Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
            HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
750Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, Tp. HCM
Tel: 8478779 – Fax: (84.8)8443416
Email: hvpgtphcm@hcm.vnn.vn
Số:  007/ VPHV

 

TP. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 09 năm 2005

 

THÔNG BÁO

 

Hội Đồng Tuyển Sinh khoá VI, Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM thông báo:

1. Danh sách kết quả thi tuyển được niêm yết tại Văn phòng của Học viện vào lúc 14h00 ngày thứ Bảy, 17-9-05, đồng thời được thông báo trên báo Giác Ngộ, số 295, ra ngày 22-9-05, hoặc tại trang nhà Đạo Phật Ngày Nay với địa chỉ truy cập như sau:

http://buddhismtoday.com/thongbao/ketquathiHVPGVNkhoa6.htm

2. Các thí sinh trúng tuyển phải có mặt tại Hội trường Học viện vào lúc 7h30 ngày thứ Hai, 26-9-05 để tham dự lễ Khai giảng niên học mới, và làm các thủ tục nhập học.

3. Các thí sinh trúng tuyển phải mang theo văn bằng Tú tài và Trung cấp Phật học hoặc các Văn bằng tương đương, để kiểm chứng tại Văn phòng Học viện.

4. Khoá học sẽ chính thức học vào ngày thứ Ba, ngày 27-9-05.

5. Trước khi nhập học, các thí sinh trúng tuyển phải xin giấy tạm vắng tại địa phương để đăng ký tạm trú tại các tự viện trong TP.HCM.

                                                           PHÓ PHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
                                                                                           KIÊM PHÓ CHỦ KHẢO
                                                                                                P. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                         Giáo sư  LÊ MẠNH THÁT

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/thongbaokhaigiangVI.htm

 


Vào mạng: 17-09-2005

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang