...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 9-2000

 
 
  .. .. .. .. ......Kinh Trung Bộ (gồm 152 bài Kinh) .   HT. Thích Minh Châu dịch
......Những cánh hoa trí tuệ: tư tưởng tháng 9-2000.    Tịnh Tuệ sưu tầm
......Phật Học Khái Luận.    (sách)     TT. Thích Chơn Thiện
......Đức Phật và Phật pháp.   (sách)    HT. Narada;   Phạm Kim Khánh dịch
......Hai tiêu chuẩn cần thiết cho một sứ giả hoằng pháp.     Thích Thiện Hữu
......Sơ lược ý nghĩa chữ "Không" trong Đạo Phật.    Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
......Dòng tâm thức (40 khổ thơ sáu tám về tâm lý học PG).     Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
......Căn bản pháp hành Thiền.     Phạm Kim Khánh dịch
......Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.  HT. Thích Thiện Hoa
......Đạo Phật.    HT. Thích Thiện Hoa
......Tứ diệu đế.      HT. Thích Thiện Hoa
......Lục đoä.     HT. Thích Thiện Hoa
......Nhân Qủa.      HT. Thích Thiện Hoa
......Luân hồi.      HT. Thích Thiện Hoa
......Vô thường.  HT. Thích Thiện Hoa
......Nhân sinh quan Phật giáo.      HT. Thích Thiện Hoa
......Vũ trụ quan Phật giáo.     HT. Thích Thiện Hoa
......Quy y Tam Bảo.     HT. Thích Thiện Hoa
......Bổn phận của Phật tử tại gia.     HT. Thích Thiện Hoa
......Ngũ Giới.    HT. Thích Thiện Hoa
......Thập Thiện Nghiệp.     HT. Thích Thiện Hoa
......Bát Quan Trai Giới.    HT. Thích Thiện Hoa
......Lục hòa.     HT. Thích Thiện Hoa
......Tứ nhiếp pháp.     HT. Thích Thiện Hoa
......Bốn món tâm vô lượng.     HT. Thích Thiện Hoa
......Ngũ minh.     HT. Thích Thiện Hoa
......Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật.      HT. Thích Thiện Hoa
......Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật.     HT. Thích Thiện Hoa
......Ăn chay.      HT. Thích Thiện Hoa
......Sám-hối.     HT. Thích Thiện Hoa
......Vu Lan Bồn.     HT. Thích Thiện Hoa
......Tìm hiểu về Vu-lan.      Thích Nguyên Hiền
......Mẹ qua những vần thơ Haiku.     Sao Đêm
......Vài suy nghĩ về ngày lễ Vu-lan.     Thích Đồng Thọ
......Xin người niệm Phật cho mau.     Nhạc và lời: HT. Thích Huyền Tôn
......Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn.     TT. Thích Chơn Thiện
......Ngữ lục của thiền sư Hư Vân.  (sách)   Thích Hằng Đạt
......Cuộc đời và sự nghiệp của HT. Tuyên Hóa. (Sách)  Thích Hằng Đạt 
......Những bài pháp tiêu biểu của HT. Tuyên Hóa (I).    Thích Hằng Đạt tuyển chọn
......Những bài pháp tiêu biểu của HT. Tuyên Hóa (II).    Thích Hằng Đạt tuyển chọn
......Một giải pháp cho thế kỷ 21 theo quan điểm đạo Phật.  HT.  P.A. Payutto;  Minh Hạnh dịch 
......Danh Lam Nước Việt(sách)   Võ Văn Tường và Huỳnh Như Phương
......Chánh kiến và Chánh tín.     Cư sĩ Chính Trực 
......Công đức và phước đức.     Cư sĩ Chính Trực
......Những bài học về diệu tâm hay Phật tánh.     Tâm Minh
......Vài ý nghĩ nhỏ về đức dũng của người Phật tử.     Tâm Minh
......Thông điệp của những người Anh.   Alan Ereira;  Nguyên Phong dịch
......Bơ và Viên Đá Cuội.    Thiền sư S.N. Goenka;  Tâm Diệu dịch
......Ai là tác giả Huy hiệu Hoa Sen và bài ca Dây Thân Ái?     Tâm Hảo
......Ông già áo lam!    (truyện ngắn)     Từ Khoa
......Vatican: thú tội & xin lỗi?  6 Tác giả. Giao Điểm giới thiệu sách mới
......Thiền sư Cưu-ma-la-thập (Kumarajiva) và pháp Đại Thừa.     Trần Chung Ngọc
......Suy nghĩ về một bộ kinh thánh Phật giáo.    Tỳ-kheoThích Nhật Từ
......Suy nghĩ về phương pháp dịch thuật kinh điển...   Tỳ-kheo Thích Nhật Từ 
......Thông Bạch về Tập Sách Cư Trần Lạc Đạo (Tập 2).     Cư sĩ Chính Trực
......Niềm hãnh diện của người Phật tưû.     Vô Tâm
......Tám phần Thánh đạo (Bát-Chánh Đạo).     Thích Tâm Khanh
......Bốn Chân Lý (Tứ Diệu Đế).     Thích Viên Giác
......Phật giáo, triết lý sống thời đại.     HT Thích Trí Quảng
......Truyền bá Chánh Pháp.     HT Thích Trí Quảng
......Những quan niệm về Đạo Phật.     HT Thích Trí Quảng
......Phật giáo, đạo Giác ngộ.     HT Thích Trí Quảng
......Thuyết nghiệp của Phật giáo.     Minh Chi
......Thuyết Tái sanh.     Minh Chi
......Tam vô lậu học (Giới-Định-Tuệ).     Thích Từ Hòa và Thích Phước Lượng
......Nhận thức cơ bản về Phật giáo.     Thích Tố Huân
......Nghiệp (Karma).     Thích Tâm Thiện
......Luân hồi.      Thích Tâm Thiện
......Nhân quaû.     Khải Thiên
......Nhân Minh và Trung Quán.     Đại sư Ấn Thuận;  Thích Nguyên Chơn dịch
......Mười hai nhân duyên.     Thích Tâm Hải
......Mười hai nhân duyên và đời sống đạo.     Nhựt Chiếu
......Hình ảnh thi ca trong Tham Đồ Hiển Quyết của Viên Chiếu Thiền Sư.   Thích Nguyên Hiền
......Thiên nhiên trong văn thơ Lý Trần.     Như Hiếu
......Thiền Lão Thiền Sư và khuynh hướng sống cho mình.     Thích nữ An Trí
......Thiền và thơ Đường Tống.     Thích Thông Thiền dịch
......Hàn Sơn - Thập Đắc - Phong Can.     Thông Tánh dịch
......Cú lộn nhào của Tế Điên.     Đồ Khùng dịch
......Đạo làm thầy.      Thích Lệ Trang dịch
......Nghĩ về mùa Báo hiếu.     Thích nữ An Trí
......Giọt lệ của Phật.     Nhất Thanh Thích Nguyên Hiền
......Lời kẻ đăng trình.    (thơ)  Thích Thông Thiền
......Qua Cầu.     (thơ)  Thích nữ Tuệ Đăng
......Lặng lẽ một bóng hình.     (thơ)   Dương Hoài
......Lời cho em.    (thơ)  Từ Pháp
......Ô hay !    (thơ)  Giác Tri
......Niềm Cực Lạc.   (thơ)   Quang Huy
......Chiêu niệm mẹ hiền.     (thơ)   Thích nữ Tuệ Đăng
......Vu lan nhớ ba.     (thơ)   Thích Thông Thiền
......Mẹ và thơ.    (thơ)  Nhất Thanh
......Cảm  tác.     (thơ)  Thích Vạn Hạnh
......Chiều queâ.    (thơ)  Dương Hoài
......Pháp Âm.    (thơ)  Từ Pháp
......Dòng đời.    (thơ)  Minh Thuận
......Chùm thơ Yên Tưû.    (thơ)  Nhất Thanh
......Cõi Thiền.    (thơ)  Thích Nữ Chân Nguyên
......Mười lăm năm hoài niệm.   (thơ)  Thích Nữ Chân Nguyên
......Tỉnh mộng.    (thơ)  Vô Tâm-Thiện Anh Lạc
......Kính tưởng niệm Ni sư Như Phước.     Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
......Ai điếu cố Ni sư Như Phước. Thích Thiện Hữu, Thích Thiện Mỹ, Thích Lệ Thọ
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-10-2000