...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 10-2001

 
 
  .. .. .. .. .....Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 10-2001    Thích Nữ Chân Nguyên sưu tầm
.....Từ ngữ Phật học Việt Anh   (sách)  Đồng Loại Trần Nguyên Trung
.....Giới trí thức bình luận về đức Phật và giáo pháp của Ngài   (sách) Thích Quảng Bảo dịch
.....Kinh Lễ Phật Danh  (phông VPS, winzip, 218 KB)  (sách) TT. Thích Thiện Chơn dịch
.....Mở con đường máu, chuộc lại  nền nhân bản đích thực cho thế kỷ 21    Nguyễn Tiến 
.....Quan hệ giữa Nho giáo và Phật giáo ở Việt Nam   Minh Chi
.....Lược sử HT. Thích Thiện Siêu  Môn đồ Chùa Từ Đàm
.....Kính tiếc cố Hoà thượng Thích Thiện Siêu    Thích Quang Thạnh
.....Ngôi chùa Việt Nam   HT. Thích Thiện Siêu
.....Học Phật để xây dựng một niềm tin trong sáng  HT Thiện Siêu trả lời phỏng vấn báo Giác Ngộ
.....Vô vi cư điện các   HT. Thích Thiện Siêu
.....An tâm    HT. Thích Thiện Siêu
.....Gặp gỡ tuổi trẻ    HT. Thích Thiện Siêu
.....Ngài Huyền Trang    HT. Thích Thiện Siêu
.....Thiền sư Liễu Quán    HT. Thích Thiện Siêu
.....Chuyện số mạng    HT. Thích Thiện Siêu
.....Các sáng tác khác của HT. Thích Thiện Siêu
.....Thiền là gì ?   Ven. Ajahn Sumedho;  Mỹ Thanh dịch
.....Quà Tặng Cuộc Đời: Tự Truyện của Ni Sư Ayya  Khema  (sách)   Diệu Liên dịch
.....Pháp tu căn bản của Nam tông và Bắc tông   HT. Thích Thanh Từ
.....Từ Học lão nhân khuyến các vị Tăng trẻ phải siêng năng học tập    Thích Quảng Thọ dịch
.....Nhìn lại giá trị quyển Tỳ-ni Nhật Dụng diễn nôm sau 100 năm lưu hành    Thích Nguyên Hùng
.....Trích Tụng Pháp Cú Nam Tông  (sách)    HT. Thích Trí Quang dịch
.....Thi Kệ Pháp Cú Kinh  (sách)    Tịnh Minh dịch và chú giải từ vựng Anh-Việt
.....Giới thiệu Kinh Pháp Hoa    Thích Viên Giác
.....Trường phái Dharmaguptaka (Đàm-vô-đức bộ)  M. Kr; Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Sự chuyển động của tâm thức trong sự có mặt liên tục của Quán Thế Âm Bồ-tát    Phạm Công Thiện
.....Sự chuyển động của tâm thức trong ánh sáng bất tận của Phật A-di-đà   Phạm Công Thiện
.....Ý nghĩa của nghi lễ, sự cúng dường và lễ khai tâm trong đạo Phật    Tổ Dịch Thuật Trúc Lâm dịch
.....Vô nhãn, nhĩ, tỷ . . .  Barbara Brodsky;   Diệu Liên dịch 
.....Kinh Sa-di-la   Thích Nguyên Chơn dịch
.....Nói với đàn hậu tấn       Vĩnh Minh Trí Giác Thiền Sư; Thích Nguyên Hiền dịch 
.....Trường Hạ ngày xưa ở Nam Bộ   HT. Thích Minh Cảnh
.....Đại sư Pháp Tạng, người tập đại thành tông Hoa Nghiêm  Đỗ Trị Bình; Thích Đồng Ngộ  dịch
.....Tìm Hiểu Trung Luận: Nhận Thức và Không Tánh  (sách)    Hồng Dương
.....Niệm Phật Thập Yếu  (sách)     HT. Thích Thiền Tâm 
.....Quan điểm ăn chay của đạo Phật (sách)   Tâm Diệu
.....Khủng Bố tại Hoa Kỳ, một loại hình chiến tranh mới trong thời hiện đại    Thích Nguyên Tạng 
.....Chung một niềm đau     Tâm Diệu
.....Tuệ Trung Thượng Sĩ: Kẻ ngông cuồng trong đôi mắt phàm tình  Thích Huệ Giáo
.....Mẹ đã ra đi     Thích Huệ giáo 
.....Tư duy về Mẹ   Nguyên Chánh
.....Trường ca Kalinga      Trúc Thiên
.....Chùa Xá Lợi: Truyền thống và đặc điểm văn hoá     Thích Đồng Bổn
.....Lá thư Thầy (23)    Sư Viên Minh
.....Lá thư Thầy (24)   Sư Viên Minh
.....Ngày xưa có một ông Vua  (truyện)   Rabindranath Tagore;  Nhị Tường dịch
.....Xuất gia  (truyện)  Kiyohiro  Miura;  Diệu Liên dịch 
.....Cửa thiền dính bụi tức Tây Tây Du  (truyện)   Huỳnh Trung Chánh 
.....Cửa thiền cửa tịnh (truyện)  Huỳnh Trung Chánh 
.....Hòa thượng và người chèo đò   (truyện) Thăng Điền dịch 
.....Sao kỳ quá vậy !   (truyện)     Ngó sen 
.....Một đêm trong lòng thác đổ  (tuỳ bút)  Du Trốc Tử
.....Ơn Nghĩa: câu đối và thơ    Thích Phổ Hương
.....Hành trang gởi bạn   (thơ  Chiêu Đề Tăng
.....Cảnh tỉnh  (thơ  Chiêu Đề Tăng
.....Bài thơ gởi bạn  (thơ  Chiêu Đề Tăng
.....Tâm sự đêm mưa   (thơ  Chiêu Đề Tăng
.....Hoa rụng sân chùa  (thơ  Chiêu Đề Tăng
.....Khuyên Em  (thơ)   Chiêu Đề Tăng
.....Suy tư trong đêm  (thơ)   Chiêu Đề Tăng
.....Tận hưởng phút bình minh   (thơ)   Chiêu Đề Tăng
.....Trở lại Hương Sơn  (thơChiêu Đề Tăng
.....Tự vấn  (thơ)   Bích Nhãn Hồ
.....Cuộc lữ  (thơ)    Du Trốc Tử 
.....Quê xứ thanh bình   (thơ)   Nguyễn Thiên Chương
.....Giao  mùa (thơ)  Phạm Thư  Cưu 
.....Cầu nguyện hoà bình  (thơ)  Thanh Sơn
.....Tâm     (thơ)   Thanh Sơn
.....Hai lần tang tóc  (thơ)   Thanh Sơn
.....Vòng sanh hóa (thơ)    Thanh Sơn
.....Máu chảy ruột mềm  (thơ)  Thanh Sơn
.....Giổ cha khóc thầy   (thơ)  Thanh Sơn
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-11-2001