...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 1-2002

 
 
  .. .. .. .. .....Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 1-2002    Thích Nữ Chân Nguyên sưu tầm
.....Tết – Phút suy niệm về bài Cáo Tật Thị Chúng   Thích Thiện Hữu
.....Thông báo Giới đàn Minh Hải tại Bồ-đề Đạo Tràng Ấn Độ   TT. Thích Như Điển
.....Tâm và đạo: quán tưởng về cuộc sống trong đạo Phật  Ajahn Sumedho; Tổ dịch thuật Trúc Lâm chuyển ngữ
.....Cô đơn    Lạt Ma Thubten Gyatso; Pháp Hạnh dịch
.....Con ngựa Nê Thông của Hoàng đế Trần Duệ Tông     Bác sĩ Hồ Đắc Duy
.....Công án Thiền Huệ Siêu hỏi Phật  (Arial Unicode MS) Chân Nguyên dịch 
.....Pháp Cú - Bản Kinh sưu tập xưa nhất    Thích Quảng Bảo dịch
.....Phật giáo và xã hội Thái Lan  Sunthorn Plamintr;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Phật giáo là một triết lý hay tôn giáo?  HT.  Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch 
.....Con người và tôn giáo  HT.  Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch 
.....Niệm Quán Âm khi khẩn cấp   HT. Tuyên Hoá
.....Vô ngã (phần I)    Trần Chung Ngọc
.....Phước huệ song tu  Cư sĩ Chính Trực
.....Đi chùa đúng chánh pháp    Cư sĩ Chính Trực 
.....Dâng sớ cầu an, cúng sao giải hạn  Cư sĩ Chính Trực
.....Mười hai yếu tố sống hạnh phúc    Thích Nhuận Hải
.....Hình phạt   Võ đình Cường
.....Tạp chí Nghiên Cứu Phật Học (số 12-2001)    Phật giáo Thừa Thiên - Huế
.....Phật Đài Dhammakaya, một kỳ quan của Phật giáo thế giới trong thời hiện đại  Thích Nguyên Tạng
.....Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo (31 bài viết về các vấn đề Phật học hiện đại) Thích Tâm Quang dịch
.....Cuộc đời và sự nghiệp của Ambedkar    Thích Nữ Liên Hoà
.....Đại đế Aśoka Maurya và những pháp dụ khắc trên đá  (phần II)   Trần Trúc Lâm
.....de Jong, J. W. A Brief History of Buddhist Studies in Europe and America. Phật Điển Hành Tư điểm sách
.....Strong, The Experience of Buddhism: Sources and Interpretations. Phật Ðiển Hành Tư điểm sách
.....Lá thư Thầy (29)  Sư Viên Minh
.....Lá thư Thầy (30)  Sư Viên Minh
.....Sân ngoài còn lá  (truyện)   Vĩnh Hảo 
.....Giấc mộng đầu  (truyện)   Vĩnh Hảo 
.....Cây đa chùa cũ  (truyện)   Vĩnh Hảo 
.....Người quét chợ   (truyện)  Vĩnh Hảo
.....Sen Trắng  (truyện)  Huỳnh Trung Chánh
.....Một niệm buông lung  (truyện) Huỳnh Trung Chánh
.....Dấu ấn thời gian  (thơ) TT. Thích Giác Toàn
.....Những con số kỳ diệu   (thơ)  TT. Thích Giác Toàn
.....Xuân thăng hoa   (thơ) Thích Thiện Hữu
.....Xuân là tất cả  (thơ) Thích Thiện Hữu
.....Xuân xoá sổ  (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Thong dong  (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Ðình tiền trong cõi thiên thần  (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Tiêu dao  (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Ðơn côi  (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Sát-na hoá kiếp  (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Vẫn đấy  (thơ)  Thích Thiện Hữu
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-2-2001