...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
...
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 10-2000

 
 
  .. .. .. .. ......Kinh Trường Bộ (gồm 34 bài Kinh). HT. Thích Minh Châu dịch
......Kinh Hiền Ngu.      Thích Trung Quán dịch
......Những cánh hoa trí tuệ: tư tưởng tháng 10-2000.    Tịnh Tuệ sưu tầm
......Học Phật Quần Nghi: 75 câu vấn đáp về Phật học.  (sách)   HT. Thích Thánh Nghiêm
......Hỏi Hay, Đáp Đúng.  (sách)  Ven. Shravasti Dhammika;   Thích Nguyên Tạng dịch
......Học Phật bằng cách nào ?     HT. Thích Thanh Từ
......Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni.     Gia Tuệ
......Khái quát về nguồn gốc kinh A-hàm. Thích Nguyên Hiền biên soạn
......Bàn về bốn bộ A-hàm.    Lương Khải Siêu; Gs. Định Huệ dịch
......Sự phát triển của tư tưởng Bát Nhã tại Trung Quốc.   Gs. Định Huệ dịch
......Khái quát lịch sử và những đặc điểm của Kinh tạng Nikàya.     Thích Viên Giác 
......Giới thiệu đường lối tu thiền của Phật giáo.      HT. Thích Thanh Từ
......Thực tập từ bi quán cho trẻ thơ.     Nguyên Tâm và Tâm Đăng soạn
......Giới thiệu đề mục Kinh Hoa Nghiêm. Thích nữ Như Giác
......Ba dấu ấn của chánh pháp.     Nguyên Tuấn
......Bốn đề mục quán niệm (Tứ niệm xứ).      Thích Phước Lượng
......Việt hóa Nghi lễ, đường còn xa vời vợi.     Nguyên Đạo Lại Như Bằng
......Quán Bất Tịnh.     HT. Thích Thiện Hoa
......Quán Sổ Tức.     HT. Thích Thiện Hoa
......Quán Từ Bi.     HT. Thích Thiện Hoa
......Quán Nhân Duyên.      HT. Thích Thiện Hoa
......Quán Giới Phân Biệt.     HT. Thích Thiện Hoa
......Thiểu dục và tri túc.     HT. Thích Thiện Hoa
......Một "sự nghiệp" của đời tôi. HT. Thích Thiện Hoa
......Tâm và cảnh qua lăng kính Pháp Giới Duyên Khởi.     GS. Định Huệ
......Tính trọng yếu của Phật pháp trong xã hội hiện nay.     TT. Thích Minh Cảnh dịch
......Đáp những câu hỏi về Thiền Tịnh.     TT. Thích Minh Cảnh dịch
......An lạc và hạnh phúc.     Cư-sĩ Chính-Trực 
......Bát Chánh Đạo.      Cư-sĩ Chính-Trực 
......Phước Báu.       Cư-sĩ Chính-Trực
......Thập đại nguyện.     Cư-sĩ Chính-Trực
......Năm uẩn.     Thích Viên Giác
......Nhân Minh và Trung Quán.     Đại sư Ấn Thuận;  Thích Nguyên Chơn dịch
......Mười hai nhân duyên.     Thích Tâm Hải
......Mười hai nhân duyên và đời sống đạo.     Nhựt Chiếu
......Hình ảnh thi ca trong Tham Đồ Hiển Quyết của Viên Chiếu Thiền Sư.   Thích Nguyên Hiền
......Duyên khởi và tính không qua phương trình E=MC2.     Khải Thiên và Nguyễn Chung Tú
......Chuổi hạt huyền trong kinh tạng Pali.    Thích Chơn Thiện
......Quan niệm về giới luật của Phật giáo.      Thích nữ Như Đức dịch
......Bốn Đại, Sáu Đại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới.      Thích Tâm Thiện
......Thiền Tông "hổ lốn" trong bụng Tô Đông Pha.     TT. Thích Minh Cảnh dịch
......Thiên nhiên trong văn thơ Lý Trần.     Như Hiếu
......Thiền Lão Thiền Sư và khuynh hướng sống cho mình.     Thích nữ An Trí
......Thiền và thơ Đường Tống.     Thích Thông Thiền dịch
......Hàn Sơn - Thập Đắc - Phong Can.     Thông Tánh dịch
......Cú lộn nhào của Tế Điên.     Đồ Khùng dịch
......Đạo làm thầy.      Thích Lệ Trang dịch
......Nghĩ về mùa Báo hiếu.     Thích nữ An Trí
......Giọt lệ của Phật.    (tùy bút)  Nhất Thanh Thích Nguyên Hiền
......Vu vơ ... Meï.    (tùy bút)   Du Trốc Tử
......Một thời để chỏm.    (tùy bút)  Thích nữ An Trí
......Chúng tôi học kinh (2)     Tâm Minh
......Phiếm luận về gàn hay ghèn?      Trần Chung Ngọc
......Mấy ghi nhận sau khi đọc quyển Linh Mục Trần Lục . . .    (điểm sách)  Nguyễn Văn Hóa
......Loài hoa bình dị.    (truyện)  Thích nữ Diệu Nhẫn
......Lời kẻ đăng trình.    (thơ)  Thích Thông Thiền
......Qua Cầu.     (thơ)  Thích nữ Tuệ Đăng
......Bọt nước ca.    (thơ)   Thích nữ Tuệ Đăng
......Cõi tang.   (thơ)    Nhất Thanh
......Lặng lẽ một bóng hình.     (thơ)   Dương Hoài
......Lời cho em.    (thơ)  Từ Pháp
......Ô hay !    (thơ)  Giác Tri
......Niềm Cực Lạc.   (thơ)   Quang Huy
......Về lại thăm nhaø.    (thơ)  Du Trốc Tử
......Một ngày sáu thời.   (thơ)   Vô Tâm - Thiện Anh Lạc
......Còn phơ phất mãi.     (thơ)  Thích Thiện Hữu
......Đóa hoa hướng nội.    (thơ)  Thích Thiện Hữu
......Nụ cười trong cõi thanh tâm.   (thơ)   Thích Thiện Hữu
......Lặng thinh.    (thơ)  Thích Thiện Hữu
......Bóng liên đài.    (thơ)  Thích Thiện Hữu
......Hoa khô kim cương.    (thơ)  Thích Thiện Hữu
......Bước nhàn siêu.    (thơ)  Thích Thiện Hữu
......Vẽ đẹp trần ai.   (thơ)   Thích Thiện Hữu
......Phát hiện minh châu.    (16 bài thơ tuyển)    Thích Nhật Từ
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-11-2000