Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

HOÁ KIẾP

Vô Tâm - Thiện Anh Lạc


 

Luân hồi làm hành khất
Van xin chút tình yêu
Khổ đau chợt tỉnh giấc
Buông xả, hồn phiêu diêu
 
Hủy hình làm thiền sư
Tứ oai nghi tỉnh thức
Dần hiển lộ chân như
Vô ngại tròn ký ức
 
Nhập lưu vào dòng thánh
Tứ quả thanh văn thừa
Thấu căn nguyên bổn tánh
Sinh tử nguyện xin chừa
 
Hoá thân làm bồ tát
Bi, trí, dũng, thương yêu
Chúng sanh nương bóng mát
Dứt tham sân mạn kiêu ..

 


Cập nhật: 1-11-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang