Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 10-2005

 
 
  .. .. .. ..
...Con đường dẫn đến chân hạnh phúc    H.T. Thích Trí Chơn   dịch
...Lòng Từ Bi là nền tảng của hoà bình thế giới      H.T. Thích Trí Chơn   dịch
...Cuộc khủng hoảng hiện đại    H.T. Thích Trí Chơn   dịch
...Khoa học và Tôn giáo     H.T. Thích Trí Chơn   dịch
...Tứ Đế    (Sách)   Thích Đức Thắng
...Phật giáo không  Bộ Phái  Thanh Liên  dịch
...Chân Thiện Mỹ ?     HC Phú Xuân

...Vipassana và Thương mại    Mỹ Thanh   dịch
...Những viên đá lớn   Nhị Tường  dịch
...Sự lựa chọn    Nhị Tường  dịch
...Giá trị của thời gian  Nhị Tường  dịch
...Chân Thiện Mỹ   Nhị Tường  dịch
...Lại động đất Kashmir   (thơ)   Mặc Giang
...Buổi Học Đầu Tiên   (thơ)   Thích Nhuận Thạnh
...Bến cũ   (thơ)   Thích Nhuận Thạnh
...Bóng nước    (thơ)   Thích Nhuận Thạnh
...Lục Bát Tình Cha  (thơ)   Thích Nhuận Thạnh
...Mộng cũ  (thơ)   Thích Nhuận Thạnh
...Thăm Bà Đồng  (thơ)  Maica
...Khi Mộng Tan Rồi   (thơ)   Thơ Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
...Thoát Vòng Tử Sinh   (thơ)  Thơ Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
...Một Niềm Vui   (thơ)   Thơ Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
...Từ Giữa Cơn Đau   (thơ)  Thơ Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
...Danh sách Tăng Ni sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khoá VI, Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM.
...Thông báo về lễ Khai giảng Khoá VI, Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM. GS. Thích Trí Siêu - Lê Mạnh Thát
...Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM tuyển sinh Khoá VI.     Thích Lệ Thọ

BÀI VÀO MẠNG HÀNG THÁNG
1- 2005 | 2-2005 | 3-2005 | 4-2005 | 5-2005 | 6-2005 | 7-2005 | 8-2005 | 9-2005 | 10-2005 | Năm 2000-2005

..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-

Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ | Phụ trách mạng: Thích Phước Huệ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-11-2005