Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Chân Thiện Mỹ ?
27-09-2005
HC Phú Xuân

Hạt cát trên sông Hoàng Hà hay hạt bụi trong cõi trần là thân phận của mỗi người ta trên trái  đất. Thân phận thì hạn hẹp, mà trời đất thì vô thủy vô chung, cũng như trí tuệ loài hữu sinh, cũng như tâm linh của Nhân Loại.

Chân-Thiện-Mỹ là đường đi bình an, trong lành, và tươi đẹp nhất cho mỗi người. Đến cùng đích Chân-hiện-Mỹ thì dĩ nhiên khó, xưa nay có lẽ chỉ có Phật Thích Ca là đi trọn đường. Thế nhưng mổi chúng ta đi “một quãng đường” như vậy thì phải chăng đã là một một diễm phúc trọn vẹn trong cuộc sống, trong kiếp người, thực hiện “một sàng khôn” hữu hạn và cụ thể trong Chân Thiện Mỹ vô cùng vô tận.

Thực tình thì Chân Thiện Mỹ  không hẳn là đường đi. Có thể xem như là 3 tiêu chuẩn rõ ràng, 3 điểm tựa chắc chắn, hoặc 3 định hướng đơn giản trước mỗi hành động lựa chọn, nhưng  cũng có thể là người bạn đường trung thành quen thuộc, cùng chia xẻ buồn vui suốt đường đời.

Nhà nghiên cứu tìm nguồn vui trong khảo cứu khoa học, triết lý, phật pháp, văn hoá. Bậc chân tu mỗi năm, tháng, ngày, giờ, phút dây, mỗi sát na thực hành lời Phật giảng dạy, đem nguồn vui, niềm an ủi, tia nắng ấm cho cuộc sống, cho chính bản ngả và sinh linh gần xa. Người nghệ sĩ say sưa sáng tạo, bắc đuổi không ngơi  những diễm lệ, những tuyệt vời của trời đất về trong tạo phẩm tầm tay để dâng hiến cho người, cho đời …

Mỗi người một đường đi riêng biệt, theo khả năng, sở thích, cơ duyên nhắm  một trong ba mục tiêu, hoặc Chân, hoặc Thiện hoặc Mỹ.  « Phương tiện trái chẳng  bao giờ biên minh được cứu cánh phải », nhưng tam thức (Chân, Thiện, Mỹ) là cẩm nang cống hiến bạn  vừa phương tiện vừa cứu cánh trong bất cứ hành trình dù nhỏ bé tới đâu cho đến to lớn tới bất kỳ tầm cỡ nào.

Cứu cánh là Chân ? Thì phương tiện là Thiện và Mỹ.
Cứu cánh là Thiện ? Thì phương tiện là Chân và Mỹ.

Cứu cánh là Mỹ ? Thì phương tiện là Chân và Thiện.

Đối thoại vui :

-         trong câu «Cứu cánh là Chân ? Thì phương tiện là Thiện và Mỹ », tai sao lại bảo Thiện và Mỹ là  « phương tiện» ? Theo tôi thì “tiêu chuẩn” có lẽ đúng hơn ?

-         Thì cũng được !

-         Thế tai sao cứu cánh lại chạy lòng vòng như vậy ?

-         « Vui thôi mà » ! [1]

-         Vui thì cũng tốt, nhưng thử  hỏi  ích lợi gì nào ?

-         Câu hỏi bạn hay, lại đúng lúc. Số là sớm hoặc muộn, khi mà bạn tiến gần cứu cánh -- tức mục tiêu -- chính là lúc mà cứu cánh và phương tiện cùng hài hòa, phải  chăng bạn sẽ  được cùng lúc vừa Chân, vừa Thiện vừa Mỹ !

-         Chà, ngon lành hí !

-         Cha răng ! :) [2]

HC Phú Xuân

27-09-2005

[1] « Vui thôi mà » là câu mà Bùi Giáng thường nói lúc vui chơi giữa bạn bè.

[2] Cách nói miền Trung. Có  nghĩa là  “chứ sao ! “ hoặc “dĩ  nhiên ! “  theo miền Bắc hoặc Nam.

http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/chan_thien_my.htm

 


Vào mạng: 1-10-2005

Trở về mục "Diễn đàn"

Đầu trang