...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 12-2001

 
 
  .. .. .. .. .....Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 12-2001    Thích Nữ Chân Nguyên sưu tầm
.....Tạp chí Nghiên Cứu Phật Học (số 12-2001)    Phật giáo Thừa Thiên - Huế
.....Phật Đài Dhammakaya, một kỳ quan của Phật giáo thế giới trong thời hiện đại  Thích Nguyên Tạng
.....Duy-ma-cật Sở Thuyết Kinh  (sách)   HT. Thích Duy Lực dịch
.....Duy-ma-cật Sở Thuyết Kinh Trực Chỉ Đề Cương  (sách )  Thích Từ Thông
.....Kinh Duy-ma-cật Sở Thuyết  (sách )   HT. Thích Huệ Hưng dịch
.....Lâm Tế Ngữ Lục  (sách)  HT. Thích Duy Lực dịch
.....Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận  (sách; không rõ dịch giả) Thanh Sơn sưu tầm
.....Ý nghĩa Chỉ Tịnh theo Thắng Pháp Yếu Hiệp  (sách)  Hòa thượng Jotika;  Tỳ kheo Pháp Nhiên dịch
.....Thâm ý qua hình tượng Phật, Bồ Tát  (sách)   HT. Thích Thanh Từ
.....Bước đầu học Phật  (sách)  HT. Thích Thanh Từ 
.....Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo (31 bài viết về các vấn đề Phật học hiện đại) Thích Tâm Quang dịch
.....Một chuyến hành hương Trung Quốc   (sách)   Trần Nguyên Trung
.....Tư Tưởng Phật Giáo Mật tông của hoá Chogyam Trungpa  Phạm Công Thiện
.....Con đường hành động Phật giáo của trí thức Tây phương  Phạm Công Thiện
.....Hành trang về Cực Lạc  Thanh Sơn sưu tầm và tổng hợp
.....Đức Phật A-di-đà  Tịnh Như 
.....Sự Tích Phật A-di-đà và Bảy vị Bồ-tát  (sách)  Tạp chí Từ Bi Âm
.....Trào lưu Tịnh Độ tại Việt Nam   Thích Tâm Hải
.....Nhân duyên Pháp giới    Hồng Dương
.....Viên dung vô ngại   Hồng Dương
.....Bốn pháp giới   Hồng Dương 
.....Chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm  (1)  Tâm Minh
.....Chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm  (2)  Tâm Minh
.....Chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm  (3)  Tâm Minh
.....Chúng tôi học Kinh Hoa Nghiêm  (4)  Tâm Minh
.....Cuộc đời và sự nghiệp của Ambedkar    Thích Nữ Liên Hoà
.....Đạo đức người xuất gia  (sách)  Đại sư Liên Trì; Thích Nguyên Hùng dịch
.....Đạo Phật và Tuổi Trẻ   (sách)  HT.  Thích Thanh Từ
.....Phật giáo và tự do tư tưởng  HT. Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch 
.....Vài đặc điểm của Phật giáo  Yat Biu Ching; Thích Quảng Bảo dịch
.....Kinh Thủ Lăng Nghiêm  (sách)   Thích Duy Lực dịch giải
.....Hai khuôn mặt một tâm thức (sách) Lama Gendun Rinpoche; Lục Thạch dịch
.....Tịnh Tư Ngữ  (sách danh ngôn tu học) Pháp Sư Chứng Nghiêm;  Thích Giải Hiền dịch
.....Bồ Tát Hạnh    (sách)  Tôn Giả Santideva;   Thích Trí Siêu dịch
.....Vài nhận định về bài “Tìm Hiều Niết-bàn” của Lê Anh Huy.     Trần Chung Ngọc
.....Sự tái sanh của những vị hoá thân   Đoàn Văn Thông
.....Một vài khái niệm về triết lý trong đạo Phật  Phật-Ðiển Hành-Tư
.....Quy ước trích dẫn Tam Tạng Kinh điển Nguyên Thuỷ  Bình Anson
.....So sánh tóm tắt các bộ Luật Tỳ-kheo  Bình Anson
.....Lợi ích của Thiền hành    Bình Anson dịch
.....Giáo dục tăng-già Trung Quốc ngày nay   Thích Nữ Tuệ Liên
.....Bản Chất các Phản Ứng về Bài Giảng của HT. Nhất Hạnh tại Nữu Ước ngày 25.9.2001
tuyển tập của 10 tác giả. Hoa Kỳ: Giao Điểm xuất bản 2001, 230 trang , giá 10 Mỹ Kim kể cả cước phí
.....Đại đế Aśoka Maurya và những pháp dụ khắc trên đá  (phần I)   Trần Trúc Lâm
.....Đại đế Aśoka Maurya và những pháp dụ khắc trên đá  (phần II)   Trần Trúc Lâm
.....Giáo lý duyên khởi    TT. Thích Chơn Thiện
.....Tâm lý học Phật giáo   (sách)  TT. Thích Chơn Thiện
.....Phật giáo dưới triều đại Gupta và hậu Gupta   Thích Thông Lý dịch
.....Những Sự Thật về Đạo Xuất Hồn  (kỳ 7) Phạm Bá 
.....Đức Phật có phải là hoá thân của thượng đế?  HT.  K.Sri.Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch
.....Sự phục vụ của đức Phật cho nhân loại  HT.  K.Sri.Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch
.....Nhân sinh quan của Phật giáo    Chu Sở; Duy Nguyễn dịch
.....Chết có thật đáng sợ không? (sách)  HT. Dhammananda; Thích Tâm Quang dịch
.....Thuyền pháp thân vượt sóng trần ai (cảm niệm về HT. Thích Thiện Siêu)  Thích Nguyên Hạnh
.....Zen Physics: The Science of Death, the Logic of Reincarnation. Phật Điển Hành Tư điểm sách
.....From Reductionism to Creativity:Rdzogs-Chen & the New Science of Mind. Phật Điển Hành Tư điểm sách 
.....Lá thư thầy (27)    Sư Viên Minh 
.....Lá thư thầy (28)    Sư Viên Minh 
.....Điệu múa loài ong  (truyện) Huỳnh Trung Chánh 
.....“Tý” Đệ Tử  (truyện)  Tiểu Khuê
.....Nghề đuổi quạ   (truyện) Vĩnh Hảo
.....Bước đi của thiên thần  (truyện) Vĩnh Hảo
.....Thể Nhập  (thơ)  Vĩnh Hảo
.....Róc rách, róc rách!!!  (thơ)  Nguyễn Nguyệt
.....Huệ tâm khúc  (thơ) Vương Ngọc Long
.....Vạn kiếp nan tao ngộ (thơ) Hằng Hà Sa
.....Vết chân thường   (thơ)   Thích Nữ Chân Nguyên
.....Hoá thân  (thơ)   Thích Nguyên Hùng 
.....Hiến dâng  (thơ)  Thích Nguyên Hùng 
.....Rong chơi   (thơ)  Thích Nguyên Hùng 
.....Lời Kinh Mẹ  (thơ)   Dương Kiều Nhi
.....Nhớ Vu Lan  (thơ)   Lê Mộng Nguyên 
.....Nhân lành cõi Cực Lạc   (thơ) Thanh Sơn
.....Giác tánh niệm Phật (thơ) Thanh Sơn
.....Niệm Phật diệt tham, sân, si  (thơ)  Thanh Sơn
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-1-2002