...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 8-2004

 
 
  .. .. .. ..
KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN
Phật lịch. 2548

...Vu Lan: Về lòng Hiếu Thảo              Bình Anson
...Rằm tháng bảy    HT. Thích Thiện Siêu
...Bông Hồng Cài Áo.     HT. Nhất Hạnh
...Vu-lan - Ngày tự tứ.     HT. Thích Thanh Từ
...Chữ hiếu và tình người.     TT. Chơn Thiện
...Đạo hiếu trong nhà Thiền.     TT. Thích Minh Thông
...Ý niệm về mẹ nhân mùa vu-lan báo hiếu.     Tiến sĩ Lâm Như Tạng 
...Vu-lan rằm tháng bảy trong tinh thần dân tộc.     Dương Kinh Thành
...Tìm hiểu về Vu-lan.         Thích Nguyên Hiền
...Vu-lan nhớ mẹ.     Thích Nguyên Tạng
...Tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật qua kinh Vu-lan Báo Hiếu    Trí Khả
...Truyền thống đạo hiếu của người Việt Nam    Hà Xuân Liêm
...Ý nghĩa nhân bản của lễ Vu-lan  Đỗ Công Định
...Ý nghĩa ngày lễ Vu-lan     Tâm Diệu
...Chữ Hiếu trong Đạo Phật qua Kinh Vu Lan và Kinh Báo Ân Cha Mẹ.   Thích Viên Giác
...Tình nghĩa Vu-lan     Thích Phước Huệ 
...Tình Mẹ.     HT. Thích Hộ Giác
...Khai Đạo Giới Tử     (sách)   HT. Thích Thiện Siêu
...Phật Giáo Nguyên Thuỷ        Hoà Thượng Thánh Nghiêm  -  HT. Thích Minh Cảnh  dịch
...Phật Học Căn Bản        Thích Giải Hiền
...Đức Đạt Lai Lạt Ma   Và lễ hội KARACHAKRA         Thích Nguyên Hiền
...Tư tưởng và  phong cách thiền tông      (sách)   Cự Tán -  Định Huệ dịch
...Học  và  Tu  (Thái Hư toàn thư)           Định Huệ dịch
...Chánh Tín Trong Phật Giáo  (tiếp theo)     Pháp sư Thánh Nghiêm   Thích nữ Diệu Quý(dịch)
...Thập Thiện       Thích nữ Hạnh Giải 
...Đối Thoại  Giữa  Khoa Học và  Phật Giáo   L’infini dans la paume de la main" Bs Hồ Hữu Hưng  dịch
...Về hạnh Bố Thí              Bình Anson
...Về pháp tu thiền              Bình Anson
...Rằm tháng Sáu: ngày Chuyển Pháp Luân         Bình Anson
...Niệm Phật Vãng Sanh             Trích Ấn Thuận Đại Sư Ngữ Lục - Huệ Trang   dịch
...Bản Giao Hưởng Tuyệt Vời   (tuyện) Thích nữ Diệu Huệ
...Nỗi Lòng Du Tử       (tuyện)    Minh Phước
...Nhớ Ân Đức Phật    (thơ)   Thích nữ Diệu Huệ
...Tiếng Vọng Từ Đỉnh Giác   (thơ)    Thích nữ Diệu Huệ
...Một Thoáng Hương Bay     (thơ)    Thích nữ Tuệ Đăng
...Thênh Thanh Lối Về         Tập thơ Tịnh Nghiêm - Nghiêm Xuân Cường
...Sông Nước Lênh Đênh  (thơ)  Nguyễn Thiên Chương
...Hạt Cát Điếc   (thơ)   Phạm Phú Hải
...Ơn Phật Thích Ca Mâu Ni    (thơ)   Trần Thị Dung
...Nói Với Trang Kinh  (thơ)   Đoàn Văn Khánh 
...Vẫy Tay Người    (thơ)   Văn Nho
...Thơ Bốn Câu      Hồ Công Khanh
...Võng Trắng  (  Điệu ru em )     (thơ)       Trần Đời
...Quê ơi !      (thơ)    Dạ Tịnh
...Trở Lại Dòng Sông    (thơ)   Nguyễn Minh Hùng
...Bờ  Xưa   (thơ)   Vô Biên
...Tóc Tơ   (thơ)   Diệu Hữu

..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-9-2004