...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 11-2001

 
 
  .. .. .. .. .....50,000 người cung đinh cải đạo theo Phật giáo  Bài và ảnh: Manpreet Singh; Thích Nhật Từ dịch
.....Hơn 50,000 người cùng đinh từ bỏ Ấn giáo quy y tam Bảo, 4-11-2001    Thanh Tâm phỏng vấn Thích Nhật Từ
.....Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 11-2001    Thích Nữ Chân Nguyên sưu tầm
.....Giáo lý duyên khởi    TT. Thích Chơn Thiện
.....Tâm lý học Phật giáo   (sách)  TT. Thích Chơn Thiện
.....Phật giáo dưới triều đại Gupta và hậu Gupta   Thích Thông Lý dịch
.....Đại đế Aśoka Maurya và những pháp dụ khắc trên đá     Trần Trúc Lâm
.....Những Sự Thật về Đạo Xuất Hồn  (kỳ 7) Phạm Bá 
.....Đức Phật có phải là hoá thân của thượng đế?  HT.  K.Sri.Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch
.....Sự phục vụ của đức Phật cho nhân loại  HT.  K.Sri.Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch
.....Nhân sinh quan của Phật giáo    Chu Sở; Duy Nguyễn dịch
.....Chết có thật đáng sợ không? (sách)  HT. Dhammananda; Thích Tâm Quang dịch
.....Từng Bước Đi Tới    Ani Thubten Chodron;   Diệu Liên dịch
.....Thuyền pháp thân vượt sóng trần ai (cảm niệm về HT. Thích Thiện Siêu)  Thích Nguyên Hạnh
.....Vài điếu văn tưởng niệm HT. Thích Thiện Siêu
.....Trái Tim Thiền Quán  (sách)   Tỷ kheo Giác Chánh
.....Đạt-lại Lạt-ma tại Harvard & Nhập trung đạo cương yếu (Arial Unicode MS) Chân Nguyên dịch 
.....Xin cứu độ Mẹ Ðất  (sách)   Thích Trí Siêu
.....Đạo gì ? (sách)    Thích Trí Siêu
.....Chuyển hoá tâm (sách)  Shamar Rinpoche; Lục Thạch dịch
.....Phu thê luận đạo (sách)   Thanh Sơn sưu tầm và đánh máy
.....Giới thiệu kinh Trung A-hàm    Điền  Quang  Liệt;   Định Huệ dịch
.....Thiền sư Băng Hoài thị chúng     Thích Đồng Ngộ dịch
.....Đại đế Asoka và sự nghiệp hoằng dương Phật pháp    Thích Quảng Đại
.....Nguyễn Du và Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh   Thích Nguyên Hiền
.....Đọc thơ chữ Hán của Nguyễn Du    Nhất Thanh
.....Hành trạng thần dị của sư Khương Tăng Hội    Thích Nguyên Chơn dịch
.....Đại sư Pháp Tạng, người tập đại thành tông Hoa Nghiêm  (phần 2)  Đỗ Trị Bình; Đồng Ngộ  dịch
.....Giới thiệu đề mục Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ ... Kinh  Thích Nữ Như Giác
.....Vô thường và thường qua bài kệ Cáo Tật Thị Chúng   Thích nữ An Trí
.....Sống với hiện tại  Võ Đình Cường
.....Tự khúc    Sao Đêm
.....Ba tôi     Thích nữ Viên Lộc 
.....Hình ảnh “Chị tôi” trong thi ca Việt Nam    Nhất Thanh
.....Đạo Phật bi quan hay lạc quan?   HT. Thích Thanh Từ
.....Công hạnh bồ-tát Quán Thế Âm   HT. Thích Huyền Tôn
.....Hành trạng bồ-tát Quán Thế Âm   TT. Thích Phước Sơn
.....Linh thoại Bồ-đề-đạt-ma    Trúc Thiên
.....Phật giáo và xã hội    Thích Thông Lý 
.....Vài ý kiến về bài thuyết pháp của thiền sư Nhất Hạnh tại nhà thờ Riverside, 25-9-2001   Bùi Kha
.....Tôi sẽ nói gì với Osama Bin Laden ...    Nguyễn Hạnh Hoài Vy & Đỗ Thuận Khiêm dịch 
.....Cầu Nguyện Hoà Bình    Thích Nữ Liên Hoà dịch
.....Sự nghịch lý trong thời đại chúng ta    Đức Dalai Latma 14;   Thích Nữ Liên Hoà dịch
.....Căn Nhà Thực Sự của Chúng Ta  Ajahn Chah Subatto;  Diệu Liên dịch
.....Mười bài phục nguyện quá đường trường Hạ   Thích Đồng Bổn soạn
.....Ngộ nhập    Phạm Công Thiện
.....Sự chuyển động toàn diện của tâm trong đệ nhất khổ đế     Phạm Công Thiện
.....Sự chuyển động tâm thức trong tư tưởng Phật giáo Mật tông ... Phạm Công Thiện
.....Bước đầu nhìn lại sinh hoạt dịch thuật, biên khảo về Phật học ... thời kỳ 1955-1975    Đào Nguyên
.....Phật giáo và giao điểm văn hoá Đông Tây   Nguyễn Thế Đăng
.....Phật giáo và thời đại chúng ta    Trần Trung Phượng
.....Phật Giáo trước những vấn đề thời đại    Phỏng vấn Đức Đạt lai Lạt ma; Quán Như dịch
.....Giới trí thức bình luận về đức Phật và giáo pháp của Ngài   (sách) Thích Quảng Bảo dịch
.....Kinh Lễ Phật Danh  (phông VPS, winzip, 218 KB)  (sách) TT. Thích Thiện Chơn dịch
.....Mở con đường máu, chuộc lại  nền nhân bản đích thực cho thế kỷ 21    Nguyễn Tiến 
.....Kiếp nghèo   (tuỳ bút)    Thích Thông Lý 
.....Hạnh phúc (tuỳ bút)     Thích nữ Tắc Phú
.....Chiếc áo bạc màu   (truyện)   Thích Thông Lý
.....Cuộc hội ngộ trên Ngũ Hành sơn  (truyện)    Nhất Thanh
.....Văn Tài Mẫn Tiệp  (truyện)    Thăng Điền dịch
.....Quản Phạn Tự  (truyện)   Thăng Điền dịch 
.....Ô Chu và chiếc áo cũ   (truyện)   Minh Thuận 
.....Đạo lý đóng giày  (truyện)   Minh Mẫn sưu tầm 
.....Tầm thầy   (truyện)   Huỳnh Trung Chánh 
.....Tô canh bù ngót    (truyện)  Huỳnh Trung Chánh 
.....Lá thư thầy (25)    Sư Viên Minh 
.....Lá thư thầy (26)    Sư Viên Minh 
.....Xuân nhắn gởi  (thơ)    Chiêu Đề Tăng
.....Hỏi xuân  (thơ)   Chiêu Đề Tăng
.....Ý xuân  (thơ)   Chiêu Đề Tăng
.....Tự dâng  (thơ)   Thích Thông Bác 
.....Em thơ  (thơ)  Thích nữ Tuệ Đăng
.....Sơ  tâm (thơ)   Thích nữ Tuệ Đăng 
.....Đèo ngang cảm bút  (thơ)    Bích Nhãn Hồ 
.....Cha (thơ)   Thúy Vinh 
.....Một cõi không đâu   (thơ)   Phạm Thư Cưu 
.....Cuối năm  (thơ)    Miên Long
.....Nhớ cha  (thơ)   Tâm Nhiên
.....Tâm bình thường  (thơ) Tâm Nhiên 
.....Mười hai đại nguyện Quán Thế Âm  (thơ)  Thanh Sơn
.....Về chùa  (thơ)   Thúy Vinh 
.....Róc rách, róc rách!!!  (thơ)  Nguyễn Nguyệt
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-12-2001