...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 11-2000

 
 
  .. .. .. .. ......Kinh Trường Bộ (gồm 34 bài Kinh). HT. Thích Minh Châu dịch
......Những cánh hoa trí tuệ: tư tưởng tháng 11-2000.  Tịnh Tuệ sưu tầm
......Thơ của HT. Thích Mãn Giác gởi tổng thống Bill Clinton
......Cốt tủy đạo Phật - Tứ diệu đế.   Minh Châu và Đặng Tấn Hậu trích dịch
......Giới thiệu về kinh Hoa Nghiêm.      HT Thích Trí Quảng
......Tâm Định và Thiền Quán Vipassana.     Thiền Sư U Silananda; TNDT dịch 
......Khái Niệm và Thực Tại.     Thiền Sư U Silananda; TNDT dịch 
......16 chủ đề thiền quán niệm hơi thở.     HT. Thích Thiện Châu 
......Nhận thức cơ bản về con đường thiền định PG.     TT. Thích Chơn Thiện
......Chánh niệm: trái tim của thiền tập.     Thích Nhuận Hải
......Bất tùy phân biệt.     Cư-sĩ Chính-Trực 
......Bát phong.      Cư-sĩ Chính-Trực
......Bốn bài thơ của thiền sư Tông Bổn.      T.T. Thích Nhật Quang dịch giải
......Để trở thành người Phật tử chân chánh.      TT. Thích Thiện Bảo
......Tính chất giáo dục của Giới luật Phật giáo.     TT. Thích Phước Sơn
......Các cấp độ Giới pháp.     TT. Thích Phước Sơn
......Đức Phật và Đạo Phật.   HT. Piyadassi;  Minh Châu và Đặng Tấn Hậu trích dịch
......Giác ngộ và giải thoát.      Cư-sĩ Chính-Trực
......Làm sao gặp Phật.      Cư-sĩ Chính-Trực
......Nguồn gốc của khổ đau.     Cư-sĩ Chính-Trực
......Giới thiệu Vi Diệu Pháp (Abhidhamma).    HT. Narada;  Phạm Kim Khánh dịch
......Phật giáo Việt Nam tại Pháp.     Từ Khoa
......Từ tâm linh tới vấn nạn kinh tế.Nguyễn Văn Hóa
......Cái còn lại trong tánh Không.      Hồng Dương
......Hý luận về Không.      Hồng Dương
......Sống tỉnh thức trong cuộc đời.     Thích Nhuận Hải
......Năm Căn, Năm Lực.     Thích Viên Giác
......Lịch sử Phật giáo Ấn Độ.       HT. Thích Thiện Hoa
......Sơ lược lịch sử Phật giáo Ấn độ sau thời đức Phật.    Thích Tâm Hải
......Trào lưu tư tưởng Phật Giáo Ấn Độ.     Chính Hạnh
......Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ nhất.    TT. Thích Phước Sơn
......Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ hai.  TT. Thích Phước Sơn
......Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ ba.    TT. Thích Phước Sơn
......Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ tư.    TT. Thích Phước Sơn
......Bàn về chủ thuyết các bộ phái.     GS. Minh Chi
......Giới thiệu học thuyết phân kỳ về hệ thống phán giáo.      Khải Thiên
......Đại cương lịch sử Phật giáo Trung quốc.     Thích Tâm Khanh
......Mười tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa.   (sách)    HT. Thích Thiện Hoa
......Sơ lược các tông phái Phật giáo Trung Quốc.    Thích Tâm Khanh
......Lịch sử Phật giáo Trung Hoa.     HT. Thích Thiện Hoa
......Giới thiệu Pháp Hoa Tông.     HT Thích Trí Quảng
......Giới thiệu về Mật Tông (Kim Cương Thừa).     Thích Viên Giác
......Giới thiệu về Kim Cang Thừa.     Nguyễn Thế Đăng
......Tịnh Độ.      HT. Thích Thiện Hoa
......Giới thiệu về Tịnh Độ Tông.     Thích Viên Giác
......Cơ sở triết lý của Tam Luận Tông.     Khải Thiên
......Kết thúc của Tây Du Ký, sự chống lại đạo đức.     Thích Nhật Từ
......Một lối suy diễn tùy tiện xuyên tạc lịch sử.     Nguyễn Đức Sơn
......Vì tiền đồ !!!    (truyện ngắn) Trúc Lệ
......Phật Giáo Úc châu cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại miền Tây Việt Nam.  Huệ Nghiêm tường thuật
......Lá thư thầy (1).     Sư Viên Minh
......Lá thư thầy (2).     Sư Viên Minh
......Tâm tình một bạn trẻ ở Nhật.     Đồng Vọng
......Trò chơi cút bắt.      (truyện ngắn)  Huỳnh Trung Chánh
......Hoá kiếp.      (thơ)  Vô Tâm - Thiện Anh Lạc
......Buổi ta về.    (thơ)  Du Trốc Tử
......Một đi hai về.     (thơ)  Thúy Vinh
......Lặng lẽ nơi này.     (thơ)  Nhất Thanh
......Vô thường ca.      (thơ)  Phạm Thư  Cưu
......Nhỏ giọt.     (thơ)  Dương Hoài
......Tiếng chuông.     (thơ)  Nhật Uyển
......Sương rơi ngọn cú.     (thơ)  Thích Thiện Hữu
......Bùn đất toả hương.     (thơ)  Thích Thiện Hữu
......Vang vọng tiếng lừa.     (thơ)  Thích Thiện Hữu
......Tìm em.     (thơ)  Thích Thiện Hữu
......Sống.        (thơ)  Thích Nhật Từ
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-12-2000