...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 5-2001

 
 
  .. .. .. .. .....Lịch Sử Ðức Phật Tổ Cồ Ðàm.    (sách)    Maha Thongkham Medhivongs
.....Bối cảnh xã hội và tư tưởng khi Đức Phật Thích Ca ra đời.    Thích Nguyên Hiền
.....Tìm hiểu hiện tượng Lâm-tỳ-ni.     Thích Nguyên Hiền
.....Đức Phật và Phật pháp.   Thích Nữ Diệu Huệ
.....Nguồn gốc thái tử Siddhattha và sự đản sanh của ngài.  Trần Phương Lan dịch 
.....Mùa Phật đản trong truyền thống Nam tông.    Thích Thiện Minh
.....Lễ Phật Đản 8-5-1963 tại Huế.   Hồi ký của Bác sĩ Erich Wulff;   Minh Nguyện dịch
.....Đạo Phật với Con Người.  (sách)   HT. Thích Tâm Châu
.....Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương (I-II).  (sách)   Pháp sư Thích Từ Thông
.....Những Lời Dạy của đức Phật về Hoà Bình. (sách)    HT. Thích Minh Châu
.....Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 5-2001.    Tịnh Tuệ sưu tầm
.....Hoa Lục Chi 200 Triệu Đô để Xây Tượng Phật Cao Nhất Thế Giới.  Phan Tấn Hải đưa tin 
.....Tánh không luận là gì ?    Tuệ Sỹ
.....Phật Dạy Chăn Trâu.     Tuệ Sỹ
.....Bụt hay Phật (Arial Unicode MS).   (Dạng Acrobat Reader).     Phan Mạnh Lương
.....Thiền Định.     Ajahn Chah; Mỹ Thanh dịch
.....Giáo dục thánh thiện và Vipassana.    Giáo sư P. L. Dhar; Mỹ Thanh dịch
.....Giới Thiệu về Thiền Vipassana.   Thích Minh Diệu dịch
.....Hai Phương Cách Hành Trì Thiền Minh Sát;  Tỳ Kheo Bodhi; Thích Minh Diệu dịch
.....Bài Kệ Thị Tịch Của Thiền sư Vạn Hạnh.    Thích Hạnh Chánh 
.....Triệt Ngộ Đại Sư Thị Chúng.    Thích Nguyên Chơn dịch
.....Tìm hiểu về tín ngưỡng Di-lặc.   Thích Nguyên Hiền
.....Các loại hình nghệ thuật trong nền văn hóa Phật giáo.    Thích Nguyên Hiền
.....Phật giáo và Văn Hóa Ấn Độ.    Dr. Bimlendra Kumar; TN Giới Hương dịch 
.....Phật giáo đã đến Nam Ấn Độ như thế nào? M. Swaroop; TN Giới Hương dịch
.....Một Phật tử chân chánh là một công dân của hoàn cầu. Bhikkhu T. Seelananda; Mỹ Thanh dịch
.....Quán không của Tam Luận.  Đại sư Ấn Thuận;  Thích Nguyên Chơn dịch
.....Trí Khải: người sáng lập tông phái đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc
Phương Quang Hoa; Thích Đồng Ngộ dịch
.....Thiền Sư Duy Tắc trả lời hành giả Tịnh độ.   Thích Đồng Ngộ dịch
.....Ý nghĩa nghi lễ Phật giáo.   Thích Viên Giác
.....Tư Tưởng Tôn Giáo Phổ Biến.    Thích nữ Liên Hiếu dịch
.....Vai Trò của Trường Phái Sarvaastivaada ở Afghanistan.  Thích Giác Hoàng dịch
.....Giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm.   Cao Quán Như ; Định Huệ dịch
.....Tình Yêu Đầu Đời.     Bhante Wimala ;   Diệu Liên dịch 
.....Gương lành thánh Đại Ca-Diếp.   (sách)   Hellmuth Kecker; Nguyễn Điều dịch
.....Cuộc đời đức Xá-lợi-phất (Sariputta). (sách)    Nyanaponika; Nguyễn Điều dịch
.....Lịch sử ngài A-nậu-lâu-đà.  (sách)   Hellemuth Hecker; Nguyễn Điều dịch
.....Sử tích Cấp Cô Độc.   (sách)    Hellmuth Hecker; Nguyễn Điều dịch
.....Tôi Chọn Làm Tỳ Khưu.     Dhammesaka lược dịch
.....Ý nghiã cuộc đời.    Diệu Liên dịch 
.....Ân Phật.   Thích nữ Tắc Phú
.....Vọng tưởng của tôi.    Thích nữ Viên Lộc
.....Kỷ Niệm Một Chuyến Đi (II)   (bút ký hành hương)     Thiện Anh Lạc
.....Những đóng góp của người Trung Hoa đối với Phật giáo.   HT. Thích Minh Châu; Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Buddhism Into The Year 2000.   Phật-Điển Hành-Tư điểm sách
.....Researches In Indian And Buddhist Philosophy.    Phật-Điển Hành-Tư điểm sách
.....Giá trị đích thực của niềm hạnh phúc trong khổ đau.   Thích Thông Lý
.....Chuyến Xe Chợ Chiều.     Thích Thông Lý
.....Năm địa điểm hoằng pháp đầu tiên của Phật giáo Nguyên thủy.  Tỳ kheo Thiện Minh
.....Chùa Trà Am.    Hồ Đắc Duy 
.....Vài nhận định về cuốn: Từ Áo Cà Sa Đến Thập Tự Giá.  (điểm sách)  Trần Chung Ngọc
.....Chiếc quạt rách.  (truyện)  HT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Tình Nghĩa Xương Rồng.  (truyện)  Huỳnh Trung Chánh
.....Lá thư thầy (13).    Sư Viên Minh
.....Lá thư thầy (14).    Sư Viên Minh
.....Mừng Phật đản.  (thơ)  Thích Thông Bác
.....25 Thế Kỷ Hoài Hương. (thơ)   Thanh Trúc
.....Hải Đảo Tâm Linh.   (thơ)     TT. Thích Giác Toàn
.....Phương Tâm Ca.   (thơ)   TT. Thích Giác Toàn
.....Niêm hoa.   (thơ)  Thích Thông Bác
.....Mộng  Tỉnh.    (thơ)  Thích Nữ Chân Nguyên
.....Tĩnh Lặng.    (thơ)    Thích Nữ Chân Nguyên
.....Ước nguyền.  (thơ)  Thích Nữ Tuệ Đăng
.....Ngắm núi.   (thơ)   Nhất Thanh
.....Nỗi niềm phố thị.  (thơ)  Du Trốc Tử
.....Hòa âm mây trời.   (thơ)    Phạm Thư  Cưu
.....Tranh tết quê nhà.   (thơ)  Thúy Vinh
.....Hoa Chiều.    (thơ)  Tiểu Khuê
.....Điệp Thố Tâm Tình. (thơ)   Tiểu Khuê
.....Gõ vào cửa không.   (thơ)  Nguyễn Thiên Chương
.....Một Vầng Trăng.  (thơ)  Nhuận Thạnh
.....Thuyền không.   (thơ)  Thích Nguyên Hùng
.....Không môn.     (thơ)  Thích Nguyên Hùng
.....Nghe mưa.     (thơ)  Thích Nguyên Hùng
.....Thở. (thơ) Thích Nguyên Hùng
.....Quán. (thơ) Thích Nguyên Hùng
.....Học. (thơ) Thích Nguyên Hùng
.....Thể nhập. (thơ)  Thích Nguyên Hùng
.....Trở về nương tựa. (thơ)  Thích Nguyên Hùng
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  26-5-2001