Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Kinh Trường bộ
HT. Thích Minh Châu dịch

Mục lục 34 bài kinh Trường Bộ

 
1. Kinh Phạm Võng
2. Kinh Sa-Môn Quafont>
3. Kinh Ambattha
4. Kinh Sonadanda
5. Kinh Kutadanda
6. Kinh Mahàli và 7. Kinh Jaliya
8. Kinh Kassapa
9. Kinh Potthapada
10. Kinh Subha
11. Kinh Kevaddha
12. Kinh Lohicca
13. Kinh Tevijja
14. Kinh Đại Bổn
15. Kinh Đại Duyên
16. Kinh Đại Bát Niết Bàn
17. Kinh Đại Thiện Kiến Vương
18. Kinh Xà-Ni-Sa


 

   
19. Kinh Đại Điển Tôn
20. Kinh Đại Hội
21. Kinh Đế Thích Sở Vấn
22. Kinh Đại Niệm Xứ
23. Kinh Tệ Túc
24. Kinh Ba Lê
25. Kinh Ưu Đàm-Bà-La Sư Tử Hống
26. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống
27. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn
28. Kinh Tự Hoan Hỷ
29. Kinh Thanh Tịnh
30. Kinh Tướng
31. Kinh Giáo Thọ Thi Ca-La-Việt
32. Kinh A-Sáng-Nang-Chi
33. Kinh Phúng Tụng
34. Kinh Thập Thượng

1. Lời Giới Thiệu [^]
 

Các thập kỷ qua đã hình thành nhiều bản dịch Việt văn về Kinh, Luật, Luận thuộc Nam tạng và Bắc tạng. Đây là các công trình cá nhân và là công trình của vài trường Cao đẳng Phật học. Mãi đến năm 1990, ngót mười năm sau ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất các hệ phái Phật giáo trên ba miền đất nước, Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam mới chính thức được thành lập. Năm 1991, được sự ủng hộ của Ban Tôn giáo Chính phủ và sự chấp thuận của Cục Xuất bản, Hà Nội, Giáo hội khởi đầu ấn hành bộ Trường A Hàm và bộ Trường Bộ Kinh mở đầu Đại Tạng Kinh Việt văn đầu tiên. Phật sự phiên dịch và ấn hành này là Phật sự quan trọng bậc nhất hiện nay của Giáo hội đáp ứng được lòng mong mỏi thiết tha của nhiều thế hệ Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam.

Bộ Kinh Trường Bộ do Hòa thượng Thích Minh Châu, Tiến sĩ Phật học tại Viện Phật học Nalandà, Ấn Độ, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, dịch. Năm 1991, Hòa thượng thân hành hiệu đính bản dịch trước khi đưa ra ấn hành. Chúng tôi đặt nhiều tin tưởng vào sự trung thành của bản dịch đối với nguyên bản Pàli.

Thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, chúng tôi cầu nguyện cho Phật sự phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam trọng đại này sớm thành tựu viên mãn.

TM. HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN
TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
Pháp Chủ GHPGVN,
Hòa thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN

Đánh máy: Thầy Giác Đồng, cư sĩ Hứa Dân Cường và nhóm Phật tử Vạn Hạnh.
Dò bản và hiệu đính: Bình Anson. Cảm ơn cư sĩ Hứa Dân Cường đã tặng bản điện tử.

Giới thiệu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 & 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

 


Cập nhật: 25-9-2000

Trở về thư mục "Kinh điển"

Đầu trang