...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 6-2001

 
 
  .. .. .. .. .....Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương (III).  (sách)   Pháp sư Thích Từ Thông
.....Kinh Kim Cang Giảng Giải. (sách)  HT. Thích Thanh Từ 
.....Những Bài Giảng Tóm Tắt của Khóa Thiền Minh Sát Mười Ngày. (sách)   Thích Minh Diệu dịch
.....Lợi ích chữa bịnh trong Thiền Quán.  (sách) Thiền sư Mahasi Sayadaw; Tỷ kheo Tăng Định  dịch
.....Phật thuyết A-di-đà Kinh diễn giải. (sách)   HT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Nghi Thức Tụng Niệm. (sách)   Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam 
.....Thiền Tứ Niệm Xứ. (sách)     Thích Trí Siêu 
.....Ðường Tam Tạng thỉnh kinh. (sách)   Võ Ðình Cường
.....Đức Phật Lịch Sử.   (sách)    H.W. Schumann; Trần Phương Lan dịch
.....Soy sauce cancer warning and China soy sauce makers protest
.....Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 6-2001.    Tịnh Tuệ sưu tầm
.....Sự hình thành của A Tỳ Ðạt Ma.   HT. Thích Thiện Siêu
.....Tư Tưởng Phật Giáo Đối Diện Với Hư Vô.   Tuệ Sỹ 
.....Sự đối thoại giữa Phật giáo và phúc lợi xã hội.  Thích Giải Hiền
.....Phương Cách Dạy Phật Pháp cho Trẻ Em.  Dr. Helmuth Kalr; Thích Minh Diệu  dịch
.....Thiền và Nghệ Thuật Nấu Ăn.  Edward Espe Brown ;  Diệu Liên dịch 
.....Nền tảng thiết lập giới.   Thích Viên Giác
.....Phật Giáo và Tương Lai. Francis Story;  Thích Nữ Liên Hiếu dịch 
.....Thập Tụng Luật Và Sự Cấu Trúc Lại Bộ Luật Nguyên Tác Của Nhất Thiết Hữu Bộ. Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Tám lời nguyện của bậc đại nhân.   Thích Giác Hoàng dịch 
.....Thiền Minh Sát và Quản Trị Thương MạiJayantilal Shah ;  Thích Nữ Liên Hoà dịch 
.....Vượt Thoát Bộc Lưu.   Thích Nguyên Hùng 
.....Tiếng Thét Giữa Hư KhôngThích Nguyên Hùng
.....Những Bước Thăng Trầm.     Narada Maha Thera; Phạm Kim Khánh dịch
.....Bước đầu để hiểu sâu sắc về thiền định.  Dorothy Figen;  Mỹ Thanh dịch
.....Phương pháp đưa đến sự hài hòa xã hội. Ven. Pyinnyathiha; Mỹ Thanh dịch
.....Phật giáo tại Nga.    Minh Ngọc
.....Phương pháp liễu sanh thoát tử.
.....Con Người và Vũ Trụ.   Trần Chung Ngọc
.....Xu hướng thời đại và tịnh độ Di Lặc. Thích Pháp Hiền
.....Theo Dấu Chân Thầy.  Jae Woong Kim ; Diệu Liên trích dịch
.....Tình Thương Yêu.  Ni Su Ayya Khema ; Diệu Liên dịch 
.....Nghi vấn cánh cửa dẫn đến trí tuệ. Sri Krisna Prem; Diệu Liên dịch
.....Dấu ấn Phật giáo trong nền văn hóa mộ táng cổ ở Việt Nam.  Đỗ Đình Truật
.....Những Sự Thật về Đạo Xuất Hồn (I-VI). Phạm Bá 
.....Mục đích của lối sống trong cuộc đời.   Thích Thông Lý 
....."Tâm Liên Bịnh Phòng" của bệnh viện đa khoa từ tế Phật giáo Đài Loan.    Thích Giải Hiền
.....Giới Phật Giáo Đài Loan Cung nghênh Xá Lợi Ngài Trần Huyền Trang ....    Thích Giải Hiền
.....Tượng đồng Bồ tát Địa Tạng cao nhất thế giới sẽ được xây dựng tại Cửu Hoa Sơn. Thích Giải Hiền
.....Nỗi Vất Vả Nghề Trồng Người.   Thích Lệ Thọ 
.....Chúng Tôi Học Duy Thức (I).   Tâm Minh 
.....Chúng Tôi Học Duy Thức (II).   Tâm Minh 
.....Chúng Tôi Học Duy Thức (III).   Tâm Minh 
.....Kỷ Niệm Một Chuyến Đi (III). (bút ký hành hương)  Thiện Anh Lạc 
.....Lá thư thầy (15).    Sư Viên Minh
.....Lá thư thầy (16).    Sư Viên Minh
.....Merzel, Dennis Gempo. Beyond sanity and Madness.  Phật-Điển Hành-Tư điểm sách
.....Tsong-Khapa Blo-bzab-grags-pa (1357-1419). Phật-Điển Hành-Tư điểm sách
.....Hoằng nguyện thênh thang.  (truyện)   Huỳnh Trung Chánh 
.....Trò chơi súc sắc (The Game of Dice).   (truyện)  Alain Danielou; Mỹ Thanh dịch
.....Cuối Chân Trời (I). (thơ)    TT. Thích Giác Toàn
.....Cuối Chân Trời (II).   (thơ)   TT. Thích Giác Toàn
.....Dấu tích hương xưa .   (thơ)    Thích Nguyên Hùng
.....Vô đề.   (thơ)    Thích Nguyên Hùng
.....Một chút.   (thơ)    Thích Nguyên Hùng
.....Ngủ gật.   (thơ)    Thích Nguyên Hùng
.....Trăng.   (thơ)     Thích Nguyên Hùng
.....Ngỡ.    (thơ)    Thích Nguyên Hùng
.....Thơ dâng Mẹ Cha (tuyển).    (thơ)   Thích Nguyên Hùng
.....Xuân (tuyển).   (thơ)    Thích Nguyên Hùng
.....Thiền (tuyển).    (thơ)   Thích Nguyên Hùng
.....Chuyển hoá.   (thơ)    Thích Nguyên Hùng
.....Thuyền không.   (thơ)  Thích Nguyên Hùng; Hạt Cát dịch ra Hán Việt
.....Ðối kính.    Hạt Cát
.....Xin chớ hỏi    Hạt Cát
.....Sơn xuân. Lộng Chương;   Hạt Cát dịch ra Hán Việt
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-7-2001