Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt 

.....
Đạo Phật Ngày Nay

BÀI VÀO MẠNG THÁNG 06-2005

 

.. .. .. ..

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Đổng Minh
(1927-2005)

Tiểu Sử Hoà Thượng thượng Đổng hạ Minh

Nẽo Về Chân Như        Thích Đồng Trí

Bái Biệt Ân Sư        Thích Đồng Trí

Lịch Giảng Của Thầy Nhật Từ tại Hoa Kỳ Mùa Hè Năm 2005

 

...Các Quan Niệm Sai Lầm Về Kinh Trung Bộ    Thích Nhât Từ

...Cấp Độ Nhận Thức       Thích Nhât Từ

...Bảy Cách Tu        Thích Nhât Từ

...Kinh A Di Đà   (nghi thức)  Thích Nhật Từ  soạn dịch

...Kinh Dược Sư   (nghi thức)  Thích Nhật Từ  soạn dịch

...Kinh Phổ Môn    (nghi thức)  Thích Nhật Từ  soạn dịch

...Nghi thức sám hối Sáu Căn và Hồng Danh     (nghi thức)  Thích Nhật Từ  soạn dịch

...Cuộc Đời và Sự Nghiệp của Tổ Mã Minh    Thích Nhật Từ

...Khái Quát Về Khởi Tín Luận       Thích Nhật Từ

...Tông Chỉ Tạo Luận Khởi Tín    Thích Nhật Từ

...Mục Đích Tạo Luận Và Đối Tượng Cần Luận     Thích Nhật Từ

...Tông Chỉ Tạo Luận Khởi Tín    Thích Nhật Từ

...Xác Lập Giáo Nghĩa: Bản Chất Của Đại Thừa           Thích Nhật Từ

...Bản Chất Của Chân Như           Thích Nhật Từ

...Phần Giải Thích Giáo Nghĩa          Thích Nhật Từ

...Loại Hình Và Cấp Độ Giác Ngộ        Thích Nhật Từ

...Nhân Đọc loạt bài "Sử Dụng Xe Công Đi Lễ Chùa"      Thích Nhật Từ

...Điếu Văn Cố Hoà Thượng Thích Nguyên Ngôn      Thích Thiện Hữu

...Sơ  Lược Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Ấn Thuận        Thích nữ Như Nguyệt

...Tôn Kính Đúng Pháp     Thích Nữ Hằng Liên

...Một Nhà Sư Làm Kinh Tế Giúp Dân       Hải Thanh
...Ý Nghĩa Dâng Hương     Tâm Lạc

...Suối Nguồn Nhiệm Mầu    Tâm Lạc

...Khóc Quê  (thơ)  Maica

...Chùa Thánh Duyên      Hồ Đắc Duy

...Chùa Trúc Lâm         Hồ Đắc Duy

...Mây Sẽ Về Đâu  (thơ)   Tịnh Nghiêm_Nghiêm Xuâm Cường

...Như Mây Trôi Đi  (thơ)   Tịnh Nghiêm_Nghiêm Xuâm Cường

...Mây Trắng Thong Dong   (thơ)   Tịnh Nghiêm_Nghiêm Xuâm Cường

..................................................................-oOo-

............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-05-2005