Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đạo Phật và Tuổi Trẻ

-ooOoo-

Trích từ trang Thiền Tông Việt Nam do cư sĩ Bình Anson chuyển tặng

http://www.buddhismtoday.com/viet/xhh/daoPhat_va_tuoitre.htm

 


Vào mạng: 1-12-2001

Trở về mục "Xã hội học Phật giáo"

Đầu trang