương

Bóng ngô khôi ảnh hiện thật tinh tường

Em tự tại nguyên trinh từ muôn thuở

 

Tôi tìm em, cõi phiêu bồng gian khổ

Vốn tan hoang biết bao kiếp phù sinh

Cát bụi nào vương vấn bước đăng trình

Tôi đã xa em từ khi bất giác

 

Có khi, tôi viết tên em trên bờ cát

Có khi, tôi viết tên em giữa đêm mơ

Như một bức tranh diễm tuyệt nên thơ

Không vết tích nhưng tròn đầy nguyên vẹn

 

Khi không mong thì sao em lại đến

Khi kiếm tìm thì em lại ra đi

Hai động thái, thử hỏi, đó là gì

À, thì ra, thế mà ai có biết

 

Thôi từ nay, ta không tìm em nữa

Vì càng tìm, càng mất phải không em

Ta là ta, mà em vẫn là em

Luôn có mặt sao đi tìm còn mất

 

Bởi vì mây, nên trăng mờ trăng khuất

Bởi vì đêm, nên bóng tối ngàn sao

Ta ca vang trên chót đỉnh Diệu Cao

Em đứng đó tự bao giờ, bất biến.

 

Vì em, nên tôi

Tháng 7 – 2008

 

Vì em, hình bóng nguyên trinh

Nên tôi muôn kiếp đăng trình ra đi

Vì em, tuyệt thể tinh kỳ

Nên tôi dong ruổi chẳng chi ngại ngần

Vì em, tuyệt diệu chơn thân

Nên tôi xây xát phong trần nắng mưa

Đan tâm mấy độ chưa vừa

Đan tay mấy thuở còn thừa không gian

Tôi đi cuối nẻo đường ngang

Tôi về ngược lối băng ngàn trăng sao

Đầu ghềnh bọt sóng lao xao

Cuối sông nước chảy xô vào trùng dương

Nơi đâu cũng có con đường

Nơi nào cũng có tình thương xót lòng

Vì em, chẳng tiếng ước mong

Nên tôi mải miết khắp vòng hư vô

Vì em, chẳng chút trông chờ

Nên tôi chưa cạn bến bờ tử sinh

Trong ta như bóng với hình

Đi đâu cũng thế như mình với ta

Xa thì nào có chi xa

Gần thì sao hỏi nào ta với mình

Em nhìn, không nói, lặng thinh

Để tôi dấn bước đăng trình nghe em.

 

Em từ nay thôi khóc

Tháng 7 – 2008

 

Này em hỡi, kể từ nay thôi khóc

Kiếp hồng trần đã chấm dứt khổ đau

Em ca vang trên vạn lý nhịp cầu

Sông sinh tử lững lờ con nước chảy

 

Bèo trôi nổi, mặc sóng nhồi đưa đẩy

Bọt hợp tan, mặc bãi biển nương dâu

Đêm tàn phai, nào có nghĩa canh thâu

Ngày nắng ấm, ngại gì sương thấm lạnh

 

Em an nhiên, đừng hỏi, từ đâu đến

Em bước đi, đừng hỏi, đến nơi nào

Trời thênh thang, đâu có đợi ngàn sao

Đất mênh mông, lo gì không chỗ đứng

 

Còn tất cả, em còn kia, ba cõi

Vẫy chào em trên điệp khúc sáu đường

Em chỉ cần mang thể tánh thanh lương

Không trụ vũ, nơi nào em không có

 

Cửa thiên đàng đã mở

Nẻo địa ngục đóng khung

Em hiện hữu vô cùng

Kết cành hoa ưu bát

 

Vô thỉ ngân tiếng hát

Vô chung khảy cung đàn

Em hòa nhịp ngân vang

Giữa muôn ngàn thiên thể.

 

Sẽ biết làm gì

Tháng 7 – 2008

 

Đừng trách cứ nghe em

Đất mẹ không tội tình gì

Đừng trách cứ nghe anh

Quê cha không lỗi lầm chi

Cha núi Thái chờ trông

Mẹ biển Đông ngóng đợi

Dù đàn con lạc lối

Vẫn mòn mỏi gọi về

Em và anh có biết không

Từ khi em bị mưa vần mây vũ

Từ khi anh bị bão táp sương sa

Rồi anh em vật vạ trầm kha

Để mẹ cha khô cằn quê cũ

Đống tro tàn vẫn còn đây nhen nhúm

Đợi con về un bếp khói nhà tranh

Dù em đã làm gì, cặn bã loanh quanh

Dù anh đã làm gì, pha màu đổi sắc

Bước chân về, mảnh tình quê góp nhặt

Anh và em, vun lại mối tơ tằm

Sẽ an lành với áo vá chiếu manh

Nhưng nồng ấm, không lạnh se cháy nắng

Dù cho, em không còn tay trắng

Dù cho, anh không còn đầu xanh

Gỗ còn đâu, hỏi váng long đanh

Nhưng bếp lửa nhà tranh sẽ đền bù tất cả

Em sẽ thì thầm kêu lên tiếng Mẹ

Anh sẽ thổn thức gọi lên tiếng Cha

Tha cho chúng con, một lũ bê tha

Làm cho đất mẹ quê cha khốn khổ

Em sẽ đến những nghĩa trang loang lổ

Anh sẽ tìm những thân xác tàn xương

Ôi, những con người đã nằm xuống cho quê hương

Xin thắp những nén hương tôn thờ giá lạnh

Em sẽ biết em làm gì

Anh sẽ biết anh làm gì

Cho đất mẹ quê cha hết những sầu bi

Không còn những dày vò

Và nát hồn Tiên Tổ.

 

Tọa thị phương đài

Tháng 7 – 2008

 

Đạo mầu nhiệm thể từ bi

Muôn loài thấm nhuận tư nghì pháp vương

Đạo vàng nhiệm thể tình thương

Chúng sanh tắm gội sáu đường trầm mê

Linh Sơn kéo tới Tào Khê

Hăm sáu thế kỷ chưa hề đổi thay

Xa hơn, từ thuở mảy may

Hồng hoang kết tạo dựng xây phù trần

Sâu hơn, trùm khắp pháp thân

Thỉ chung khép cửa tinh lân không còn

Huyền môn vết cũ lối mòn

Trùng trùng hoa tạng điểm son vô bờ

Sắc không đôi ngả trơ vơ

Vô sinh vô trụ hư vô rợn hồn

Đưa tay bắt bóng càn khôn

Đêm tàn nguyệt khuyết vuông tròn bặt âm

Diệu huyền đạo lý thậm thâm

Không còn sinh thể mê lầm mới thôi

Phương đài tọa thị lên ngôi

Nụ hoa hàm tiếu tuyệt vời thiên thu

Không còn bóng dáng thật hư

Hỏi chi viễn mộng mây mù ngàn năm.

 

Không mộng hoa gầy

Tháng 7 – 2008

 

Người ta có mộng hoa vàng

Tôi không có mộng lang thang muôn đường

Người ta có mộng hoa hương

Tôi không có mộng nghê thường trần gian

Nên đi khắp nẻo đàng tràng

Nên về khắp chốn dọc ngang chẳng sờn

Hỏi chi góc biển đầu non

Ngại chi vết cũ lối mòn phù sinh

Ngàn xưa chiếc bóng vương hình

Ngàn sau gối mộng tự tình phiêu du

Ta còn có cả thiên thu

Ta còn có cả mịt mù thỉ chung

Đi chưa hết nẻo đường cùng

Về chưa hết nẻo điệp trùng xa xưa

Hư vô trống rỗng dư thừa

Thì ta đi mãi cho vừa lòng ta

Hoa vàng rồi cũng sương pha

Hoa hương rồi cũng la đà bèo mây

Ta không ôm mộng hoa gầy

Bờ rêu thấm lạnh xát xây úa tàn

Ta không ôm mộng hoa vàng

Một mai tím ngắt hoa vàng nơi đâu

Ta đi không trước không sau

Bước chân là mỗi nhịp cầu lại qua

Ta đi không cửa không nhà

Hành trình là chốn ta bà phiêu dinh

Khi nào kết thúc tử sinh

Thì ta chấm dứt hành trình ta đi.

 

Có đổi gì không

Tháng 7 – 2008

 

Ta đổi thời gian gọi tiếng lòng

Cho trông đáp lại nỗi chờ mong

Cho thương đáp lại niềm nhung nhớ

Cho lạnh đông tàn đợi nắng hong

 

Ta đổi thiên thu gọi tháng ngày

Dù trời lồng lộng gió ngàn bay

Dù mây lơ lửng muôn phương gởi

Tình tự không còn đó với đây

 

Ta đổi biệt tăm hẹn lối về

Mộng dài ấp ủ mảnh tình quê

Ước mơ tỉnh dậy không tròn giấc

Ai trách chi ai lỗi hẹn thề

 

Ta đổi tang thương đếm bãi sầu

Bến bờ cát đá vỗ nương dâu

Thế thời nghiêng ngửa trôi đi mãi

Đắp vá đoạn trường thấm thịt thau

 

Ta đổi biệt ly đếm hợp tan

Mây bay còn đợi gió trên ngàn

Trăng tàn còn đợi đêm sao rọi

Đường dọc đi hoài gặp lối ngang

 

Thế thì ta có đổi gì đâu

Vết sử băng ngang biến sắc màu

Nước xoáy đầu ghềnh trêu sóng bạc

Núi cao biển rộng mới sông sâu

 

Thế thì ta có đổi gì không

Rạ ướm mạ xanh đá trổ bông

Bến cũ sông xưa thuyền đợi khách

Bốn mùa xuân hạ với thu đông.

 

Tiếng chim gọi đàn

Tháng 7 – 2008

 

Tiếng chim nho nhỏ gọi đàn

Xa xa vỗ cánh bay ngang lối về

Bay qua bến cũ con đê

Dừng chân trên mỏm sơn khê thương lòng

Nhìn trông biển nhớ chờ sông

Sông đi ra biển, biển bồng lên non

Tháng năm thương nhớ gọi hồn

Trời quê cuối nẻo cô thôn mộng sầu

Bay qua bãi biển nương dâu

Tình quê cách mấy nhịp cầu thêm đau

Bay qua bến cát bờ lau

Phong sương xây xát thịt thau da gầy

Nỗi niềm gởi đó thương đây

Lay lay ngọn cỏ heo may lạnh lùng

Tình ta như núi nhớ rừng

Bờ cây ôm ấp điệp trùng lan xa

Tình ta như nước nhớ nhà

Sông dài biển rộng sơn hà vóc son

Bay qua dốc cũ đồi non

Bay về cuối nẻo lối mòn xa xưa

Bay đi gởi nhớ nhung thừa

Bay về tổ cũ mấy mùa thời gian

Tiếng chim nho nhỏ gọi đàn

Nương đôi cánh gió bay ngang lối về

Rạt rào một mái tình quê

Bay quanh tổ ấm vỗ về nghe chim.

 

Tỉnh mộng hồn đau

Tháng 7 – 2008

 

Trần gian thống nỗi ta bà

Thế gian thống nỗi trầm kha đọa đày

Mới sinh nguyên lộ trắng tay

Ngày tàn ngọn cỏ lung lay bụi mờ

Vậy mà suốt kiếp vật vờ

Nổi trôi oan nghiệt muôn bờ lao linh

Ngã nhân bào ảnh tuyệt tình

Lợi danh tráo đấu xẫu mình cùng ta

Thanh xuân vật lộn xông pha

Cội cằn tóc trắng chưa pha nỗi niềm

Đến khi hắt gió đứng tim

Buông tay nhắm mắt mới im lặng sầu

Ô hay cuộc lữ con tàu

Lại qua biết mấy sắc màu thời gian

Sao không dừng lại bên đàng

Trước khi rũ cánh lá vàng nhẹ bay

Cho ta bớt nỗi đắng cay

Cho người bớt nỗi trả vay muộn màn

Cớ chi xéo dọc xẻ ngang

Ngược xuôi cong quẹo, bẽ bàng bờ lau

Người đau như thể ta đau

Ta đau như thể người đau khác nào

Đeo chi giấc mộng chiêm bao

Bừng con mắt dậy đổ vào hồn đau.

 

Cánh chim bạt gió

Tháng 7 – 2008

 

Cánh chim bạt gió giữa lưng trời

Xa tổ, lìa đàn, biệt dặm khơi

Cách cội, ngăn nguồn, trông mỏi mắt

Nhìn về cố quận gởi chơi vơi

 

Năm tháng phong trần bởi gió sương

Thời gian xây xát bởi nghê thường

Bùn đen quện cáu dày mây nước

Bạt trắng nương dâu xéo đoạn trường

 

Thời thế can qua sỏi đá mòn

Thế thời đưa đẩy sắt pha son

Sơn khê vương bóng hồn sông núi

Tổ quốc in hình gợn nước non

 

Hỡi con chim Lạc gọi chim Hồng

Réo tận Trường Sơn thấu biển Đông

Trông ải Nam Quan ngược lệ sử

Cà Mau cuối Mũi chảy xuôi dòng

 

Giang sơn gấm vóc mảnh dư đồ

Thế hệ ông cha mãi thắm tô

Thế hệ cháu con luôn dấn bước

Sắt son muôn thuở chẳng phai nhòa

 

Một bọc trăm con thuở dựng cờ

Đến nay chín chục triệu nên thơ

Rồng Tiên khơi giống dòng Hồng Lạc

Ôm ấp muôn đời đẹp ước mơ

 

Xin Mẹ chờ con

Tháng 7 – 2008

 

Biết mấy năm rồi mẹ nhớ không

Phương trời cô đọng mãi hoài mong

Mong sao có một ngày nào đó

Thăm lại tình quê ấp ủ lòng

 

Những tưởng ra đi dễ trở về

Nào ngờ một chuyến vạn sơn khê

Đôi bờ ly cách mờ sương gió

Núi gởi đồi non vọng ước thề

 

Đêm trải trường canh nhớ mẹ hiền

Cầu xin mẹ sống được bình yên

Dẫu cho tuổi hạc đèn leo lét

Le lói sao trời rọi bóng đêm

 

Hình bóng mẹ hiền mãi nhớ thương

Mai chiều nắng sớm nặng tơ vương

Nhà tranh vách lá tình quê đó

Đeo đẳng cùng con khắp nẻo đường

 

Ráng sống an lành nghe mẹ ơi

Dù cho sóng nước vỗ đầy vơi

Bờ xa ấm lạnh mòn mi mắt

Mẹ vẫn chờ con dẫu cuối đời.

 

Nhớ bóng hình cha

Tháng 7 – 2008

 

Nhớ bóng hình cha thuở ấu thơ

Tôi mang từ đó đến bây giờ

Thời gian tàn úa mờ sương lạnh

Năm tháng dày vò khép mắt mơ

 

Bóng núi chiều hôm nhạt nắng vàng

Rừng khuya kéo gió lộng mênh mang

Cha ngồi ôm mảnh dư đồ rách

Đá lở cát bồi nát ruột gan

 

Cỏ cháy đồng khô thương mạ non

Trơ vơ gốc rạ mộng hao mòn

Gầy gò nhựa sống tiêu sinh lực

Ruộng lúa cỗi cằn lép ngọc son

 

Mấy đời chồng chất của ông cha

Một gánh giang sơn nặng nước nhà

Lệ sử đau lòng con quốc quốc

Canh tàn non nỉ tiếng gia gia

 

Tự thuở đầu xanh đến lão làng

Thương cha lao khổ lắm gian nan

Một đời gai góc cùng non nước

Nước chảy vô bờ non rẽ ngang

 

Tôi bước chân đi khắp nẻo đường

Nhìn qua dấu vết của quê hương

Đâu đâu cũng thấy dày tang tóc

Ray rức cơ cùng thương vẫn thương.

 

Có một ngày

Tháng 7 – 2008

 

Có một ngày ta giã từ trọ quán

Nét rong rêu phủ kín quãng đường qua

Để vẽ thêm dấu vết cõi ta bà

Cát bụi bay dập vùi phơi sỏi đá

 

Có một ngày ta giã từ nhân thế

Đã đẳng đeo một cuộc lữ trăm năm

Tiếng thương yêu vạn hữu kết hoa đăng

Làm hành trang trên nhịp cầu sinh tử

 

Có một ngày ta tạ từ xe cũ

Mượn một lần dong ruổi kiếp ba sinh

Đường trần gian xây xát thể băng trinh

Cạn sinh lực xin giã từ một chuyến

 

Có một ngày ta về căn gác nhỏ

Đã ra đi từ thuở mới phiêu du

Bước lang thang trên vạn nẻo diêm phù

Đường quê cũ đợi chờ ta lâu lắm

 

Ta trở về giữa đêm tàn giá lạnh

Nhặt thời gian nhìn dấu vết đi qua

Nét rong rêu phơi tàn tạ úa già

Hình bóng cũ nhìn ta thương gió bụi

 

Có một ngày ta về như thế ấy

Để rồi đi thuyền vũ trụ tinh mơ

Đến và đi như bỏ ngõ bao giờ

Ta đứng lại là thỉ chung biến mất.

 

Từ giã con tàu

 

Mang một kiếp trên hành trình phiêu lữ

Ba vạn sáu gõ nhịp tháng ngày qua

Ta bước đi chưa hết cõi ta bà

Tâm còn đó những lực tàn xuống dốc

 

Trời đất rộng thu dần khung cửa hẹp

Nẻo tung hoành bít lối nhỏ trơ vơ

Sức bình sinh đã cạn kiệt tàn khô

Xe huyễn hóa đang thời kỳ rệu rã

 

Chân khẳng khiu đỡ tấm thân tàn tạ

Tay hao gầy vén bức ảnh thời gian

Mắt mù mờ nhìn không quá mấy gang

Vai co rút đâu còn ngang mấy thước

 

Căn phòng nhỏ chỉ ra vô lê bước

Ngồi không xong, đi dứng cũng ê mình

Cả cuộc đời xin trả lại lao linh

Ôm mộng mị gối đầu trên đỉnh bạc

 

Ta vẫn nghe thuở hồng hoang ca hát

Cõi thiên thu khép mở biết bao lần

Bụi phong trần góp gió đãi phù vân

Vẽ bước chân trên muôn ngàn thiên lý

 

Chiều xuống thấp nắng vàng rơi yếu ớt

Hoàng hôn về chim vỗ cánh bay mau

Thế thì ta xin từ giã con tàu

Kẻo phụ lòng một sân ga chuyển tiếp.

 

Tháng 8 – 2008

 

Hành trình lữ thứ

 

Chiều xuống thấp rừng cây nghiêng bóng núi

Gác lưng trời mây kéo ngả đầu non

Đàn chim muông mạnh cánh đuổi hoàng hôn

Đêm thôi thúc ngập ngừng khung cửa khép

 

Trời đất rộng thu dần vào ngõ hẹp

Bóng chiều hôm gối mộng đón trăng ngàn

Biển trùng khơi lồng lộng sóng âm vang

Ta đứng đó giữa hư vô bất tận

 

Gió thét núi vạt rừng khua thăm thẳm

Trăng gọi sao bóng tối phủ hoang mờ

Một mình ta đếm từng bước tiêu sơ

Đi đi mãi trên hành trình lữ thứ

 

Tiếng thiên thu chờ ta đó

Chốn vô tận đợi ta về

Và người em bé nhỏ

Ta dẫn bước em đi

 

Một điểm son không muốn tắt

Bờ không sắc chẳng đôi đàng

Linh Sơn reo gió hát

Ta khơi mạch Tào Khê

 

Bóng dáng em lộ diện từ vô thỉ

Vóc thân ta có mặt đến vô chung

Nhịp tử sinh gõ từng bước vô cùng

Đi đi mãi giữa đôi dòng huyễn hóa

 

Cõi diêm phù còn phiêu bồng muôn thuở

Thì ta đây hiện hữu đến muôn đời

Và em ơi, cùng dạo bước rong chơi

Đi đi mãi giữa thềm hoang vạn thể.

 

Tháng 8 – 2008 

 

Cùng ta xuyên vũ trụ

 

Ta tìm lại đống tro tàn dĩ vãng

Để còn gì quá khứ những ngày qua

Đời là một giấc mơ, loang vết nhạt nhòa

Vẫn lưu dấu trong thềm hoang ký ức

 

Đêm canh dài, ngàn sao không muốn tắt

Ta nhìn trông cho thẩm thấu đêm thâu

Gối đầu non, nghiêng ngửa vạn tinh cầu

Duỗi góc biển, lung linh bờ ảo tượng

 

Nhớ ngày xưa, ra đi trên muôn hướng

Đến hôm nay, đứng cuối nẻo đường xa

Em vẫn còn đây, ta vẫn là ta

Nhưng dĩ vãng rêu mờ phơi gió bụi

 

Hình ảnh cũ phôi pha mờ sương khói

Bóng hình xưa phai nhạt ngả bờ cây

Máy trí não khơi nhịp kéo truông mây

Nhưng nắm bắt, mảnh phù du tan vỡ

 

Nếu là mộng, sao còn lưu nỗi nhớ

Nếu không thực, sao chẳng khuất niềm quên

Em vẫn nguyên trinh, ta chẳng xa em

Cùng ẩn hiện giữa bức tranh không sắc

 

Em không nói, ta nhìn em giây lát

Nhịp đăng trình, lại cất bước ra đi

Thế thì thôi, không cần nói năng chi

Em hiện hữu cùng ta xuyên vũ trụ.

 

Tháng 8 – 2008 

 

Tử Thần lên tiếng !

 

Này Tử Thần, có gan thì lộ diện

Hễ có làm có chịu, mới xứng danh

Đừng thấp tha thấp thỏm, chạy loanh quanh

Lén chụp bắt mà gọi Thần sao được

 

Ta từng nghe khắp đông tây nam bắc

Ngươi ra tay thì hết cách tìm cầu

Vậy thì ngươi lẩn quẩn trốn nơi đâu

Có bản lãnh, hãy trườn ra ánh sáng

 

Dù phàm phu, ta đây đâu có ngán

Ngươi là Thần, mà tiểu tử thế sao

Vội ra tay, rồi dở chước bôn đào

Mang tiếng Thần, quá ô danh không hĩ !

 

Ta hỏi thật, nếu nhà ngươi biết chuyện

Bắt vạn loài phải chết, bởi do ngươi

Chết đoạn đành, chết nghiệt ngã, chết tươi

Nếu là ngươi, hãy mau mau lên tiếng

 

Người ta dựng biết bao nhiêu cốt truyện

Có bàn tay lông lá của Tử Thần

Hay là ai, rồi tiếm vị tiếm danh

Tranh tối sáng, phải trắng đen, ngả ngũ

 

Có một kẻ dáng trượng phu quân tử

Dõng dạc tuyên, làm gì có tử thần

Không một ai là thần tử thần sinh

Băng sinh tử chỉ là dòng chuyển hóa

 

Đừng buôn Thần bán Thánh, lòa thiên hạ

Hù nhân gian, dọa nạt kẻ nhát gan

Làm con buôn cho những kẻ manh tâm

Giả phù phép để kiềm tiền cơm cháo

 

Đã là Thần, thì đường đường chân tướng

Đâu có chuyện núp mái khói am tranh

Tử, tức cuối đời ; Sinh, tức chuyển sanh

Khắp sáu nẻo ba đường đều như thế. 

 

Tháng 8 – 2008

 

Chuyển trao thế hệ

 

Không muốn em thấm niềm đau non nước

Bởi quê hương rách nát nhiều rồi

Không muốn em đọng hai bờ lệ ướt

Bởi sông dài mấy khúc phân đôi

 

Không muốn em nghe cung đàn tê tỉ

Bởi giao thoa rơi rụng im lìm

Không muốn em nát nỗi niềm của ý

Bởi cuối nguồn, máu chảy về tim

 

Dấu sử nếu không đau,

Làm sao thương lệ sử

Tình tự nếu không đầy

Làm sao biết cưu mang

 

Khi thấy trắng hoa cau

Mới thương yêu đồng lúa

Gốc rạ kéo khô gầy

Mới thương xót mạ non

 

Lau sậy kia vẫn lung linh bờ cát

Sỏi đá kia vẫn đau đáu bên đường

Biển dâu kia vẫn xây xát bãi nương

Nghe xương thịt nát tan hồn tử sĩ

 

Mái nhà tranh ươm mơ tình quê mẹ

Bếp lửa hồng hun đúc đất quê cha

Mảnh da vàng đượm bọc anh em ta

Dòng máu đỏ chuyển lưu trao thế hệ.

 

Tháng 8 – 2008

 

Trắng bạc úa màu

 

Ai đem nước đổ về sông

Để cho con nước bềnh bồng trôi đi

Ai gây loang lở vô nghì

Để cho thành quách kinh kỳ lao lung

Ai đem lá đổ về rừng

Để cho nghẽn lối cây rung lá vàng

Trèo lên trên đỉnh quan san

Biển Đông bạt sóng Trường Sơn sẫm màu

Da mòn mới thấm thịt thau

Đá mòn mới thấm bờ lau bãi sầu

Xác xơ bụi cát nghe đau

Tỉ tê canh gõ đêm sâu lụn tàn

Sông dài sóng vỗ mênh mang

Đôi bờ non nỉ ngỡ ngàng gió bay

Biển dâu, không đắng cũng cay

Tang thương, không đọa cũng đày xát xây

Phơ phơ một mái khô gầy

Đổ trên thân kiệt xéo dày hồn đau

Núi sông bạc trắng úa màu !

 

Tháng 8 – 2008

 

Gió thoảng đêm dài

 

Lên non tìm bóng hoang sơ

Xuống biển góp nhặt mịt mờ trùng khơi

Dọc đường băng giá lên ngôi

Rong rêu giăng lối một đời đã qua

Non sông mờ khói sơn hà

Mái tranh bạt gió quê nhà đẫm sương

Ruộng đồng cỏ lấp bờ nương

Đèn khuya ủ dột phố phường lặng yên

Tầng không mây ngủ bên thềm

Ngàn sao gối mộng tìm quên cuối trời

Xa xa tiếng quốc buông lơi

Lan man tiếng dế vọng lời nỉ non

Trùng dương đưa đẩy sóng cồn

Âm linh tê tỉ nát hồn thương đau

Sông dài mặt nước chìm sâu

Bọt bèo vụn vỡ vọng sầu đẳng đeo

Rừng mơ hình ngả lưng đèo

Núi mơ nghiêng bóng gió vèo vi vu

Lên non, non khép âm u

Xuống biển, biển lộng mịt mù triều dâng

Xạc xào sỏi đá khua chân

Xác xơ cuộc lữ phong trần bụi bay.

 

Tháng 8 – 2008

 

Khép lại khung trời

 

Ngán thay lòng dạ con người

Chưa tan cát đá khóc cười chưa thôi

Ngán thay cái thế cuộc đời

Chưa dày gió bụi méo môi trẹo hàm

Khi hiền, ngơ ngác nai vàng

Khi dữ, hổ báo sài lang không bằng

Khi đeo, bảo ngọc kim ngân

Khi đổ, chẳng chút lựa lần lương tri

Đen thì phải tận đen sì

Trắng thì bạch dã bao bì nát bươm

Nắm xôi, thôi nhé hỡi Bờm

Sắt son, thôi nhé hỡi ngàn thiên thư

Trần gian nung cháy lò cừ

Thế nhân ai thấu con người trần gian

Khi thời gót ngọc cành vàng

Khi thời quân tử anh hùng trang thư

“Dò sông dò biển dễ dò

Nào ai lấy thước mà đo lòng người”

“Biết sao cho vừa lòng người

Sống rộng người cười, sống hẹp người chê”

Khi thời lối ngõ đưa về

Khi thời non biển ước thề chưa thôi

Nhưng khi bọt mép đãi bôi

Ông Địa cũng ngán, bình vôi cũng sầu

Tệ hơn bãi biển nương dâu

Bạc hơn bãi cát bờ lau sóng triều

Đêm dài rũ bóng tịch liêu

Ru hồn cô lữ tơ điều thế nhân

Nào ai thống nỗi cơ phần

Khung trời khép lại, phong trần tóc tang.

 

Tháng 8 – 2008

Viết bởi câu chuyện nhìn thấy qua CNN

 

Cái thế phù sinh

 

Khi nâng, như nâng trứng

Khi hứng, như hứng hoa

Khi dày, hơn dày vò

Khi đổ, thua đổ rác

Trần gian, phải chăng là bụi đời oan nghiệt

Nhân gian, phải chăng là bãi đắng tang thương

Nếu nhân sinh không cay xé đoạn trường

Thì không hát bản trường ca thống thiết

Khi dệt mộng như hóa đài diễm tuyệt

Khi ươm mơ như mở cửa thiên thai

Không gian, chẳng lối hài

Thời gian, thôi ngưng đọng

Trên trời, dệt ngân hà đắm quyện

Dưới đất, vẽ dấu ngọc thần tiên

Chỉ có ta, nhất nhất vĩnh nhiên

Ôm ảo vọng, vô tiền khoáng hậu

Vạn lý trường thành, nào ai có thấu

Lâu đài ô nhục, nào ai có hay

Tháng ngày qua, như gió ngàn bay

Ru giấc điệp, thiên thần chắp cánh

Có tội không, hởi con thiêu thân phận đoản

Đã muôn đời, lao vệt sáng phơi thây

Xác tan hoang còn gió bụi xéo dày

Ai thương tiếc mảnh tinh sầu vụn vỡ

Một khi điên, tha hồ tố khổ

Một khi khùng, đốt cháy bụi tro

Nỗi oan khiên mà cái mủng chưa mo

Sự đánh đổ chưa cuối bờ thỏa dạ

Một khi chà, phải nát hơn cát đá

Một khi đạp, phải tệ hơn bãi phân

Tan hoang, chưa hả phù trần

Xác xơ, chưa hả cơ cần phiêu linh

Nói chi là chút tơ tình

Vùi trong vũng thối, nát mình chưa thôi

Ta bà tàn tạ hỡi ôi

Phải không nhân ngã thế đời phù sinh ??? 

 

Tháng 8 – 2008

Viết bởi câu chuyện nhìn thấy qua CNN

 

Mẹ tóc trắng – Cha bạc đầu !

 

Mẹ tóc trắng nhìn biển Đông dậy sóng

Cha bạc đầu nhìn núi Thái khói bay

Nhìn quê hương trải nắng táp mưa dày

Bao gấm vóc phải dập vùi sương gió

 

Một đàn con, đứa thế nầy, thế nọ

Biết sinh con, nhưng không thể sinh lòng

Đạo lý thánh hiền, nhân đức cha ông

Bỏ quên mất, lại chất đầy cặn bã

 

Vì danh lợi, thi nhau đấu đá

Vì bọt bèo, bôi mặt quết nhau

Còn cày lên cả núm rún chôn nhau

Thiếu điều, muốn đào mồ Tiên Tổ

 

Chưa kịp mở lời, đã thì thào to nhỏ

Lại những bài từ thời Bảo Đại, Khang Hy

Lại ngược lên đến thời củ hũ kinh kỳ

Nghe muốn điếc lỗ tai, và nhét đầy tâm trí

 

Cha biết nói sao, đành ôm đầu bó gối

Mẹ biết nói sao, đành nước mắt tàn khô

Nước mắt Mẹ, ngập cả biển sông, suối lạch, ao hồ

Còn mắt Cha, sâu hơn thung lũng, rừng già, núi thẳm

 

Rồi mai kia, Cha có về chín suối

Đến mốt nọ, Mẹ có lội suối vàng

Đàn cháu con lại mở hội đàn tràng

Hát vang dội bài ca con hiền cháu thảo

 

Người Cha Việt Nam ơi, dày cơn áo não

Người Mẹ Việt Nam ơi, thảm nỗi sầu vương

Nước biển Đông sao rửa sạch bi thương

Đỉnh núi Thái chất chồng thêm tủi nhục

 

Nhìn trông Mẹ, tại sao tóc trắng

Nhìn trông Cha, tại sao bạc đầu

Phải thế không, Cha Mẹ tôi ơi

Đàn cháu con hãy khẩn thành tạ tội !!!

 

Tháng 7 – 2008

 

Sao lại làm thơ !

 

Sao lại làm thơ, phải thế không

Cớ chi, mà vặn hỏi mông lung

Đứng đi ăn uống hay trò chuyện

Nếu viết, thành văn thơ, xoáy vòng

 

Viết xuôi, thì bảo đó là văn

Có điệu có vần, chẳng khác văn

Phân biệt thi văn cho biết vậy

Đeo chi chiếc bóng văn thi nhân

 

Lời nói qua rồi theo gió bay

Một khi đã viết xếp trang mây

Bút sa gà chết cha ông dạy

Dù dở dù hay trả đọa đày

 

Người ta sẽ luận văn thi nhân

Phải trả khen chê chẳng tốn tiền

Đãi lọc thi đàn manh chiếu nhỏ

Chén thù chén tạc, rõ khùng điên

 

Tôi chẳng đeo mang như thế đâu

Duỗi chân góc biển, sóng kê đầu

Sơn khê chót đỉnh, vờn mây bạc

Xoáy trục ngân hà, lấp biển dâu

 

Thơ tôi đãi gió, lọc phong trần

Trừ cọng lũy thừa lượng tích nhân

Hội tụ phân kỳ soi khắp nẻo

Không ai đón nhận, rải phù vân.

 

Tháng 9 – 2008

 

Còn trống trang thơ

 

Bởi thơ tứ tuyệt thật kiêu sa

Bảy chữ bốn câu thắm đượm đà

Uốn lại xoay qua tròn dấu ngọc

Đá vàng đãi lọc luyện châu pha

 

Người ta sáng tác tự xưa nay

Từ ngữ điệu vần sóng nước lay

Thi phú đua nhau vờn bóng nguyệt

Trang thơ còn trống chẳng đong dầy

 

Người ta bảo đó là thơ đường

Xuất phát thế thời tự nó vương

Chứ ép vào khuôn, thi phú chết

Thơ mà đóng hộp, biết sao thương

 

Người có cách người, tôi cách tôi

Bờ lau cát trắng lộng trùng khơi

Lá rừng trùng điệp cần chi gió

Trăng rọi ngàn sao chẳng ngập trời

 

Trang thơ, vốn chẳng luận ai hay

Trải tiếng lòng, thơ quyện gió mây

Trải tự tình, thơ bay khắp chốn

Bởi thơ, là cuộc sống vơi đầy

 

Trang thơ còn trống viết đôi dòng

Chợt gió thoáng qua thổi xuống sông

Thấm nước chìm sâu cuồn cuộn sóng

Trên tay ngòi bút cất chưa xong.

 

Tháng 9 – 2008

 

Một bọc tình quê

 

Thương nhớ quê xưa tự thuở nào

Chìm sâu, chợt hiện thấy nao nao

Đã xa, biết mấy mùa thu rụng

Chiếc lá cuối cùng theo gió lao

 

Quê tôi đón nắng ngập thôn làng

Lối ngõ đi về lối bắt ngang

Khúc rẽ dòng sông bên xóm nhỏ

Có gì sao lại nhớ mênh mang

 

Ờ, đúng rồi từ thuở ấu thơ

Sông trăng lồng lộng ánh sao mờ

Khuya về bỏ lại sông trăng ấy

Nước chảy làm chìm mất ước mơ

 

Ờ, đúng rồi từ thuở lớn lên

Tình quê dần lớn bóng quê ươm

Trong ta gói trọn tình quê cũ

Hễ nhắc, muôn đời không thể quên

 

Khi xa, mới biết nhớ nhung thừa

Chứ nếu không xa chỉ nắng mưa

Cơm độn ngô khoai mòn bếp lửa

Đất cày sỏi đá mái tranh thưa

 

Nhưng xa, mới biết không đâu bằng

Cát đá phong trần đãi dặm băng

Nhân ngã đèo bồng phơi ảo ảnh

Chút tình đông lạnh rét căm căm

 

Nếu cho đánh đổi không cân đong

Nhưng nếu dằn co đừng có hòng

Gởi gió ngàn bay treo viễn vọng

Tình quê một bọc gói cong cong.

 

Tháng 9 – 2008

 

Đẽo gọt lòng ta

 

Tôi muốn viết lên lối ngõ về

Mẹ già tựa cửa mắt xa mơ

Cha buồn ngóng đợi từ lâu lắm

Em nhỏ ước mong chẳng thấy về

 

Tôi viết từ khi xa mái nhà

Dọc đường thấm nẻo đất quê cha

Tình thâm cốt nhục đau quê mẹ

Năm tháng ngừng trôi bóng xế tà

 

Tình quê còn đó những yêu thương

Góp nhặt nhớ nhung lấp đoạn trường

Vụn vỡ điêu tàn xây ngấn lệ

Chia xa ươm vọng đắp ngân sương

 

Nếu tôi không có mái tình quê

Thì tội tình chi não ước thề

Sương khói dặm trường phơi gió bụi

Biển Đông núi Thái lộng sơn khê

 

Cợt trêu kham nhẫn cõi ta bà

Tất dạ tâm đan đãi thịt da

Cát đá phong trần khua động não

Tình quê còn đẽo gọt lòng ta.

 

Tháng 9 – 2008

 

Viết một trang thơ

 

Nếu ta không viết một trang thơ

Bỏ trắng trang thơ giấy áu mờ

Chiếc bóng thời gian tàn tạ sắc

Trôi bờ mộng mị tiếc xa mơ

 

Nếu ta không viết một trang thơ

Chữ nghĩa ngu ngơ sẽ dại khờ

Tan nát hồn đau khua sỏi đá

Bụi mờ cát trắng lộng trơ vơ

 

Ta viết những gì của thật hư

Gởi vào vô thỉ cũng không dư

Vô chung mở cửa không thấy thiếu

Viết hết chưa xong một chữ như

 

Để em mỉm nụ trên đường đi

Để chị không còn thấm nét mi

Và để cho anh tan gió bụi

Cho người trang trải ánh từ bi

 

Thế sao không viết phải không anh

Cho chị cho em hết đoạn đành

Cho khắp lòng người thôi dậy sóng

Cho tranh phù thế đẹp tinh anh

 

Tiếng khóc thôi mang, chỉ tiếng cười

Một hai trọn vẹn đến mười mươi

Kết đan quyền quyện vòng tròn kín

Kẻo hở sầu vương chạy ngược xuôi

 

Từng chữ viết hoài cũng mỏi tay

Thì ra đã một trang thơ đầy

Thôi không viết nữa chờ mai mốt

Kẻo hết thơ rồi sương gió bay.

 

Tháng 9 – 2008

 

Ưu Đàm vô nhiễm 

 

Đêm khuya khoắt rừng sâu còn kéo gió

Canh thâu dài núi thẳm thét hoang vu

Biển trùng khơi lồng lộng sóng mịt mù

Sông hun hút xạc xào khua đáy nước

 

Vành vũ trụ khép khung trời xa tít

Thắp ngàn sao nhấp nháy dệt tầng không

Một mình ta phiêu bạt giữa mênh mông

Ôm hư vô thả xuống bờ băng giá

 

Vọng âm vang, vẳng nghe hồn sỏi đá

Tấm hình hài xơ xác mảnh hồn đau

Ta vẳng nghe tiếng nói của thiên thu

Gõ khoan nhặt trên nhịp cầu còn mất

 

Cát bụi bay trả về cho đất

Sương gió bay trả lại cho trời

Một mình ta độc lữ không thôi

Đi đi mãi con đường không sắc

 

Không, ta trả về cho sắc

Sắc, ta trả về cho không

Tử sinh hai nẻo bềnh bồng

Chân thân hồi quan tự kỷ

 

Vành vũ trụ khép khung trời vô thỉ

Nẻo hư vô khép cánh cửa vô chung

Ta cứ đi, không có điểm cuối cùng

Gói hành trang là Ưu Đàm vô nhiễm.

 

Tháng 9 – 2008 

 

Tìm em cho đến vô cùng

 

Tìm em muôn kiếp tử sinh

Lang thang từ độ đăng trình xa xưa

Tìm em muôn kiếp chưa vừa

Chia tay từ độ gió lùa hồng hoang

Ba đường sáu nẻo đưa chân

Rụng rơi cát đá dấu mòn bụi bay

Phơi sương đãi nắng khô cày

Miếng cơm manh áo xéo dày tóc tang

Ươm mơ em ẩn trên ngàn

Bắt thang lên hỏi thiên đàng nơi đâu

Ươm mơ em đứng bên cầu

Nhặt khoan gõ nhịp đêm sâu lụn tàn

Tìm em lặn xuống suối vàng

Trùng trùng địa ngục ngỡ ngàng trống không

Tìm em đi hết mùa đông

Băng qua mùa hạ xuân lồng sang thu

Biển khơi sóng vỗ mịt mù

Núi rừng khép kín âm u lạnh lùng

Tìm em tìm đến vô cùng

Dù cho vô thỉ vô chung mấy thì

Mắt mòn hun hút bờ mi

Tâm đan hun hút tư nghì mù sương

Tìm em trăm hướng ngàn phương

Dù cho muôn kiếp dặm trường nghe em.

 

Tháng 9 – 2008

 

Mai tôi đi rồi

 

Mai tôi đi rồi, từ giã thân thương

Một kiếp lang thang trên một quãng đường

Ngừng bước đăng trình gởi mây theo gió

Cát bụi ru hời, còn đó vương vương

 

Mai tôi đi rồi, từ giã trần gian

Ngừng bước phiêu du trên một đoạn đàng

Dòng sông đôi bờ, chia xa hai nẻo

Sóng nước gập ghình, đập vỗ mênh mang

 

Mai tôi đi rồi, từ giã đời tôi

Ngừng bước tử sinh, một kiếp con người

Sáu nẻo ba đường, khép hờ bỏ ngỏ

Vang vọng thiên thu, còn đó tiếng cười

 

Mai tôi đi rồi, về với hư vô

Cát bụi lung linh, nghĩa địa hoang mờ

Sương khói nhạt nhòa, hồn ru băng giá

Tinh tú muôn trùng, tìm bóng nguyên sơ

 

Mai tôi đi rồi, từ giã thân thương

Ngừng bước phiêu du, một kiếp con người

Mai tôi đi rồi, từ giã trần gian

Ngừng bước lang thang, tiếng nói câu cười

Cát bụi xa mờ, về với hư vô

Sương gió đợi chờ, hình bóng nguyên sơ.

 

Tháng 9 - 2008

 

Kết tòa thiên thu

 

Ta đi trong nắng trong mưa

Để nghe hoang lạnh gió lùa đêm đông

Ta đi góc biển đầu non

Để nghe ghềnh láng sóng cồn kêu vang

Ta đi khắp nẻo quan san

Để nghe đan chéo dọc ngang đổ đường

Không nghe nát cõi tình thương

Sao nghe thống nỗi tư lường hồn đau

Không nghe tàn tạ con tàu

Sao nghe cạn kiệt sắc màu thời gian

Không nghe khô cháy tâm can

Sao nghe thấm thía tro tàn tiêu sơ

Sông khuya nước chảy xa mờ

Thuyền ai thấp thoáng trăng mơ đêm dài

Bến xưa lối cũ hoa cài

Đường xưa gối mộng gởi đài rêu phong

Ta đi cuối nẻo xa dòng

Vẽ lên dấu ngọc kết vòng tay hoa

Ta đi âm vọng giao thoa

Núi rừng đan kín kết tòa thiên thu.

 

Tháng 8 – 2008

 

Khép cửa đêm dài

 

Băng giá lên ngôi, phủ đỉnh đồi tuyết trắng

Cát đá lở bồi, ngập hố thẳm tiêu sơ

Nát hồn đau, đay nghiến dại khờ

Tan lòng dạ, xát xây son sắt

 

Đóm lửa lập lòe, trải đêm dài chưa tắt

Bếp hồng vợn khói, phờ phạt gió bụi bay

Đôi bờ khô, rỉ giọt cay cay

Không đủ long, ướt vành héo muộn

 

Thế kỷ băng ngang, bao bão giông xoáy cuốn

Đất trời nghiêng ngửa, bao nghiệt ngã can qua

Bánh xe lăn, nghiến nát trầm kha

Vết thời đại, lở loang dấu sử

 

Ngàn sao vẫn nghìn trùng le lói

Đom đóm bay ủ dột miệt mài

Vầng nhật hiện, ngày lên quá ngắn

Bóng hoàng hôn, ập phủ đêm dài

 

Rừng cây non chưa xanh chiếc lá

Đám cây già nứt nẻ tàn khô

Mưa gió nắng, gục đầu lá mạ

Lúa lép thừa, đồng ruộng xác xơ

 

Đẩy xô lưỡng cực đôi bờ

Hai chiều mấy máy động cơ mấy thì

Vàng thau bạc trắng pha chì

Nhôm đồng kẽm sắt đen sì ngổn ngang

Đổ trên nghĩa địa hoang tàn

Tang thương lở lói ngỡ ngàng biển dâu

Đêm dài khép cửa canh thâu.

 

Tháng 8 – 2008

   

Thời kỳ tin học

 

Siêu siêu tốc là thời kỳ tin học

Siêu siêu lực là vi tính toàn cầu

Siêu siêu nhiên, bấm nút ngợp hỏa châu

Siêu siêu thông, biến hóa đi cùng khắp

 

Xin cảm ơn những bậc tài ba lỗi lạc

Xin cảm ơn những bậc trí não tuyệt siêu

Đã phát minh những sản phẩm tuyệt chiêu

Để tăng tốc nền văn minh đương đại

 

Chỉ cần ngồi một nơi nào đó, lên mạng

Thấy mọi hang cùng, ngõ ngách hành tinh

Thấy mọi hành trạng, vạn loại sinh linh

Thu vào màn ảnh, dọc ngang mấy tấc

 

Bao nhiêu cái hay, vô cùng hay thật

Bao nhiêu cái tệ, tệ nhất trong đời

Diễm phúc cho ai, học hỏi tìm tòi

Khốn khổ cho ai, phủ mờ tăm tối

 

Trần gian có đường, nhân gian có lối

“Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen”

Núi cả đồi cao, hố thẳm vực thềm

Thành hay bại, do mỗi người tự quyết.

 

 Tháng 9 – 2008

 

Tiếng gõ cô liêu

 

Sỏi đá nghe đau mỗi khi khua xào xạt

Cây cỏ nghe đau mỗi lúc động đong đưa

Lại còn thêm sương nắng gió mưa

Bào mòn cõi vô tri thi thiết

 

Chiếc lá non vừa xanh mơn biên biếc

Chiếc lá già vàng úa kéo mong manh

Chưa vào thu, đã có chiếc xa cành

Chưa hết thu, chiếc cuối cùng phơi bụi

 

Sỏi đá kia đang nằm yên đâu đó

Bổng vô tình ai bước nhịp khua vang

Dẫm xát xây rồi bỏ lại bên đàng

Trải thời gian nhuộm mình rêu hoang lạnh

 

Vô tri không, hỡi hư vô lồng lộng

Hữu tri không, hỡi vô hữu hai bờ

Trăng lung linh, soi bóng nguyệt đêm mơ

Vầng nhật hiện, chiếu thiều quang hé nắng

 

Bên sau hè rau đắng

Cạnh bờ ao rau thơm

Nghe sỏi đá gọi hồn

Núi rừng khua gió hú

 

Đâu là vì tinh tú

Đâu là cõi vô tri

Thinh không ngỏ thầm thì

Mình với ta là một

 

Hữu vô phân lằn mứt

Ta với mình là hai

Cánh cửa khép tuyền đài

Giữa đôi đàng biến mất

 

Sỏi đá kia vẫn nằm bên bờ cát

Gió bụi bay xào xạt mảnh hồn rêu

Đường thủy chung còn gõ tiếng cô liêu

Khua nhịp bước trên hành trình phiêu lữ.

 

Tháng 9 – 2008

 


 


Vào mạng: 19-10-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang