Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TA, TÂM...

 

Ta vào đời mảnh hình hài tứ đại,
Tâm xúc trần duyên ngũ uẩn phôi thai.
Ta rong chơi ngày tháng tuổi ngọc ngà,
Tâm hồn nhiên vô tư loài hoa dại.
Ta lặn hụp giữa sóng đời si ái,
Tâm quay cuồng trong cơn lốc tham sân.
Ta quằn quại gánh nghiệp đời vay trả.
Tâm đọa đày chốn địa ngục trần gian.
Ta sẽ về với cát bụi hư không,
Tâm an nhiên huờn thể tánh đại đồng.
Ta sánh bước thong dong trời tự tại,
Tâm an bình hòa nhập cảnh chơn không.
 
VA. 2002.

 


Vào mạng: 1-7-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang