Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt 


Đạo Phật Ngày Nay

BÀI VÀO MẠNG THÁNG 03-2005

 

.. .. .. ..
......Cởi mở bao dung, buông bỏ thái độ giáo điều  Thiền sư Nhất Hạnh
......Đối phó với cơn bão cảm xúc     Thiền sư Nhất Hạnh 
......Đất Huế Với Thầy Nhất Hạnh      Nguyên Phong
......Cơ Hội Lớn Cho Chúng Ta            Nguyên Phong
......Đón Thầy Trở Về Từ Tây Phương      Nguyên Phong
......Làm Mới Tình Huynh Đệ    Nguyên Phong
......Sư Ông Ngày Đó và Hôm Nay        Nguyên Phong
......Chùa Kiều Đàm Di Việt - Nam tại Tỳ Xá Ly, Ấn Độ       Thích Nữ Giới Hương
......Di Mẫu Ma-Ha-Ba-Xà-Ba-Đề     Thích Nữ Giới Hương
......Sự Hình Thành và Phát Triển Giáo Hội Ni tại Ấn Độ     Thích Nữ Giới Hương
......Vài Nét về Tỳ Xá Ly    Thích Nữ Giới Hương
......Trăng Tròn Tháng Giêng     Bình Anson
......Cuộc đời và ánh đạo của tôn giả Sàriputta  (tiếp theo) Trí Lộc
......Giá Trị Văn Hoá Của Ngôi Chùa        Phong Giao
......Phật Giáo Với Văn Hoá Dân Gian      Huyền Châu
......Tham Ái và Sợ Hãi      (Lược dịch)  TV Nam Mô
......Nói Về Sám Hối          Hướng Thiên
......Thiểu Dục Tri Túc - Một Cách Sống Hạnh Phúc      Hoàng Nguyên
......Trung Tâm Phật Giáo Luy Lâu - Sự hình thành và phát triển  (tiếp theo) Tâm Phương
......Khái Niệm Thời Gian Trong Phật Giáo     Đồng Thành
......Suy ngẫm về bài kệ "Cáo Tật Thị Chúng" của Thiền sư Mãn Giác    Quảng Trí
......Lòng Thành Bố Thí Thoát Khoải Tai Ác      (truyện)    Quang Sơn
......Vậy Sao   (truyện thiền)  Tâm Minh  Ngô Tằng Giao  chuyển ngữ
......Tìm Thấy Kim Cương Trê Đường Bùn  (truyện thiền)  Tâm Minh  Ngô Tằng Giao  chuyển ngữ
......Thông Báo  (truyện thiền)  Tâm Minh  Ngô Tằng Giao  chuyển ngữ
......Tuân Lời    (truyện thiền)  Tâm Minh  Ngô Tằng Giao  chuyển ngữ 
......Nếu Anh Yêu, Hãy Yêu Công Khai  (truyện thiền) Tâm Minh  Ngô Tằng Giao  chuyển ngữ 
......Không Có Tâm Từ   (truyện thiền)   Tâm Minh  Ngô Tằng Giao  chuyển ngữ 
......Tình Xuân Ý Hạ  (thơ)   Như Tạng
......Một Loài Hoa   (thơ)   Như Tạng
......Hoa Xưa    (thơ)     Như Tạng
......Mùi Hương Trên Cỏ Úa  (thơ)  Như Tạng
......Tự Thú    (thơ)   Maica
......Từng Bước Yên Vui    (thơ)     Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
......Bóng Mát Thương Yêu   (thơ)   Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường
......Bước Chân Hạnh Phúc   (thơ)  Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường 
......Tiếng Ru Êm   (thơ)  Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường 
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"


 
 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-0
4-2005